<![CDATA[Architectuur; Architecture; Architecture; Architektur von ERIK TONEN BOOKS Erik Tonen]]>ERIK TONEN BOOKS, Erik Tonen, Kloosterstraat 48, 2000, Antwerpenhttps://www.buchfreund.de/ERIK-TONEN-BOOKSde-deCopyright 2003-2018 w+h GmbHArchitectuur; Architecture; Architecture; ArchitekturSun, 12 Aug 2018 17:00:03 +0200https://www.buchfreund.deglaesser@whsoft.de (Stefan Gl垥r)60<![CDATA[BELLISSIMI INGEGNI, GRANDISSIMO SPLENDORE.Studies over de religieuze architectuur in de Zuidelijke Nederlanden in de 17de eeuw. Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis Series B / Vol. 15,]]>https://www.buchfreund.de/BELLISSIMI-INGEGNI-GRANDISSIMO-SPLENDORE-Studies-over-de-religieuze-architectuur-in-de-Zuidelijke-Nederlanden-in-de-17de-eeuw-Symbolae-Facultatis-Litterarum-Lovaniensis-Series-B-Vol-15-DE-JONGE-K-DE-VOS,49156512-buchDE JONGE, K. , DE VOS, A. , SNAET, J. , red. BELLISSIMI INGEGNI, GRANDISSIMO SPLENDORE.Studies over de religieuze architectuur in de Zuidelijke Nederlanden in de 17de eeuw. Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis Series B / Vol. 15, Leuven, Universitaire Pers, 2000. softcover originele geïllustreerde uitgeversomslag z/w., 16x24cm., 233pp., geïllustreerd z/w, bibliografie.Studies over de religieuze architectuur in de Zuidelijke Nederlanden in de 17de eeuw. Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis Series B / Vol. 15, Schlagworte: Jonge Vos Snaet architecture religieuze architectuur religious religieux réligieux Zuidelijke Nederlanden 17de eeuw nederlands architecture bellisimi ingegni grandissimo splendore Leuven Universitaire Pers Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis architecture - architectuur architecture - architectuur architecture - architectuur<br>Bestell-Nr.: 153<br>Preis: 11,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/BELLISSIMI-INGEGNI-GRANDISSIMO-SPLENDORE-Studies-over-de-religieuze-architectuur-in-de-Zuidelijke-Nederlanden-in-de-17de-eeuw-Symbolae-Facultatis-Litterarum-Lovaniensis-Series-B-Vol-15-DE-JONGE-K-DE-VOS,49156512-buch">Bestellen</a>Sun, 12 Aug 2018 17:00:03 +0200https://www.buchfreund.de/BELLISSIMI-INGEGNI-GRANDISSIMO-SPLENDORE-Studies-over-de-religieuze-architectuur-in-de-Zuidelijke-Nederlanden-in-de-17de-eeuw-Symbolae-Facultatis-Litterarum-Lovaniensis-Series-B-Vol-15-DE-JONGE-K-DE-VOS,49156512-buch<![CDATA[ARCHITECTUUR & VOORUITGANG. DE CULTUUR VAN HET ECLETICISME IN DE 19de EEUW,]]>https://www.buchfreund.de/ARCHITECTUUR-VOORUITGANG-DE-CULTUUR-VAN-HET-ECLETICISME-IN-DE-19de-EEUW-SCHOONJANS-Yves,49170430-buchSCHOONJANS, Yves; ARCHITECTUUR & VOORUITGANG. DE CULTUUR VAN HET ECLETICISME IN DE 19de EEUW, Gent A&S Books 2007 softcover , wit karton onder geïllustreerde kartonomslag met flappen, 170 x 240mm., 324pp., uitgebreide z/w illustratie. ISBN 9789076714325.In Architectuur & Vooruitgang bespreekt Yves Schoonjans het eclecticisme binnen de architectuurcultuur en de filosofie van de 19e eeuw. Het eclecticisme is geen stijl en geen richting: het is een culturele strategie die gebruikt wordt door de opkomende burgerij om met de ?veelheid? om te gaan die zich opdringt: een veelheid van objecten, meningen, betekenissen, culturen... Protagonist in deze studie is César Daly (1811-1894), architectuurcriticus en publicist van o.a het zeer belangrijke en invloedrijke Revue Générale de l?Architecture (1840-1890). Daly verdedigt het maar doet geen uitspraak doet over het beeld van de eclectische architectuur. Het wezen van zijn eclecticisme ligt in het methodisch karakter van het eclecticisme en in de houding die de eclectisch architect aanneemt: het accepteren van veelheid en verscheidenheid, het maken van ?le choix raissonné?, het maatschappelijk kaderen van de keuzevrijheid, het voorstaan van een eigentijds en progressief standpunt, een zin voor geschiedenis, het geloof in de arbeid, het geloof in de synthese? Daly staat dicht bij invloedrijke Franse filosoof Victor Cousin. In dit boek wordt de cultuur van het architecturaal eclecticisme daarom betrokken op diens opvattingen, en op het negentiende-eeuwse geloof in wetenschap en vooruitgang. Inhoud: 1. Het eclecticisme: een betekeniscluster; 2. Denis Diderot, Victor Cousin en het filosofisch eclecticisme; 3. Het architectuurtijdschrift: een discours over het eclecticisme; 4. Het eclecticisme en het 19e-eeuwse burgerlijke interieur; Besluit: Het eclecticisme: de schaduwzijde van het moderne. Met een voorwoord van Bart Verschaffel. Nieuw boek. Schlagworte: SCHOONJANS Yves ARCHITECTUUR eclecticisme BURGERIJ 9789076714325<br>Bestell-Nr.: 19781<br>Preis: 56,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/ARCHITECTUUR-VOORUITGANG-DE-CULTUUR-VAN-HET-ECLETICISME-IN-DE-19de-EEUW-SCHOONJANS-Yves,49170430-buch">Bestellen</a>Fri, 20 Jul 2018 14:30:48 +0200https://www.buchfreund.de/ARCHITECTUUR-VOORUITGANG-DE-CULTUUR-VAN-HET-ECLETICISME-IN-DE-19de-EEUW-SCHOONJANS-Yves,49170430-buch<![CDATA[NEGENTIENDE-EEUWSE RESTAURATIEPRAKTIJK EN ACTUELE MONUMENTENZORG,]]>https://www.buchfreund.de/NEGENTIENDE-EEUWSE-RESTAURATIEPRAKTIJK-EN-ACTUELE-MONUMENTENZORG-DE-MAEYER-Jan-red,49173678-buchDE MAEYER, Jan ( red. ); NEGENTIENDE-EEUWSE RESTAURATIEPRAKTIJK EN ACTUELE MONUMENTENZORG, Leuven Universitaire Pers/ KADOC 1999 Gebonden, geïllustreerde kartonomslag in kleur, 225 x 285mm., 262pp., zeer uitgebreide zw illustratie.Handelingen van het Nederlands-Vlaams symposium, Leuven 13-14 september 1996. KADOC Artes 3. De negentiende eeuw herontdekte de Middeleeuwen in al hun glorie en meer nog, eigende ze zich zelfs toe. Dat gebeurde ook met het middeleeuwse monumentale erfgoed: stadhuizen, kastelen en kerken werden met veel verve gerestaureerd, verwijzend naar de "luister der Middeleeuwen". De negentiende-eeuwse monumentenzorg werd in haar omgang met het middeleeuwse verleden geconfronteerd met merkwaardige paradoxen. De verleiding van een romantische ruïne of de schitterende kracht van een voltooid monument? Tijdrovend oudheidkundig onderzoek gekoppeld aan een conserverende restauratie of flitsende interpretaties gepaard aan ingenieuze constructietechnieken als metalen overkappingen? Kennis van ambachtelijke technieken en oorspronkelijke materialen of het strakke tijdsschema en de prestatiedrang in een eeuw van ingenieurs en architecten? Monumenten als een open boek van historische stijlopvolgingen en toevoegingen of purifiëring en stijleenheid? Historische gebouwen geïnterpreteerd en betekenis ontlenend aan hun omgeving of ongenuanceerd herleid tot trofeeën in de ideologische spanningen tussen moderniteit en antimoderniteit ? Dat waren de keuzes waar architecten, oudheidkundigen en restaurateurs voortdurend voor stonden. In deze paradoxen ligt precies de enorme uitdaging voor de hedendaagse monumentenzorg. Het is haar opdracht om de middeleeuwse monumenten in hun negentiende-eeuwse benadering objectief te interpreteren. Dat kan maar door de interferenties tussen de cultuursociologische en de materiële gegevens te bestuderen. Dit multidisciplinaire boek, resultaat van het Vlaams-Nederlands symposium in 1996 gewijd aan de negentiende-eeuwse restauratiepraktijk en de actuele monumentenzorg, biedt daartoe een uitstekend uitgangspunt: het belicht de specificiteit van de restauratie in de uitdagende negentiende eeuw voor historici, kunsthistorici, architecten en cultuursociologen. Nieuw boek. Schlagworte: DE MAEYER, Jan NEGENTIENDE-EEUWSE RESTAURATIEPRAKTIJK EN ACTUELE 9061869684MONUMENTENZORG Leuven Universitaire Pers/ KADOC Artes 3 architecture 9061869684 art kunst patrimonium patrimoine<br>Bestell-Nr.: 23456<br>Preis: 43,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/NEGENTIENDE-EEUWSE-RESTAURATIEPRAKTIJK-EN-ACTUELE-MONUMENTENZORG-DE-MAEYER-Jan-red,49173678-buch">Bestellen</a>Fri, 13 Jul 2018 14:00:28 +0200https://www.buchfreund.de/NEGENTIENDE-EEUWSE-RESTAURATIEPRAKTIJK-EN-ACTUELE-MONUMENTENZORG-DE-MAEYER-Jan-red,49173678-buch<![CDATA[Christian Kieckens. Zoeken Denken Bouwen,]]>https://www.buchfreund.de/Christian-Kieckens-Zoeken-Denken-Bouwen-Dubois-Marc,89511369-buchDubois, Marc. Christian Kieckens. Zoeken Denken Bouwen, Gent Ludion z.d. Gebonden, wit linnen met , z/w foto- stofomslag, 230 x 305mm., illustratie in kleur en z/w. ISBN 9789055443680.De veelzijdigheid van architect Christian Kieckens vindt zijn oorsprong in een zoektocht doorheen de gehele cultuurgeschiedenis om via een intens denkproces te komen tot de wereld van het bouwen. Schlagworte: Christian Kieckens. Zoeken Denken Bouwen belgisch architect belge belgian Ludion Serie Architectuurmonografiëen architecture 9789055443680<br>Bestell-Nr.: 100051<br>Preis: 42,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Christian-Kieckens-Zoeken-Denken-Bouwen-Dubois-Marc,89511369-buch">Bestellen</a>Fri, 13 Jul 2018 14:00:27 +0200https://www.buchfreund.de/Christian-Kieckens-Zoeken-Denken-Bouwen-Dubois-Marc,89511369-buch<![CDATA[Toren versus traditie. De worsteling van classicistische architecten met een middeleeuws fenomeen.]]>https://www.buchfreund.de/Toren-versus-traditie-De-worsteling-van-classicistische-architecten-met-een-middeleeuws-fenomeen-Thomas-H-von-der-Dunk,89321789-buchThomas H. von der Dunk Toren versus traditie. De worsteling van classicistische architecten met een middeleeuws fenomeen. Primavera Pers 2015 Hardcover, 288 pagina's, ca. 400 illustraties in kleur. ISBN 9789059971646.Torens behoren vanouds tot de belangrijkste bakens in het Nederlandse landschap. Zij golden als het waarmerk van steden en dorpen, waarvan zij het silhouet domineerden en vormden een onmisbaar onderdeel van romaanse en gotische kerken, later ook van stadhuizen. In dat opzicht is hun grootschalige voorkomen een erfenis van de middeleeuwen: in de klassieke oudheid speelden torens een veel minder grote rol. Bij Romeinse tempels kwamen zij bijvoorbeeld niet voor. Dat gegeven werd van belang toen, vanaf de renaissance, architecten gingen teruggrijpen op de principes van de antieke wereld. Het conflict tussen een gotische traditie, die een toren verlangde, en een klassieke leer die deze als in strijd met de meest fundamentele eigen principes moest afwijzen, vormt de rode draad in Toren versus traditie. Hoe gingen classicistische architecten op het grondgebied van het huidige Nederland in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw met dit probleem om? Dit rijk geïllustreerde boek volgt hun worsteling aan de hand van tientallen bekende en minder bekende kerk- en stadhuistorens binnen en buiten de huidige landsgrenzen. Deze uitgave kwam tot stand in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Schlagworte: architectuur, middeleeuwen, renaissance, rijksdienst<br>Bestell-Nr.: 51526<br>Preis: 39,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Toren-versus-traditie-De-worsteling-van-classicistische-architecten-met-een-middeleeuws-fenomeen-Thomas-H-von-der-Dunk,89321789-buch">Bestellen</a>Tue, 26 Jun 2018 18:07:27 +0200https://www.buchfreund.de/Toren-versus-traditie-De-worsteling-van-classicistische-architecten-met-een-middeleeuws-fenomeen-Thomas-H-von-der-Dunk,89321789-buch<![CDATA[Alzo zult gijlieden dat maken'. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650.]]>https://www.buchfreund.de/Alzo-zult-gijlieden-dat-maken-Gebruik-en-ontwikkeling-van-bouwcontracten-en-bestekken-in-de-Noordelijke-en-Zuidelijke-Nederlanden-tot-1650-Gabri-van-Tussenbroek,89321800-buchGabri van Tussenbroek Alzo zult gijlieden dat maken'. Gebruik en ontwikkeling van bouwcontracten en bestekken in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden tot 1650. Primavera Pers 2013 Hardcover, 272 pagina's, ca. 13 illustraties, Nederlandstalig. ISBN 9789059971592.Welke afspraken maakten bouwheer en aannemer voor 1650 met elkaar voordat er werd begonnen met de bouw van een stadhuis, een kerk, een kasteel of een huis? Welke garanties waren er dat het werk goed werd uitgevoerd? Wie zorgde voor het materiaal? Wat te doen bij overmacht of meerwerk? En hoe legde men deze afspraken vast? Deze en andere vragen staan in deze studie centraal. Gabri van Tussenbroek (1969) onderzocht circa 250 bestekken en bouwcontracten uit de Nederlandse bouwwereld van voor 1650. Gabri van Tussenbroek is stadsbouwhistoricus van de Gemeente Amsterdam en docent architectuurgeschiedenis en monumentenzorg aan de Universiteit Utrecht. Schlagworte: Architecture, bouwcontracten, stadsbouw<br>Bestell-Nr.: 51537<br>Preis: 39,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Alzo-zult-gijlieden-dat-maken-Gebruik-en-ontwikkeling-van-bouwcontracten-en-bestekken-in-de-Noordelijke-en-Zuidelijke-Nederlanden-tot-1650-Gabri-van-Tussenbroek,89321800-buch">Bestellen</a>Tue, 26 Jun 2018 18:07:27 +0200https://www.buchfreund.de/Alzo-zult-gijlieden-dat-maken-Gebruik-en-ontwikkeling-van-bouwcontracten-en-bestekken-in-de-Noordelijke-en-Zuidelijke-Nederlanden-tot-1650-Gabri-van-Tussenbroek,89321800-buch<![CDATA[Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie.]]>https://www.buchfreund.de/Bouwkundige-termen-Verklarend-woordenboek-van-de-westerse-architectuur-en-bouwhistorie-E-J-Haslinghuis-Herman-Janse,89321801-buchE.J. Haslinghuis, Herman Janse Bouwkundige termen. Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie. Primavera Pers 2005 Hardcover, 569 pagina's, ca. 550 illustraties, Nederlandstalig. ISBN 9789059970335.De totaal ca. 5800 trefwoorden in dit boek behandelen materialen, technieken, onderdelen van gebouwen, gereedschappen en beroepen van hen die bij de bouw betrokken zijn. Tevens zijn er vier glossaria opgenomen (110 pag.): Nederlands-Engels-Frans-Duits en aparte glossaria Duits-Nederlands, Engels-Nederlands en Frans-Nederlands. Bouwkundige termen geldt onder bouwhistorici als een absoluut standaardwerk. Onmisbaar voor vertalers. Schlagworte: Naslagwerken, Architecture<br>Bestell-Nr.: 51538<br>Preis: 62,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Bouwkundige-termen-Verklarend-woordenboek-van-de-westerse-architectuur-en-bouwhistorie-E-J-Haslinghuis-Herman-Janse,89321801-buch">Bestellen</a>Tue, 26 Jun 2018 18:07:27 +0200https://www.buchfreund.de/Bouwkundige-termen-Verklarend-woordenboek-van-de-westerse-architectuur-en-bouwhistorie-E-J-Haslinghuis-Herman-Janse,89321801-buch<![CDATA[Art De Coene. Jaarboek 4. De Coene op Expo 58. 28 projecten.]]>https://www.buchfreund.de/Art-De-Coene-Jaarboek-4-De-Coene-op-Expo-58-28-projecten-Rita-Devos-Mil-De-Kooning,89321774-buchRita Devos, Mil De Kooning. Art De Coene. Jaarboek 4. De Coene op Expo 58. 28 projecten. Bellegem Stichting De Coene 2003 Softcover met flappen, 50pp., 21x29.5cm., rijkelijk geïllustreerd in kleur en z/w., goede staat. ISBN 9076714169. Schlagworte: architectuur design ontwerp wereldtentoonstelling kortrijk de coene expo 58<br>Bestell-Nr.: 38616<br>Preis: 23,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Art-De-Coene-Jaarboek-4-De-Coene-op-Expo-58-28-projecten-Rita-Devos-Mil-De-Kooning,89321774-buch">Bestellen</a>Tue, 26 Jun 2018 18:07:24 +0200https://www.buchfreund.de/Art-De-Coene-Jaarboek-4-De-Coene-op-Expo-58-28-projecten-Rita-Devos-Mil-De-Kooning,89321774-buch<![CDATA[RENE BRAEM. ARCHITECTE FR/ENG]]>https://www.buchfreund.de/RENE-BRAEM-ARCHITECTE-FR-ENG-STRAUVEN-Francis,52519324-buchSTRAUVEN, Francis; RENE BRAEM. ARCHITECTE FR/ENG Bruxelles Archives d'Architecture Moderne 1985 softcover, 210 x 190 mm., 236pp., 250 illustraties. text in FRENCH and ENGLISH ISBN 9782871430162.Si Renaat Braem (1910) pour un temps comme le principal représentant de l'architecture moderne en Belgique a été considéré, ce n'est pas seulement parce que des bâtiments de premier plan qu'il accomplit, mais aussi parce que de la réflexion idéologique et des positions avec lesquelles il la pratique a toujours soutenu. En tant que membre du CIAM et admirateur de Le Corbusier, avec qui il fait un stage dans les années 30, il a cherché sa Ville Radieuse concept au cours de son rapport à la pratique de 50 ans sur le sol flamand glisse, et selon sa propre conception socialiste à interpréter. Nouveau livre. If Renaat Braem (1910) for a time as the main representative of modern architecture in Belgium was considered, it is not only because of the leading buildings he accomplishes, but also because of the ideological reflection and positions with which he practices it has always supported. As a member of CIAM and admirer of Le Corbusier, with whom he did an internship in the 30s, he sought his Ville Radieuse concept during his report to the practice of 50 years on Flemish soil slips, and according to his own socialist conception to interpret. New book. Schlagworte: architecture bouwkunst bouw ontwerp STRAUVEN, Francis. RENAAT BRAEM. ARCHITECT Archives d'Architecture Moderne modern hedendaags contemporary contemporain CIAM 9782871430160<br>Bestell-Nr.: 28327<br>Preis: 20,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/RENE-BRAEM-ARCHITECTE-FR-ENG-STRAUVEN-Francis,52519324-buch">Bestellen</a>Tue, 26 Jun 2018 18:07:22 +0200https://www.buchfreund.de/RENE-BRAEM-ARCHITECTE-FR-ENG-STRAUVEN-Francis,52519324-buch<![CDATA[ART DE COENE. JAARBOEK 3 De Coene in Brugge]]>https://www.buchfreund.de/ART-DE-COENE-JAARBOEK-3-De-Coene-in-Brugge-HERMAN-Frank-en-VAN-DIJK-Terenja-inl,89321766-buchHERMAN, Frank en VAN DIJK, Terenja (inl.). ART DE COENE. JAARBOEK 3 De Coene in Brugge Bellegem Stichting De Coene 2002 oorspronkelijk omslag geïllustreerd karton, 205 x 295mm., 40 pp., uitgebreide illustratie in kleur.Een overzicht van de meubelfabriek De Coene in Brugge Schlagworte: ART DE COENE JAARBOEK 6 Bellegem Stichting De Coene design ontwerp binnenhuis inrichting interior interieur architecture architectuur 9789077723463<br>Bestell-Nr.: 18680<br>Preis: 17,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/ART-DE-COENE-JAARBOEK-3-De-Coene-in-Brugge-HERMAN-Frank-en-VAN-DIJK-Terenja-inl,89321766-buch">Bestellen</a>Tue, 26 Jun 2018 18:07:21 +0200https://www.buchfreund.de/ART-DE-COENE-JAARBOEK-3-De-Coene-in-Brugge-HERMAN-Frank-en-VAN-DIJK-Terenja-inl,89321766-buch<![CDATA[FRANS VAN DIJK. ARCHITECT TE ANTWERPEN 1853 - 1939.]]>https://www.buchfreund.de/FRANS-VAN-DIJK-ARCHITECT-TE-ANTWERPEN-1853-1939-HUYBRECHS-Jos,84349667-buchHUYBRECHS, Jos. FRANS VAN DIJK. ARCHITECT TE ANTWERPEN 1853 - 1939. Antwerpen, Jos Huybrechs, 1994 softcover onder geïllustreerde kartonomslag, foto - frontispice, 145 x 220mm., 268pp., uitgebreide z/w illustratie. ISBN 9028920897.Aan de hand van het oeuvre van vader en zoon Van Dijk schetst de auteur een beeld van de Antwerpse archtectuur en van de uiteenlopende aspecten van het toenmalige leven in deze kosmopolitische stad. Door de illustraties - meestal foto's en plans uit het architectenarchief van Frans en Henri Van Dijk - komt de behandelde periode ook visueel tot leven. Schlagworte: HUYBRECHS Jos FRANS VAN DIJK ARCHITECT TE ANTWERPEN 1853 - 1939 anvers antwerp geschiedenis histoire history belgicana heemkunde architecture - architectuur architecture - architectuur<br>Bestell-Nr.: 17850<br>Preis: 28,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/FRANS-VAN-DIJK-ARCHITECT-TE-ANTWERPEN-1853-1939-HUYBRECHS-Jos,84349667-buch">Bestellen</a>Tue, 26 Jun 2018 18:07:21 +0200https://www.buchfreund.de/FRANS-VAN-DIJK-ARCHITECT-TE-ANTWERPEN-1853-1939-HUYBRECHS-Jos,84349667-buch<![CDATA[RENAAT BRAEM. ARCHITECT,]]>https://www.buchfreund.de/RENAAT-BRAEM-ARCHITECT-STRAUVEN-Francis,49173948-buchSTRAUVEN, Francis; RENAAT BRAEM. ARCHITECT, Bruxelles Archives d'Architecture Moderne 1985 softcover , 210 x 190 mm., 235pp., 250 illustraties. ISBN 9782871430160.Als Renaat Braem (1910) gedurende geruime tijd als de belangrijkste exponent van de moderne architectuur in België beschouwd werd, dan is dit niet alleen op grond van de markante bouwwerken welke hij tot stand bracht, maar evenzeer vanwege de ideologische reflexie en stellingnamen waarmee hij zijn praktijk voortdurend heeft begeleid. Als lid van CIAM en bewonderaar van Le Corbusier, bij wie hij in de jaren '30 stage deed, zocht hij diens Ville Radieuse-concept in de loop van zijn ruim 50-jarige praktijk op Vlaamse bodem te enten, en overeenkomstig zijn eigen socialistische maatschappijopvatting te interpreteren. Nieuw boek. Schlagworte: architecture bouwkunst bouw ontwerp STRAUVEN, Francis. RENAAT BRAEM. ARCHITECT Archives d'Architecture Moderne modern hedendaags contemporary contemporain CIAM 9782871430160<br>Bestell-Nr.: 23761<br>Preis: 20,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/RENAAT-BRAEM-ARCHITECT-STRAUVEN-Francis,49173948-buch">Bestellen</a>Sat, 16 Jun 2018 11:00:23 +0200https://www.buchfreund.de/RENAAT-BRAEM-ARCHITECT-STRAUVEN-Francis,49173948-buch<![CDATA[Stenen herleven : 111 jaar 'Kunstige Herstellingen' in Brugge 1877-1988]]>https://www.buchfreund.de/Stenen-herleven-111-jaar-Kunstige-Herstellingen-in-Brugge-1877-1988-Luc-Constandt-Brigitte-Beernaert,89140178-buchLuc Constandt, Brigitte Beernaert Stenen herleven : 111 jaar 'Kunstige Herstellingen' in Brugge 1877-1988 Van de Wiele 1988 Gebonden, Hardcover met stofomslag compleet. 260 pagina's , illustraties. ISBN 9069660369.Frontispice kleurenfoto interieur Gistfabriek. Stempel vorige eigenaar op titelblad. Tal van foto's van gevels in zw/w en kleur. Lijst burgemeesters, architecten, kunstige herstellingen, stratenregister. 260 p. Belgisch of Nederlands posttarief naar Schlagworte: Architecture Conservation and restoration Belgium Bruges Bruges (Belgium) Buildings, structures, etc Historic buildings Belgium Bruges<br>Bestell-Nr.: 51446<br>Preis: 46,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Stenen-herleven-111-jaar-Kunstige-Herstellingen-in-Brugge-1877-1988-Luc-Constandt-Brigitte-Beernaert,89140178-buch">Bestellen</a>Sun, 10 Jun 2018 18:10:05 +0200https://www.buchfreund.de/Stenen-herleven-111-jaar-Kunstige-Herstellingen-in-Brugge-1877-1988-Luc-Constandt-Brigitte-Beernaert,89140178-buch<![CDATA[Fictions Filip Dujardin. De eerste monografie van architectuurfotograaf / La première monographie du photographe d'architecture.]]>https://www.buchfreund.de/Fictions-Filip-Dujardin-De-eerste-monografie-van-architectuurfotograaf-La-premire-monographie-du-photographe-d-architecture-Dujardin,68900676-buchDujardin Fictions Filip Dujardin. De eerste monografie van architectuurfotograaf / La première monographie du photographe d'architecture. BE - Kannibaal 2014 Hardcover, 27 x 29 cm, 120 bladzijden, Quadri gedrukt, Tweetalige editie Nederlands-French. ISBN 9789491376757.De eerste monografie van architectuurfotograaf Filip Dujardin Kunst- en architectuurfotograaf Filip Dujardin (1971) werkt al sinds 2007 aan een reeks waarin hij humor en originaliteit koppelt aan verwijzingen naar de kunstgeschiedenis. Fictions toont wonderlijke gebouwen die op vernuftige wijze ingebed lijken in het bestaande landschap. Op basis van foto?s van bestaande gebouwen in en rond zijn geboortestad Gent construeert de kunstenaar met behulp van zijn digitale fotomontages fictieve bouwwerken en landschappen die de wetten van de zwaartekracht tarten ? het zijn ware luchtkastelen. Pas wanneer je ze van naderbij bestudeert, besef je hoe onwaarschijnlijk hun constructie en vormgeving zijn. Deze beelden leveren commentaar op de hedendaagse architecturale werkelijkheid via een virtuele wereld en met een artistiek uitgangspunt. Fictions verrast de lezer met indrukwekkende bruggen, labyrintische wooncomplexen en vreemde interieurs, balancerend op de dunne grens tussen fictie en realiteit.La première monographie du photographe architectural Filip Dujardin Art et photographe d'architecture Filip Dujardin (1971) travaille depuis 2007 sur une série dans laquelle il combine l'humour et l'originalité de références à l'histoire de l'art. Fictions montre bâtiments merveilleux embarqués ingénieusement apparaissent dans le paysage existant. Sur la base de photographies de bâtiments existants dans et autour de sa ville natale de Gand, les constructions d'artiste à l'aide de ses photomontages numériques structures et des paysages fictifs qui défient les lois de la gravité - celles-ci sont de véritables châteaux gonflables. Ce n'est que lorsque vous les étudiez de plus près, vous vous rendez compte comment peu probable leur construction et leur conception sont. Ces images fournissent des commentaires sur la réalité architecturale contemporaine dans un monde virtuel avec un esprit artistique. Fictions surprend le lecteur avec des ponts impressionnants, des complexes résidentiels et des intérieurs labyrinthiques étranges, en équilibre sur la mince ligne entre la fiction et la réalité. Met tekstbijdragen van Pedro Gadanho (MoMa, New York), architect Jan De Vylder (architecten de vylder vinck tailleu) en architectuurcriticus Stefan Devoldere. Schlagworte: ISBN 978 94 9137 675 7 architecture photographie fotografie stedenbouw bouwkunst<br>Bestell-Nr.: 45646<br>Preis: 57,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Fictions-Filip-Dujardin-De-eerste-monografie-van-architectuurfotograaf-La-premire-monographie-du-photographe-d-architecture-Dujardin,68900676-buch">Bestellen</a>Sun, 10 Jun 2018 18:10:04 +0200https://www.buchfreund.de/Fictions-Filip-Dujardin-De-eerste-monografie-van-architectuurfotograaf-La-premire-monographie-du-photographe-d-architecture-Dujardin,68900676-buch<![CDATA[House for the Mind Dom Hans van der Laan.]]>https://www.buchfreund.de/House-for-the-Mind-Dom-Hans-van-der-Laan-Caroline-Voet-Photography-Friederike-von-Rauch-Jeroen-Verrecht,85920736-buchCaroline Voet. Photography: Friederike von Rauch, Jeroen Verrecht House for the Mind Dom Hans van der Laan. VAi 2017 Paperback, 265x175mm, 224p, English edition . Tweede druk. ISBN 9789492567031.Expo: DeSingel, Antwerpen In 1977, the Benedictine monk and architect Dom Hans van der Laan (1904-1991) published his manifesto Architectonic Space, Fifteen Lessons on the Disposition of the Human Habitat. Seeking out to capture the essence of spatial experience as a foundation for architecture, he developed a design methodology through his own proportional system of the 'Plastic Number'. Around that same period, Dom van der Laan built Roosenberg Abbey in Waasmunster for the Marian Sisters of St.-Francis. And while his theories remain fairly abstract, this building demonstrates the concrete use of proportion, materiality and light in relation to perception and movement in space. Moreover, this building is designed to guide the inhabitant into contemplation, intensity and stillness. This manual is an introduction to Dom van der Laan's design methodology, as he applied it to Roosenberg Abbey. Original drawings are combined with explanatory diagrams, complemented by nine original letters from the architect to the Sisters as well as a series of photographs by Friederike von Rauch, to offer an in-depth reading of this building on different levels.<br>Bestell-Nr.: 50754<br>Preis: 28,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/House-for-the-Mind-Dom-Hans-van-der-Laan-Caroline-Voet-Photography-Friederike-von-Rauch-Jeroen-Verrecht,85920736-buch">Bestellen</a>Sun, 13 May 2018 22:00:44 +0200https://www.buchfreund.de/House-for-the-Mind-Dom-Hans-van-der-Laan-Caroline-Voet-Photography-Friederike-von-Rauch-Jeroen-Verrecht,85920736-buch<![CDATA[Verleidelijke vitrines. 700 jaar winkelpuien in Gent.]]>https://www.buchfreund.de/Verleidelijke-vitrines-700-jaar-winkelpuien-in-Gent-Guido-Everaert-Sophie-Derom-Tamara-Rogiest-Patrick-Viaene-Norbert-Poulain-en-Marc-Dubois,80117178-buchGuido Everaert, Sophie Derom, Tamara Rogiest, Patrick Viaene, Norbert Poulain en Marc Dubois Verleidelijke vitrines. 700 jaar winkelpuien in Gent. Snoeck Publishers 2016 Hardback, 297x240mm, 256p, 375 bw and col. illustrations. Dutch (NL) edition . ISBN 9789461613165.Wie handelswaren wil verkopen moet de aandacht trekken van de klant. Door middel van een aantrekkelijke winkelpui probeert de winkelier zijn artikelen zo verleidelijk mogelijk uit te stallen en de voorbijganger naar binnen te lokken. Doorheen de eeuwen heeft niet alleen de heersende architectuurstijl het uitzicht van de winkelpui bepaald maar ook de technologische vooruitgang heeft een grote invloed gehad. Aspecten zoals de glasproductie en verlichting hebben hierin een belangrijke rol gespeeld. Winkeliers veranderen regelmatig het uitzicht van hun winkel om hun zaak een vernieuwde, hedendaagse uitstraling te geven. Daardoor is de druk op historische en architecturaal waardevolle winkelpuien zeer groot. Dagelijks moet de afweging gemaakt worden of een winkelpui erfgoedwaarde heeft en behouden moet blijven of dat deze kan aangepast worden. Toch bestaat er geen referentiewerk voor Gent waarin de historische evolutie van de winkelpuien wordt geschetst en wordt verduidelijkt aan de hand van bestaande voorbeelden. Gebaseerd op uitvoerig archiefonderzoek en getoetst aan winkelpuien die vandaag nog in het straatbeeld te vinden zijn, wordt de evolutie van het winkelen en de weerslag ervan op de architectuur geschreven. Aan de hand van historische en actuele foto's en archiefdocumenten worden de algemene tendensen geïllustreerd. Het boek wordt een wandeling langs winkelpuien doorheen de tijd. De handelseconomie komt tot volle ontwikkeling in de middeleeuwen en loopt door tot vandaag. In vijf hoofdstukken belichten verschillende auteurs op welke manier het winkelapparaat geëvolueerd is, wat de invloed ervan was op de winkelpui, hoe de heersende architectuurstijl het uitzicht ervan bepaald heeft en wat de invloed is geweest van de economie en technologische ontwikkelingen. Schlagworte: 9789461613165 heemkunde geschiedenis Verleidelijke vitrines. 700 jaar winkelpuien in Gent.<br>Bestell-Nr.: 49344<br>Preis: 51,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Verleidelijke-vitrines-700-jaar-winkelpuien-in-Gent-Guido-Everaert-Sophie-Derom-Tamara-Rogiest-Patrick-Viaene-Norbert-Poulain-en-Marc-Dubois,80117178-buch">Bestellen</a>Sun, 06 May 2018 18:39:13 +0200https://www.buchfreund.de/Verleidelijke-vitrines-700-jaar-winkelpuien-in-Gent-Guido-Everaert-Sophie-Derom-Tamara-Rogiest-Patrick-Viaene-Norbert-Poulain-en-Marc-Dubois,80117178-buch<![CDATA[EUGEEN LIEBAUT. ARCHITECT,]]>https://www.buchfreund.de/EUGEEN-LIEBAUT-ARCHITECT-STRAUVEN-Francis,88658370-buchSTRAUVEN, Francis; EUGEEN LIEBAUT. ARCHITECT, Gent Ludion 2000 Gebonden, witte kartonomslag met blauwe letteropdruk, blauw geïllustreerde papierwikkel, 230 x 310mm., 127pp., zeer uitgebreid geïllustreerd in kleur en z/w. ISBN 9055442739.De gebouwen van deze architect lijken op het eerste gezicht geheel autonome objecten. Hun abstract-geometrische vormgeving knoopt aan bij de avant-garde van de jaren twintig, met name het purisme van Le Corbusier en het suprematisme van Malevich. Het boek is in nieuwstaat. Schlagworte: Bouwkunst, architectuur Architectuur, mode en design STRAUVEN, Francis EUGEEN LIEBAUT. ARCHITECT Ludion 9055442739<br>Bestell-Nr.: 100211<br>Preis: 32,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/EUGEEN-LIEBAUT-ARCHITECT-STRAUVEN-Francis,88658370-buch">Bestellen</a>Sun, 06 May 2018 18:39:08 +0200https://www.buchfreund.de/EUGEEN-LIEBAUT-ARCHITECT-STRAUVEN-Francis,88658370-buch<![CDATA[ROMANISCHE BAUKUNST IN FRANKREICH,]]>https://www.buchfreund.de/ROMANISCHE-BAUKUNST-IN-FRANKREICH-BAUM-Julius-Hrsg,49166599-buchBAUM, Julius (Hrsg.); ROMANISCHE BAUKUNST IN FRANKREICH, Stuttgart, Julius Hoffmann, 1950 Original Leinen, 230 x 300mm., 232 Seiten, zahlreiche s/w Abbildungen auf Tafeln.Bauformen-Bibliothek Dritter Band. Guter Zustand. Schlagworte: BAUM Julius ROMANISCHE BAUKUNST IN FRANKREICH Romaanse bouwkunst Frankrijk roman France romane Stuttgart Julius Hoffmann Bauformen Bibliothek Dritter Band architecture - architectuur<br>Bestell-Nr.: 15484<br>Preis: 28,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/ROMANISCHE-BAUKUNST-IN-FRANKREICH-BAUM-Julius-Hrsg,49166599-buch">Bestellen</a>Sun, 06 May 2018 18:39:07 +0200https://www.buchfreund.de/ROMANISCHE-BAUKUNST-IN-FRANKREICH-BAUM-Julius-Hrsg,49166599-buch<![CDATA[LANDSCHAP VAN KERKEN. 10 EEUWEN BOUWEN IN VLAANDEREN.]]>https://www.buchfreund.de/LANDSCHAP-VAN-KERKEN-10-EEUWEN-BOUWEN-IN-VLAANDEREN-BEKAERT-Geert,49167995-buchBEKAERT, Geert. LANDSCHAP VAN KERKEN. 10 EEUWEN BOUWEN IN VLAANDEREN. Leuven Davidsfonds 1987 Gebonden, bruine linnen hardcover met zilverprint, originele uitgeversomslag met flappen in kleur, 28.5x22.5 cm., 287 pp. + 1, prachtige en zeer uitgebreide kleurillustratie. ISBN 9061524067.Dit boek gaat niet alleen over kerken maar over onze manier van omgaan met de gebouwde omgeving in onze dagelijkse praktijk en in onze theoretische beschouwingen, en over de wederkerige invloed van het ene op het andere. Architectuur en kunst, geografie en historie, religie en samenleving worden in dit boek concrete begrippen, die toelaten er op een oorspronkelijke en levendige manier mee om te gaan. Schlagworte: BEKAERT Geert LANDSCHAP VAN KERKEN 10 EEUWEN BOUWEN IN VLAANDEREN flanders flandre chirch église Leuven Davidsfonds omgeving architecture - architectuur<br>Bestell-Nr.: 17736<br>Preis: 27,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/LANDSCHAP-VAN-KERKEN-10-EEUWEN-BOUWEN-IN-VLAANDEREN-BEKAERT-Geert,49167995-buch">Bestellen</a>Sun, 06 May 2018 18:39:07 +0200https://www.buchfreund.de/LANDSCHAP-VAN-KERKEN-10-EEUWEN-BOUWEN-IN-VLAANDEREN-BEKAERT-Geert,49167995-buch<![CDATA[Antwerp Port House Zaha Hadid Architects, with poskaart for free.]]>https://www.buchfreund.de/Antwerp-Port-House-Zaha-Hadid-Architects-with-poskaart-for-free-VAN-HOOYDONCK,80776194-buchVAN HOOYDONCK Antwerp Port House Zaha Hadid Architects, with poskaart for free. Pandora 2016 Hardback, 280x280mm, 186p, throughout colour illustrations, English edition. ISBN 9789053254158.Few ports in the world can boast such a rich history as the Port of Antwerp. Back in the 16th century, the port was a hub of international trade. Five centuries and many chapters later, Antwerp still holds that position. The port is the heartbeat of the region, the lifeblood connecting Antwerp to the rest of the world. Inspired by this unique context, rich history, and exceptional location, Zaha Hadid Architects has created a new Port House for Antwerp. This new building has taken up a suitable place in the age-old dialogue between city and river. Coupled with a sustainable and future-oriented workplace for the staff, the building personifies the global character of the Port of Antwerp and forms a conducive setting for the many international contacts of the port community. The Port House combines the old and the new to yield an awesome composition which plays with light. Zaha Hadid's design shows how 'former' buildings can play a starring role even in modern architecture. The result is an undoubted masterpiece, a landmark on the Antwerp skyline, and an eternal light on the River Scheldt. Schlagworte: anvers antwerp port haven architecture architectuur<br>Bestell-Nr.: 49546<br>Preis: 45,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Antwerp-Port-House-Zaha-Hadid-Architects-with-poskaart-for-free-VAN-HOOYDONCK,80776194-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Antwerp-Port-House-Zaha-Hadid-Architects-with-poskaart-for-free-VAN-HOOYDONCK,80776194-buch<![CDATA[Living in the City: Elites and their Residences, 1500-1900]]>https://www.buchfreund.de/Living-in-the-City-Elites-and-their-Residences-1500-1900-Janssens-J-Dunne-eds,82068501-buchJanssens, J. Dunne (eds.) Living in the City: Elites and their Residences, 1500-1900 Brepols 2008 Paperback,IV+255 p., 180 x 250 mm, Languages: French, English. ISBN 9782503520261.The country house, château or rural palazzo set in extensive grounds may have been the ultimate badge of social pre-eminence but invariably their owners spent much of the year in the city. To this extent urban living was common to all elites worthy of the name, whatever their origin or source of wealth or power. Needless to say, though, how different elite groups experienced town life varied greatly. Focussing on the most basic aspect of urban living, this collection is concerned with the study of the places and types of residence of urban elites. Recently a number of historians have begun to explore the residential choices made by elites in the urban context, both as an important constituent of lifestyle and as a marker of elite identity and difference. However, whereas these studies have tended to focus on one particular elite group, a single place or one type of urban residence - such as aristocratic hotels - the current volume is original in exploring the patterns and logic of residential choices made by different elite groups in a variety of urban settings, in Britain, France and Italy, from the sixteenth to the nineteenth century. Each of the book?s nine substantive chapters is written in either English or French (with an abstract in the other language) by a leading specialist either on elites or in the field of urban history. The volume arises out of two meetings of the specialists concerned, which gives it a degree of coherence rarely achieved in collections of this sort. A substantial essay by the editors points to similarities and contrasts between the specific cases and identifies key issues requiring further research.<br>Bestell-Nr.: 49867<br>Preis: 80,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Living-in-the-City-Elites-and-their-Residences-1500-1900-Janssens-J-Dunne-eds,82068501-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Living-in-the-City-Elites-and-their-Residences-1500-1900-Janssens-J-Dunne-eds,82068501-buch<![CDATA[Victor Horta: L'Hotel Solvay.]]>https://www.buchfreund.de/Victor-Horta-L-Hotel-Solvay-Yolande-Oostens-Wittamer,83595056-buchYolande Oostens-Wittamer Victor Horta: L'Hotel Solvay. Paris. Diane de Selliers 1996 Hardcover, black Cloth, Couverture reliée, 181 pages, Illustrated. fine condition, in slipcase. ISBN 2903656185.Photographies de Oswald Pauwels.<br>Bestell-Nr.: 50152<br>Preis: 115,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Victor-Horta-L-Hotel-Solvay-Yolande-Oostens-Wittamer,83595056-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Victor-Horta-L-Hotel-Solvay-Yolande-Oostens-Wittamer,83595056-buch<![CDATA[Brussel: Geplande geschiedenis Stedenbouw in de 19de en 20ste eeuw]]>https://www.buchfreund.de/Brussel-Geplande-geschiedenis-Stedenbouw-in-de-19de-en-20ste-eeuw-Michel-de-Beule-Beno-t-Prilleux-Marguerite-Silvestre,87358768-buchMichel de Beule, Benoît Périlleux, Marguerite Silvestre Brussel: Geplande geschiedenis Stedenbouw in de 19de en 20ste eeuw Brussel Stedenbouw en Meert, 2017 Gebonden, Hardcover 496 pagina's, 24 × 32 cm, rijkelijk geïllustreerd, Nederlands. ISBN 9782804705589.Dit boek is het resultaat van een grootscheeps onderzoek door verschillende specialisten. Het schetst twee visies die schijnbaar lijnrecht tegenover elkaar staan: enerzijds de territoriale planning van begin 20e eeuw die zichzelf eerder zag als een wetenschap, anderzijds de stadskunst die werd bedrevenin de 19e eeuw en vooral een empirische aanpak hanteerde. In hoeverre hebben deze visies hun stempel gedrukt op een stad die in al die tijd twee keer gemuteerd is? De hoofdstad van een klein maar groeiend land vanwege de industrie, die eerst de officieuze en vervolgens de officiële hoofdstad werd van een complex Europa. De geplande geschiedenis van Brussel is er één van tal van nieuwe wendingen en vaak ook paradoxen. Getuige daarvan de ontstaansgeschiedenis van verschillende wijken, de verhalen van hoe ze werden gedroomd, getekend en uiteindelijk daadwerkelijk tot stand kwamen. Het zijn originele histories waarvoor werd geput uit tal van geraadpleegd en gepubliceerd archiefmateriaal (van schetsen tot officiële documenten). Ze vertellen over belangrijke beslissingen en hoe men die lang heeft proberen te verbergen (het Bestuur van de Stedenbouw werd opgericht in volle oorlogstijd). En over de vaak reddende rol van de tijd die verstreek tussen ontwerp en realisatie (eind jaren 60 ondergingen ook de ideeën over stedenbouw een radicale revolutie). Met een knipoog doen ze het relaas van soms pittoreske of hoogdravende visies die sommige hoofdrolspelers in deze stedenbouwkundige sagen in alle ernst naar voor schoven. De vele invalshoeken van dit boek, maar ook het vaak brede en soms kleine perspectief dat het biedt (van globale analyse tot anekdote), maken het interessant voor zowel de expert als de lezer die meer wil weten over de stad. Schlagworte: bouwkunde Architecture, Urbanisme<br>Bestell-Nr.: 51021<br>Preis: 56,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Brussel-Geplande-geschiedenis-Stedenbouw-in-de-19de-en-20ste-eeuw-Michel-de-Beule-Beno-t-Prilleux-Marguerite-Silvestre,87358768-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Brussel-Geplande-geschiedenis-Stedenbouw-in-de-19de-en-20ste-eeuw-Michel-de-Beule-Beno-t-Prilleux-Marguerite-Silvestre,87358768-buch<![CDATA[Bruxelles, histoire de planifier Urbanisme aux 19e et 20e siècles]]>https://www.buchfreund.de/Bruxelles-histoire-de-planifier-Urbanisme-aux-19e-et-20e-sicles-Michel-de-Beule-Beno-t-Prilleux-Marguerite-Silvestre,87358769-buchMichel de Beule, Benoît Périlleux, Marguerite Silvestre Bruxelles, histoire de planifier Urbanisme aux 19e et 20e siècles Brussel Stedenbouw en Meert, 2017 Cartonné, Gebonden, Hardcover 496 pages, 24 × 32 cm, Texte en Français. ISBN 9782804703325.Aboutissement d?une vaste recherche menée par plusieurs spécialistes, ce livre confronte deux visions apparemment antagonistes : d?une part la planification territoriale, concept élaboré au début du 20e siècle et qui se voulait scientifique, d?autre part l?art urbain, pratiqué au 19e siècle et empreint d?empirisme. Ceci dans le but de mieux appréhender comment ces visions ont marqué une ville qui a muté deux fois durant cette période, devenant d?abord capitale d?un pays petit mais puissant grâce à ses industries, ensuite capitale officieuse, puis officielle d?une Europe complexe. Une histoire de planifier à Bruxelles singulière, pleine de rebondissements et souvent de paradoxes. En atteste la narration de la naissance de divers quartiers tels qu?ils ont été rêvés, voulus puis réellement ordonnancés. Elle est originale par le caractère très souvent inédit des archives consultées et publiées (des esquisses jusqu?aux documents officiels), le caractère étrange de décisions importantes qui sont rapportées et avaient été escamotées jusqu?ici (l?Administration de l?Urbanisme est née en pleine guerre), le rôle fréquemment salvateur du temps qui sépare les projets de leur réalisation (ainsi le revirement complet des idées à la fin des années 1960). Elle est aussi amusante par la teneur, parfois pittoresque ou grandiloquente, des visions promues avec sérieux par certains protagonistes de ces sagas urbanistiques. Les multiples entrées que l?ouvrage propose, mais aussi la perspective à la fois large et plus resserrée qu?il offre (allant de l?analyse globale à l?anecdote), s?adressent autant à l?expert qu?au curieux de la ville. Schlagworte: bouwkunde Architecture, Urbanisme<br>Bestell-Nr.: 51022<br>Preis: 56,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Bruxelles-histoire-de-planifier-Urbanisme-aux-19e-et-20e-sicles-Michel-de-Beule-Beno-t-Prilleux-Marguerite-Silvestre,87358769-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Bruxelles-histoire-de-planifier-Urbanisme-aux-19e-et-20e-sicles-Michel-de-Beule-Beno-t-Prilleux-Marguerite-Silvestre,87358769-buch<![CDATA[Architecture as profession.The origins of architectural practice in the Low Countries in the fifteenth century.]]>https://www.buchfreund.de/Architecture-as-profession-The-origins-of-architectural-practice-in-the-Low-Countries-in-the-fifteenth-century-HURX-Merlijn,88479282-buchHURX, Merlijn. Architecture as profession.The origins of architectural practice in the Low Countries in the fifteenth century. Brepols 2018 Paperback, 459 pages ., 265 b/w ill. + 16 colour ill., 5 b/w tables, 220 x 280 mm, Languages: English. ISBN 9782503568256.Fifteenth-century Florence is generally considered the cradle of the modern architect. There, for the first time since Antiquity, the Vitruvian concept which distinguishes between builder and designer was recognised in architectural theory, causing a fundamental rupture in architectural practice. In this well-established narrative Northern Europe only followed a century later when, along with the diffusion of Italian treatises and the introduction of the all?antica style, a new type of architect began to replace traditional gothic masters. However, historiography has largely overlooked the important transformations in building organisation that laid the foundations for our modern architectural production, such as the advent of affluent contractors, public tenders, and specialised architectural designers, all of which happened in fifteenth-century Northern Europe. Drawing on a wealth of new source material from the Low Countries, this book offers a new approach to the transition from the Middle Ages to the Early Modern Period by providing an alternative interpretation to the predominantly Italo-centric perspective of the current literature, and its concomitant focus on style and on Vitruvian theory. Merlijn Hurx is assistant professor of architectural history at Utrecht University. He is specialised in fifteenth- and sixteenth-century architecture in the Low Countries. Table of Contents Introduction Professionalisation in the nineteenth and early twentieth centuries and the ideal of the architect Economics and the position of the architect Design and construction Different sources, methods and approaches Approach and structure of the book Chapter 1. The liberty to design Defining the architect Designs for different media Liberal arts and the guilds? monopoly Patrons and guild authority Constelyk gemaickt, artistic quality as a licence Chapter 2. Urban building boom Urbanisation in the Low Countries City walls City churches Trade halls and town halls Princely residences Urban architectural rivalry Chapter 3. The stone trade The need for stone Contracting building works Benefits of the market Expanding markets Innovations in the production process Managing the stone trade Chapter 4. Quarrying at Brussels Stones and quarries Commercial importance and stone politics Brussels entrepreneurs in stone: Godevaert de Bosschere and Lodewijk van Boghem Chapter 5. Profession of the architect Background and training Changing conditions of employment Evert Spoorwater and Rombout Keldermans Undermasters and methods of communication Engineer, manager, designer Chapter 6. Communicating the design The drawing as planning instrument Innovations in architectural representation The design in words Chapter 7. Strategies for ?prefab? architecture Plain architecture by prominent architects Repeated designs Conclusion Epilogue Appendices 1. Money and measurements 2. Projects by Evert Spoorwater, sources of table 5.1 3. Projects by Rombout Keldermans, sources of table 5.2 Schlagworte: architecture achitect aannemers bouw stedebouw mechelen antwerpen hulst haarlem amsterdam kerken bruge denbosch<br>Bestell-Nr.: 51315<br>Preis: 142,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Architecture-as-profession-The-origins-of-architectural-practice-in-the-Low-Countries-in-the-fifteenth-century-HURX-Merlijn,88479282-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Architecture-as-profession-The-origins-of-architectural-practice-in-the-Low-Countries-in-the-fifteenth-century-HURX-Merlijn,88479282-buch<![CDATA[Grand Temple de la rue du Persil à Bruxelles L?Egypte et la Franc-Maçonnerie à la lumière de sa restauration]]>https://www.buchfreund.de/Grand-Temple-de-la-rue-du-Persil--Bruxelles-L-Egypte-et-la-Franc-Ma-onnerie--la-lumire-de-sa-restauration-Celis-Marcel-M-Pecheur-Barbara-Vervoort-Rudi-Warmenbol-Eugne,88203827-buchCelis Marcel M., Pecheur Barbara, Vervoort Rudi, Warmenbol Eugène Grand Temple de la rue du Persil à Bruxelles L?Egypte et la Franc-Maçonnerie à la lumière de sa restauration BE - timperman 2016 Couverture reliée, 172 pages, 22cm X 28cm Illustrated. Neuf !. ISBN 9789461360540.Présentation de la restauration du temple à l'architecture égyptienne érigé entre 1877 et 1879. Les murs et les décors ont été rénovés<br>Bestell-Nr.: 51194<br>Preis: 40,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Grand-Temple-de-la-rue-du-Persil--Bruxelles-L-Egypte-et-la-Franc-Ma-onnerie--la-lumire-de-sa-restauration-Celis-Marcel-M-Pecheur-Barbara-Vervoort-Rudi-Warmenbol-Eugne,88203827-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Grand-Temple-de-la-rue-du-Persil--Bruxelles-L-Egypte-et-la-Franc-Ma-onnerie--la-lumire-de-sa-restauration-Celis-Marcel-M-Pecheur-Barbara-Vervoort-Rudi-Warmenbol-Eugne,88203827-buch<![CDATA[grote tempel van de Peterseliestraat in Brussel]]>https://www.buchfreund.de/grote-tempel-van-de-Peterseliestraat-in-Brussel-Celis-Marcel-M-Pecheur-Barbara-Vervoort-Rudi-Warmenbol-Eugne,88203828-buchCelis Marcel M., Pecheur Barbara, Vervoort Rudi, Warmenbol Eugène grote tempel van de Peterseliestraat in Brussel BE - timperman 2016 Gebonden, 172 pagina's met kleurrijke illustraties, NEDERLANDS ISBN 9789461360533.Présentation de la restauration du temple à l'architecture égyptienne érigé entre 1877 et 1879. Les murs et les décors ont été rénovés<br>Bestell-Nr.: 51195<br>Preis: 40,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/grote-tempel-van-de-Peterseliestraat-in-Brussel-Celis-Marcel-M-Pecheur-Barbara-Vervoort-Rudi-Warmenbol-Eugne,88203828-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/grote-tempel-van-de-Peterseliestraat-in-Brussel-Celis-Marcel-M-Pecheur-Barbara-Vervoort-Rudi-Warmenbol-Eugne,88203828-buch<![CDATA[Sky's The Limit Applying Radical Architecture]]>https://www.buchfreund.de/Sky-s-The-Limit-Applying-Radical-Architecture-BORGES,83074870-buchBORGES Sky's The Limit Applying Radical Architecture Gestalten Verlag 2016 Hardback, 300x240mm, 288p, throughout colour illustrations, English edition. ISBN 9783899554229.Thanks to innovations in building materials, design technologies, and construction tools, a new generation of architects can finally realize structures that would have previously remained mere dreams. This emergence of a new vernacular of radically sculpted buildings, rooms, and installations melds rigorous usability with a playful and cutting edge aesthetic, facilitating highly functional yet undeniably exhilarating spaces. The Sky?s the Limit serves as a compelling exploration of these seemingly impossible, yet surprisingly practical structures and spaces. Unleashing the creative potential offered by the latest developments in design and construction, this book presents spectacularly formed buildings, façades, and interiors as well as inspiring temporary projects and urban interventions by both young and established talents. The projects featured here have all been built, are actively in use, and transport us to the outer limits of our spatial imagination.<br>Bestell-Nr.: 50007<br>Preis: 57,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Sky-s-The-Limit-Applying-Radical-Architecture-BORGES,83074870-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Sky-s-The-Limit-Applying-Radical-Architecture-BORGES,83074870-buch<![CDATA[Art de Construire et de Gouverner les Serres. 1844.]]>https://www.buchfreund.de/Art-de-Construire-et-de-Gouverner-les-Serres-1844-Neumann-Louis,87358774-buchNeumann Louis. Art de Construire et de Gouverner les Serres. 1844. 1844 Couverture reliée l'epoque, 104 pages avec 21 planches ( 1 planches dépliantes ), 88 figures, 19x21cm, oblong.1e edition, 1844, Les plaques montrent des coupes transversales de méthodes de culture de plantes tendres et exotiques. Les dessins des serres incluent celui de Chatsworth construit par Paxton 1836-40, et d'autres construits individuellement en Hollande, en Belgique et en France. Pratique de l'art de chauffer par le thermosiphon ou calorifère a eau chaude, avec une article sur le calorifère a air chaud. Schlagworte: kassen kasbouw serre tuinbouw architectuur flora<br>Bestell-Nr.: 51027<br>Preis: 316,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Art-de-Construire-et-de-Gouverner-les-Serres-1844-Neumann-Louis,87358774-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Art-de-Construire-et-de-Gouverner-les-Serres-1844-Neumann-Louis,87358774-buch<![CDATA[construction villageoise et rurale.]]>https://www.buchfreund.de/construction-villageoise-et-rurale-LEONARD-Edward-chandler,88479294-buchLEONARD, Edward. / chandler. construction villageoise et rurale. Anvers, Editions De Sikkel, 1929 softcover cartonnage illustré de l'editeur, in-4, 95 pages illustrees en noir et en couleurs, broche, couverture illustrée.Avec des plans et des projets pour le Logis à Boitsfort. Bon etat général. Schlagworte: architecture bouwkunde aannemmers pol berger eggericx averbeke lier smekens de lange van der steur anvers antwerpen lerk edward van steenbergen deurne berchem<br>Bestell-Nr.: 51328<br>Preis: 57,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/construction-villageoise-et-rurale-LEONARD-Edward-chandler,88479294-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/construction-villageoise-et-rurale-LEONARD-Edward-chandler,88479294-buch<![CDATA[Behoedzaam omgaan, monumentenzorg in Brugge 1998 -1993]]>https://www.buchfreund.de/Behoedzaam-omgaan-monumentenzorg-in-Brugge-1998-1993,82516800-buchBehoedzaam omgaan, monumentenzorg in Brugge 1998 -1993 Wiele 1994 Gebonden, Hardcover met stofomslag compleet. 216pagina's met prachtige illustraties. ISBN 9069660927.<br>Bestell-Nr.: 49920<br>Preis: 40,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Behoedzaam-omgaan-monumentenzorg-in-Brugge-1998-1993,82516800-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Behoedzaam-omgaan-monumentenzorg-in-Brugge-1998-1993,82516800-buch<![CDATA[Linkeroever. Sprong over de Schelde / Across the river]]>https://www.buchfreund.de/Linkeroever-Sprong-over-de-Schelde-Across-the-river-Christoph-Grafe-ed-Texts-Bernard-Colenbrander-Christoph-Grafe-Bram-van-Kaathoven-Jannah-Loontjens-Bart-Tritsmans-Photography-Michiel-De-Cleene,85622856-buchChristoph Grafe (ed). Texts: Bernard Colenbrander, Christoph Grafe, Bram van Kaathoven, Jannah Loontjens, Bart Tritsmans. Photography: Michiel De Cleene Linkeroever. Sprong over de Schelde / Across the river BE] VAi 24.50 Paperback, 255x200mm, 208p, English / Dutch (NL) edition . ISBN 9789492567024.Voor veel inwoners van de stad Antwerpen is Linkeroever onbekend terrein. Vanaf de oevers van de Schelde ziet de overkant van de rivier eruit als een verzameling hoge gebouwen, zwevend boven een groene strook. Hoewel herinneringen aan zomeravonden op het Sint-Annastrand deel uitmaken van het collectieve geheugen van de stad, wordt Linkeroever vaak over het hoofd gezien en vergeten. Het is 'aan de andere kant van de rivier' - een deel van de stad, maar toch ver weg. In 2016 lanceerde de Antwerpse stadsbouwmeester Christian Rapp een internationale ideeënwedstrijd met de expliciete ambitie om Linkeroever tot het voorwerp van ontwerpend onderzoek te maken en om het debat over het belang van dit deel van de stad voor heel Antwerpen aan te zwengelen. De wedstrijd was een zoektocht naar Leitbilder ? visies die een beeld geven van wat de toekomst van de stad zou kunnen zijn. Linkeroever. Sprong over de Schelde is bedoeld als méér dan louter het verzamelen van de inzendingen. In het boek vormt dit initiatief het uitgangspunt voor het opnieuw aan de orde stellen van de bredere vragen over de huidige stand van zaken in stedenbouw en ontwerp. Als Linkeroever een stad is die op het punt staat plaats te vinden, dan markeren dit boek en deze wedstrijd het begin van die ontwikkeling. For many of the city's inhabitants, the Antwerp Linkeroever is unknown territory. From the banks of the Scheldt, the opposite side of the river appears as a series of high-rise buildings hovering over a green strip. Although recollections of summer evenings on the beach of Sint-Anna are part of the collective memory of the city, the Linkeroever is often overlooked and forgotten. It is 'across the river' - a part of the city, yet also something separate. In 2016, Antwerp City Architect Christian Rapp launched an international ideas competition, with an explicit ambition to address the Linkeroever as an object of design research and to start the debate on the importance of this part of the city for the whole of Antwerp. The competition looked for Leitbilder - images that offer a vision on what the future of the city might be. Linkeroever. Across the River intends to extend beyond merely collecting the results of the competition. Instead, it takes this initiative as the starting point for readdressing larger questions about the state of urban development and design today. If the Linkeroever is a city about to happen, this book and the competition wish to mark the start of this journey. Schlagworte: Antwerpen Anvers Antwerp city architecture<br>Bestell-Nr.: 50699<br>Preis: 28,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Linkeroever-Sprong-over-de-Schelde-Across-the-river-Christoph-Grafe-ed-Texts-Bernard-Colenbrander-Christoph-Grafe-Bram-van-Kaathoven-Jannah-Loontjens-Bart-Tritsmans-Photography-Michiel-De-Cleene,85622856-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Linkeroever-Sprong-over-de-Schelde-Across-the-river-Christoph-Grafe-ed-Texts-Bernard-Colenbrander-Christoph-Grafe-Bram-van-Kaathoven-Jannah-Loontjens-Bart-Tritsmans-Photography-Michiel-De-Cleene,85622856-buch<![CDATA[België bouwt / La Belgique construit (1936-2016)]]>https://www.buchfreund.de/Belgi-bouwt-La-Belgique-construit-1936-2016-Yaron-Pesztat-Stphanie-De-Blieck,87358794-buchYaron Pesztat, Stéphanie De Blieck België bouwt / La Belgique construit (1936-2016) BE - A.A.M. 2015 Edition bilingue français-néerlandais Couverture reliée, 222 pages Illustrated. 224 pagina's, geïllustreerd, 31,2. x 23,7 cm, hardcover, Nederlands/Frans. ISBN 9782871433125.Ce livre est un voyage passionnant, inédit et abondamment illustré à travers les grands travaux réalisés en Belgique et à l'étranger principalement par les entreprises membres de l'Association des Entrepreneurs belges de grands travaux (ADEB). L'association, fondée en 1936 au sortir de la crise de 1929, avait pour objectif de mieux structurer la profession et de développer des grands travaux générateurs d'emplois en Belgique et à l'étranger. Quatre-vingts ans après sa création, son objectif a été largement atteint comme en témoignent les milliers de chantiers menés à bien. Le livre, abondamment illustré, est découpé en 10 sections qui parcourent les époques depuis sa fondation : du plan du Travail au plan Marshall, la Reconstruction ou le " miracle belge ", l'Expo 58, l'Age d'or des travaux publics, Cent ans de bureaux, l'Ordinateur prend la relève, la Restauration des bâtiments anciens, le Passage à l 'Euro, l'Ecodurabilité, le Futur. Het boek biedt een rijk geïllustreerde reis langs grote bouwwerken in België en in het buitenland, voornamelijk gebouwd door leden van de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (ADEB-VBA). De Vereniging, opgericht in 1936 (kort na de crisis van 1929), streeft naar een betere beroepsstructuur en naar het stimuleren van belangrijke bouwwerken, als motor voor de werkgelegenheid in België en in het buitenland. Tachtig jaar later getuigen de vele opgeleverde werven ervan dat deze doelstelling gehaald is. Een artikel van Inge Bertels en Jelena Dobbels (VUB) schetst de evolutie van het ADEB-VBA: 'VBA 1936-2016. Van Vereniging voor burgerlijke bouwkunde tot vertegenwoordiger van grote bouwbedrijven' (pp. 10-33). Het boek bestaat verder uit tien min of meer chronologische delen: van het Plan van de Arbeid tot het Marschallplan, de wederopbouw of het 'Belgisch mirakel', Expo 58, het gouden tijdperk van de openbare werken, honderd jaar ontwerptechnologie in de bouwwereld, restauratie van het bouwkundige erfgoed, de overgang naar de euro, duurzaamheid en ecologie en, tot slot, de toekomst.<br>Bestell-Nr.: 51048<br>Preis: 56,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Belgi-bouwt-La-Belgique-construit-1936-2016-Yaron-Pesztat-Stphanie-De-Blieck,87358794-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Belgi-bouwt-La-Belgique-construit-1936-2016-Yaron-Pesztat-Stphanie-De-Blieck,87358794-buch<![CDATA[Dom Hans van der Laan Tomelilla, architectuurtheorie in de praktijk uiteengelegd]]>https://www.buchfreund.de/Dom-Hans-van-der-Laan-Tomelilla-architectuurtheorie-in-de-praktijk-uiteengelegd-Caroline-Voet,87123789-buchCaroline Voet. Dom Hans van der Laan Tomelilla, architectuurtheorie in de praktijk uiteengelegd Architectura en Natura 2014 Gebonden, Hardcover met stofomslag compleet. 272 pagina's, rijkelijk geïllustreerd, . ISBN 9789461400390.Dit boek geeft een nauwkeurige beschrijving van Mariavall, een Benedictijner abdij in Tomelilla, Zweden, ontworpen door de monnik, architect en theoreticus Dom Hans van der Laan. De auteur onderzoekt het gebouw, ontrafelt het ontwerpproces in een gedetailleerde analyse, met beelden die niet eerder zijn gepubliceerd. De wereldwijd geprezen architectuurtheorie over de architectonische ruimte, welke in vele talen is vertaald, is in deze studie gekoppeld aan het ontwerpproces van het klooster. In samenwerking met de Van der Laan Stichting. Schlagworte: bouwkunst<br>Bestell-Nr.: 50968<br>Preis: 68,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Dom-Hans-van-der-Laan-Tomelilla-architectuurtheorie-in-de-praktijk-uiteengelegd-Caroline-Voet,87123789-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Dom-Hans-van-der-Laan-Tomelilla-architectuurtheorie-in-de-praktijk-uiteengelegd-Caroline-Voet,87123789-buch<![CDATA[stad van morgen. Renaat Braem.]]>https://www.buchfreund.de/stad-van-morgen-Renaat-Braem-Renaat-Braem,85622863-buchRenaat Braem, stad van morgen. Renaat Braem. Brussel Koninklijke Academie van Belgie 1982 Oorspronkelijk uitgevers omslag, met zeldzame omslagwikkel, in-8° ca. 70 pp met ills., sommige uitvouwbaar.Tekst in het Nederlands.Academiae Analecta (Mededelingen van de Koninklijke Academie.) (Jaargang 43, 1982, Nummer 1).<br>Bestell-Nr.: 50706<br>Preis: 34,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/stad-van-morgen-Renaat-Braem-Renaat-Braem,85622863-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/stad-van-morgen-Renaat-Braem-Renaat-Braem,85622863-buch<![CDATA[Inhuldiging der tunnels, 10 september 1933 / Inauguration des tunnels, 10 septembre 1933.]]>https://www.buchfreund.de/Inhuldiging-der-tunnels-10-september-1933-Inauguration-des-tunnels-10-septembre-1933-Anvers-Antwerpen-TUNNELS,88203857-buchAnvers / Antwerpen TUNNELS Inhuldiging der tunnels, 10 september 1933 / Inauguration des tunnels, 10 septembre 1933. 1933 Oorspronkelijk uitgevers omslag, met katern afbeeldingen z/w Texte Nederlands 16pp en Français 16pp.Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever [Antwerpen] Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut<br>Bestell-Nr.: 51227<br>Preis: 28,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Inhuldiging-der-tunnels-10-september-1933-Inauguration-des-tunnels-10-septembre-1933-Anvers-Antwerpen-TUNNELS,88203857-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Inhuldiging-der-tunnels-10-september-1933-Inauguration-des-tunnels-10-septembre-1933-Anvers-Antwerpen-TUNNELS,88203857-buch<![CDATA[Notes d'urbanisme. Deuxieme edition.]]>https://www.buchfreund.de/Notes-d-urbanisme-Deuxieme-edition-GILIS-Henri,87123812-buchGILIS, Henri Notes d'urbanisme. Deuxieme edition. Anvers, Imprimerie Altiora, s.d 1940 cartonnage illustré de l'editeur, in-4° 166 pp, photographies n&b h.t., 80 figures.Notes d'urbanisme. Anvers, Lierre, Bruxelles,.... Schlagworte: architecture stedenbouw<br>Bestell-Nr.: 50994<br>Preis: 40,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Notes-d-urbanisme-Deuxieme-edition-GILIS-Henri,87123812-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Notes-d-urbanisme-Deuxieme-edition-GILIS-Henri,87123812-buch<![CDATA[Antwerpen Onze lieve Vrouwe kathedraal historisch onderzoek van muur- en gewelfschilderingen in koor en kruisbeuk.]]>https://www.buchfreund.de/Antwerpen-Onze-lieve-Vrouwe-kathedraal-historisch-onderzoek-van-muur-en-gewelfschilderingen-in-koor-en-kruisbeuk-Van-Langendock-Linda,87123819-buchVan Langendock, Linda. Antwerpen Onze lieve Vrouwe kathedraal historisch onderzoek van muur- en gewelfschilderingen in koor en kruisbeuk. Provincie Antwerpen 1988 Oorspronkelijk uitgevers omslag, 69 pagina's, met afbeeldingen in z/w.( bijlagen). Schlagworte: anvers antwerp kerk restauratie gebouwen onderzoek schilder kunst art<br>Bestell-Nr.: 51001<br>Preis: 28,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Antwerpen-Onze-lieve-Vrouwe-kathedraal-historisch-onderzoek-van-muur-en-gewelfschilderingen-in-koor-en-kruisbeuk-Van-Langendock-Linda,87123819-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Antwerpen-Onze-lieve-Vrouwe-kathedraal-historisch-onderzoek-van-muur-en-gewelfschilderingen-in-koor-en-kruisbeuk-Van-Langendock-Linda,87123819-buch<![CDATA[A.2R.C Architects. The Master Architect Series.]]>https://www.buchfreund.de/A-2R-C-Architects-The-Master-Architect-Series-Brigitte-D-Helft-Michel-Verliefden,80289391-buchBrigitte D'Helft / Michel Verliefden. A.2R.C Architects. The Master Architect Series. The Images Publishing Group Hardcover with dustjacket. Size: 252 mm x 234 mm. Pages: 256. Illustrations: 200 colour. ISBN 9781864701579.Brussels-based architecture firm A.2R.C is renowned for its steadfast dedication to the continuing urbanisation of the city of Brussels. Critical of attempts over the years to 'modernise' Brussels, A.2R.C's aim is to pursue the reintegration of the city by offering full architectural services for the transformation and readaptation of notable buildings. A.2R.C's expertise extends to new construction, particularly large-scale, mixed-use urban ensembles, and it also has a reputation as one of Europe's most experienced firms in newly built and renovated theater buildings. This book explores the work of a firm dedicated to the future of one of Europe's most historic and beautiful cities. Schlagworte: A.2R.C Architects. The Master Architect Series.<br>Bestell-Nr.: 49454<br>Preis: 68,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/A-2R-C-Architects-The-Master-Architect-Series-Brigitte-D-Helft-Michel-Verliefden,80289391-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/A-2R-C-Architects-The-Master-Architect-Series-Brigitte-D-Helft-Michel-Verliefden,80289391-buch<![CDATA[Bruxelles 58 année-lumière Lieux de mémoire EXPO 58 Brussel.]]>https://www.buchfreund.de/Bruxelles-58-anne-lumire-Lieux-de-mmoire-EXPO-58-Brussel-Pierre-Jean-Tribot,88203887-buchPierre-Jean Tribot Bruxelles 58 année-lumière Lieux de mémoire EXPO 58 Brussel. BE - CFC-Éditions 2018 Softcover,290 x 230 mm, 200 p, 150 colour illustrations, Texte en Français, (2eme ed). ISBN 9782930018911.L'Exposition universelle organisée à Bruxelles en 1958 reste gravée dans l'imaginaire collectif. À l'époque, l'événement avait frappé les esprits : l'aube d'une ère nouvelle, conditionnée par la science au service de l'humanisme, semblait se lever. Créatrice de magie, l'Expo 58 mit en ouvre des techniques et des technologies inédites. Le vertige de l'expérimentation gagna les créateurs dans des domaines très divers : architecture, arts décoratifs, photographie, design. En amont, l'Expo eut un impact essentiel sur la ville par la transformation de l'espace urbain et la modernisation des infrastructures. Bruxelles, pour un temps centre du monde, acquit alors un statut de capitale internationale. Le présent ouvrage présente l'Expo 58, son organisation, un parcours à travers ses pavillons, ses différentes attractions, mais également l'influence essentielle de l'événement sur les mutations urbanistiques que connut à l'époque Bruxelles. Schlagworte: expo wereldtentoonstelling<br>Bestell-Nr.: 51258<br>Preis: 27,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Bruxelles-58-anne-lumire-Lieux-de-mmoire-EXPO-58-Brussel-Pierre-Jean-Tribot,88203887-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Bruxelles-58-anne-lumire-Lieux-de-mmoire-EXPO-58-Brussel-Pierre-Jean-Tribot,88203887-buch<![CDATA[Sir Norman Foster and partners recente stedenbouwkundige ontwerpen]]>https://www.buchfreund.de/Sir-Norman-Foster-and-partners-recente-stedenbouwkundige-ontwerpen-architecture,83270526-bucharchitecture Sir Norman Foster and partners recente stedenbouwkundige ontwerpen Antwerp De Singel 1993 softcover, 80 pages, Illustrated. NL - English.belangrijkste projecten 1964 -1993<br>Bestell-Nr.: 50117<br>Preis: 34,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Sir-Norman-Foster-and-partners-recente-stedenbouwkundige-ontwerpen-architecture,83270526-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Sir-Norman-Foster-and-partners-recente-stedenbouwkundige-ontwerpen-architecture,83270526-buch<![CDATA[bOb van Reeth revisited. Mechelen 1969-1975 Vlees & Beton # 38, 1998 (Nl)]]>https://www.buchfreund.de/bOb-van-Reeth-revisited-Mechelen-1969-1975-Vlees-Beton-38-1998-Nl-Mil-De-Kooning,83270528-buchMil De Kooning bOb van Reeth revisited. Mechelen 1969-1975 Vlees & Beton # 38, 1998 (Nl) 2011 Paperback, 300x270mm, 44 pages. Illustrated. Dutch (NL) edition. Genummerde oplage van 750 exemplaren. ISBN 9076384010.Deze 'hommage' analyseert enkele van de gebouwen waarmee de jonge bOb van Reeth op het einde van de jaren '60 van de vorige eeuw furore heeft gemaakt en die sindsdien als klaasiekers van de naoorlogse architectuur in België staan geboekstaafd: de woning Botte, de eigen architectenwoning in het Mechelse Klein begijnhof en de verbouwing van de hoeve Baumann. Daarnaast wordt het renovatievoorstel voor een bedreigde buurt in de Mechelse binnenstad behandeld, een project waarmee België in 1975 aan de Kunstbiënnale van Venetië heeft deelgenomen. Het boek is overvloedig geïllustreerd met actuele opnamen en originele archiefdocumenten: foto's, schetsen, plannen, technische detailtekeningen.<br>Bestell-Nr.: 50119<br>Preis: 28,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/bOb-van-Reeth-revisited-Mechelen-1969-1975-Vlees-Beton-38-1998-Nl-Mil-De-Kooning,83270528-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/bOb-van-Reeth-revisited-Mechelen-1969-1975-Vlees-Beton-38-1998-Nl-Mil-De-Kooning,83270528-buch<![CDATA[Trois architectes, Une parcelle de Paris / Three Architects: A Parisian Plot]]>https://www.buchfreund.de/Trois-architectes-Une-parcelle-de-Paris-Three-Architects-A-Parisian-Plot-Richard-Scoffier-Lionel-Blaisse,83270530-buchRichard Scoffier / Lionel Blaisse Trois architectes, Une parcelle de Paris / Three Architects: A Parisian Plot Brussel Archives d'Architecture Modern 2013 softcover, 236 pages Illustrated. ISBN 9782871432678.Located in the 14th arrondissement of Paris, the Montrouge bus centre, where the RATP transport company houses and repairs more than 200 busses, is undergoing a complete overhaul. The 1.7 ha industrial site just west of Cite Universitaire is home to three new projects developed by Eric Lapierre Architecture, Atelier Seraji Architectes & Associes and Emmanuel Combarel & Dominique Marrec. Each of the projects explores the full potential of the site, situated between two very different environments. This careful and attentive approach allowed the architects not simply to design a large homogenous building, which might have turned out overwhelming, but to produce a city - a unique city (for Paris is different from New York, which itself is different from Rome), and one which cannot be reduced to a single truth. It contains several parallel worlds masterfully entwined with an infinity of interconnections.<br>Bestell-Nr.: 50121<br>Preis: 28,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Trois-architectes-Une-parcelle-de-Paris-Three-Architects-A-Parisian-Plot-Richard-Scoffier-Lionel-Blaisse,83270530-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Trois-architectes-Une-parcelle-de-Paris-Three-Architects-A-Parisian-Plot-Richard-Scoffier-Lionel-Blaisse,83270530-buch<![CDATA[ceremonie plan 01 architectes / ceremony architects]]>https://www.buchfreund.de/ceremonie-plan-01-architectes-ceremony-architects-phillippe-tretiack,83270531-buchphillippe tretiack. ceremonie plan 01 architectes / ceremony architects AAM 2009 Softcover 156 pages Illustrated. English / French. ISBN 9782871432340.<br>Bestell-Nr.: 50122<br>Preis: 21,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/ceremonie-plan-01-architectes-ceremony-architects-phillippe-tretiack,83270531-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/ceremonie-plan-01-architectes-ceremony-architects-phillippe-tretiack,83270531-buch<![CDATA[LA BRIQUETERIE, une architecture pour la danse, architecture as dance]]>https://www.buchfreund.de/LA-BRIQUETERIE-une-architecture-pour-la-danse-architecture-as-dance-Daniel-Favier-Michel-Caserta-Philippe-Prost-Yann-Toma,83270532-buchDaniel Favier; Michel Caserta; Philippe Prost; Yann Toma LA BRIQUETERIE, une architecture pour la danse, architecture as dance AAM 2013 Softcover, 128 Pages, 240 x 160 mm. 100 illustrations , Illustrated. . ISBN 9782871432777.Dans la tradition de développement culturel de vitry-sur-seine, l?agence d?architecture Philippe Prost réhabilite une briqueterie du xixe siècle en centre de développement chorégraphique, destiné à la recherche artistique, la diffusion des ?uvres et la sensibilisation du public à la danse. Un corps, comme un édifice, s?invente, se façonne, s?érige: la danse et l?architecture se rejoignent dans un travail de construction commun. Daniel Favier, directeur du centre de développement chorégraphique et Philippe Prost, architecte, racontent la Briqueterie : les gestes, les savoir-faire, les accidents de parcours, les trouvailles techniques, les mutations par lesquels se réalisent un bâtiment et un projet pour la danse.<br>Bestell-Nr.: 50123<br>Preis: 21,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/LA-BRIQUETERIE-une-architecture-pour-la-danse-architecture-as-dance-Daniel-Favier-Michel-Caserta-Philippe-Prost-Yann-Toma,83270532-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/LA-BRIQUETERIE-une-architecture-pour-la-danse-architecture-as-dance-Daniel-Favier-Michel-Caserta-Philippe-Prost-Yann-Toma,83270532-buch<![CDATA[Jean-Paul Viguier architecture 2002-2010]]>https://www.buchfreund.de/Jean-Paul-Viguier-architecture-2002-2010-Paul-Ardenne-Margot-Guislain-ConCeption-graphique-Sylvain-Enguehard,83270533-buchPaul Ardenne, Margot Guislain ConCeption graphique : Sylvain Enguehard Jean-Paul Viguier architecture 2002-2010 AAM, Bruxelles 2010 softcover, Format: 22×29 CM, nombre de pages : 272, Franc?ais/Anglais/Italien. ISBN 9782871432296.Dans les arts, il faut se méfier du consensus [?]. Un architecte, c?est avant tout un bâtisseur qui utilise les mate?riaux et les techniques de son temps dans le but de construire des bâtiments dignes, donc durables.» Jean-Paul Viguier<br>Bestell-Nr.: 50124<br>Preis: 44,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Jean-Paul-Viguier-architecture-2002-2010-Paul-Ardenne-Margot-Guislain-ConCeption-graphique-Sylvain-Enguehard,83270533-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Jean-Paul-Viguier-architecture-2002-2010-Paul-Ardenne-Margot-Guislain-ConCeption-graphique-Sylvain-Enguehard,83270533-buch<![CDATA[Isolated Rowhouses Roel Jacobs]]>https://www.buchfreund.de/Isolated-Rowhouses-Roel-Jacobs-Roel-Jacobs-Patrick-Roegiers,84652180-buchRoel Jacobs / Patrick Roegiers Isolated Rowhouses Roel Jacobs BE - Husson Editions Gebonden, Hardcover 240x297x15, 60 pages. text in ENG / FR / NL. ISBN 9782916249773.Les maisons de Roel Jacobs semblent avoir été extraites nuitamment d'une petite rue de province et avoir été déposées en plein champ ! Leurs propriétaires, étonnés, se sont réveillés un beau matin, au milieu de nulle part et ont préféré rester là, en attendant d'hypothétiques voisins jamais encore arrivés. Schlagworte: fotografie<br>Bestell-Nr.: 50395<br>Preis: 51,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Isolated-Rowhouses-Roel-Jacobs-Roel-Jacobs-Patrick-Roegiers,84652180-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Isolated-Rowhouses-Roel-Jacobs-Roel-Jacobs-Patrick-Roegiers,84652180-buch<![CDATA[Universiteit aan de Stroom Bouwkundig erfgoed van de Antwerpse associatie]]>https://www.buchfreund.de/Universiteit-aan-de-Stroom-Bouwkundig-erfgoed-van-de-Antwerpse-associatie,81208725-buchUniversiteit aan de Stroom Bouwkundig erfgoed van de Antwerpse associatie Pandora 2016 Hardback, 297x245mm, 258p, throughout colour illustrations, Dutch (NL) edition . ISBN 9789053254226.De fusie van bestaande universitaire instellingen, decretale beslissingen en het gevoerde beleid van de hogescholen hebben het landschap voor hoger onderwijs te Antwerpen grondig hertekend. De structurele wijzigingen brachten ook ingrijpende gevolgen voor de infrastructuur voor de onderwijs- en onderzoeksactiviteiten van de Antwerpse universiteit en de geassocieerde hogescholen met zich mee. In deze publicatie wordt voor het eerst het bouwkundig erfgoed van het hoger onderwijs in Antwerpen aan een breder publiek voorgesteld. Voor velen wellicht een eerste kennismaking, voor anderen ongetwijfeld een aangename herinnering. Schlagworte: university antwerp anvers université architecture<br>Bestell-Nr.: 49780<br>Preis: 57,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Universiteit-aan-de-Stroom-Bouwkundig-erfgoed-van-de-Antwerpse-associatie,81208725-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Universiteit-aan-de-Stroom-Bouwkundig-erfgoed-van-de-Antwerpse-associatie,81208725-buch<![CDATA[Châteaux de Belgique 100 châteaux de Belgique connus et méconnus Volume 1.]]>https://www.buchfreund.de/Ch-teaux-de-Belgique-100-ch-teaux-de-Belgique-connus-et-mconnus-Volume-1-FARCY-Philippe,86129566-buchFARCY, Philippe; Châteaux de Belgique 100 châteaux de Belgique connus et méconnus Volume 1. Bruxelles Editions Aparté 2002 Format 17 × 24 cm ,Couverture plastifiée à rabats , 256 pages. ISBN 2930327030.Chaque volume de cette collection ouvre des portes, ou plutôt des grilles, vers de nouveaux témoins d'un patrimoine proche, mais souvent injustement méconnu. Faciles à manipuler et à transporter, ces ouvrages sont aussi des outils qui emmèneront le lecteur à la découverte de demeures parfois inaccessibles que seules ces pages laissent entrevoir. Avec le quatrième volume de cette collection, se renforce ce qui devient un inventaire le plus complet possible du patrimoine castral de notre pays. Schlagworte: ISBN 2-930327-07-3 architecture bouw bouwstijl art kunst chateau belgique belgium castle FARCY, Philippe 100 BEKENDE EN MISKENDE KASTELEN IN BELGIE. HUN GESCHIEDENIS, HUN GEHEIMEN, HUN BEWONERS, HUN ARCHITECTEN, HUN STIJL. BOEKDEEL 1 Editions Aparté Markies de Trazegnies Nicole Legiest 2930327049 connus et méconnus Vol. 4 Châteaux de Belgique architecture bouw bouwstijl art kunst chateau belgique belgium castle FARCY, Philippe 100 BEKENDE EN MISKENDE KASTELEN IN BELGIE. HUN GESCHIEDENIS, HUN ISBN 2-930327-12-x GEHEIMEN, HUN BEWONERS, HUN ARCHITECTEN, HUN STIJL. BOEKDEEL 1 Editions Aparté Markies de Trazegnies Nicole Legiest 2930327049<br>Bestell-Nr.: 50761<br>Preis: 32,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Ch-teaux-de-Belgique-100-ch-teaux-de-Belgique-connus-et-mconnus-Volume-1-FARCY-Philippe,86129566-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Ch-teaux-de-Belgique-100-ch-teaux-de-Belgique-connus-et-mconnus-Volume-1-FARCY-Philippe,86129566-buch<![CDATA[ROBBRECHT EN DAEM An Architectural Anthology.]]>https://www.buchfreund.de/ROBBRECHT-EN-DAEM-An-Architectural-Anthology-Maarten-Van-Den-Driessche,86668206-buchMaarten Van Den Driessche ROBBRECHT EN DAEM An Architectural Anthology. mercatorfonds / Fondsmercator 2017 softcover, Size of the book: 24,5 x 18,9 x 6,3 cm, PB, 245 x 189 mm, 732 p, 500 illustrations. English edition. ISBN 9789462301559.'An Architectural Anthology' aims to tell the story of Robbrecht en Daem architecten from the early 1980s until today in a symphonic manner: the research and the interests, their 'lost souls' and successes. From a dovecot in the Dutch village of Dorst to the Concertgebouw in Bruges. From an art gallery in the multicultural London district of Whitechapel to a new storehouse for the renowned winery Le Pin in Pomerol and the City Archives of Bordeaux. The oeuvre on which Robbrecht en Daem architecten has worked since its foundation in 1975 has developed a variation and maturity that stands up on the international stage. The extensive portfolio includes an impressive number of architecture and infrastructure projects, interiors and landscapes in Belgium and abroad. The constant quality of the work is invariably a result of the precise architectural vision that, from the start, has characterized the practice around founding duo Paul Robbrecht (b. 1950) and Hilde Daem (b. 1950) and, since 2002, Johannes Robbrecht (b. 1977), and which still today forms the basis of a careful project approach. An entirely idiosyncratic vision regarding colour use, dimensioning and materiality is combined with a position of dialogue with regard to the commission, the functions, the built context. The work of Robbrecht en Daem architecten is timeless, sustainable and focused, but above all also serviceable. The various collaborations with artists (Juan Muñoz, Isa Genzken, etc.), the dialogic approach with regard to the old masters of architecture (Mies van der Rohe, Van de Velde, etc.), the attention for the presence of the individual in their buildings, the designing of objects and ultimately a dialogue between artists about the fascination of numbers have resulted in 5 key themes that enable access to the work of Robbrecht en Daem architecten. Each of the themes (Art, Masters, People, Objects, Numbers) sheds light from a specific perspective on the global vision and that is why each theme has been assigned to an essayist, on one hand, and a photographer, on the other. Drawing on new visual material, a picture and project accordion shows the wide selection of 63 projects (including previously unpublished ones). Nine of these projects are identified as key projects. Contributions are by among others the essayists Ellis Woodman, Wouter Davidts, Joan Ockman, Christophe Van Gerrewey, Asli Ciçek and Chantal Pattyn, and the photographers Attilio Maranzano, Walter Vorjohann and Maarten Vanden Abeele. The work of Robbrecht en Daem architecten has been published internationally and has been the subject of monographic exhibitions and publications, including Pacing Through Architecture (2009). Paul Robbrecht and Hilde Daem were recognized in 2010 as International Fellows of the Royal Institute of British Architects (RIBA). In 2013, together with Marie Josée van Hee, the office was a finalist for the European Union Prize for Contemporary Architecture / Mies van der Rohe Award with the emblematic Market Hall project in Ghent. Schlagworte: architectuur woning houses<br>Bestell-Nr.: 50893<br>Preis: 68,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/ROBBRECHT-EN-DAEM-An-Architectural-Anthology-Maarten-Van-Den-Driessche,86668206-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/ROBBRECHT-EN-DAEM-An-Architectural-Anthology-Maarten-Van-Den-Driessche,86668206-buch<![CDATA[construction d'habitations économiques.]]>https://www.buchfreund.de/construction-d-habitations-conomiques-G-Leuenberger-e-o,81513144-buchG. Leuenberger e.o. construction d'habitations économiques. Lausanne, Librairie F. Rouge, 1945. Broché, 112pp., 21x29.5cm., plans et figures n/b., belle état. Rare!.Contributions a l'etude de la création de possibilités de travail éditéée par le délégué aux possibilités de travail. Questions techniques n°9. Schlagworte: La construction d'habitations économiques.<br>Bestell-Nr.: 49839<br>Preis: 28,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/construction-d-habitations-conomiques-G-Leuenberger-e-o,81513144-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/construction-d-habitations-conomiques-G-Leuenberger-e-o,81513144-buch<![CDATA[Lempereur. Architectes décorateurs]]>https://www.buchfreund.de/Lempereur-Architectes-dcorateurs-Catherine-Seiller,80117177-buchCatherine Seiller Lempereur. Architectes décorateurs Editions Marot Hardback with dust jacket, 338x270mm, 416p, throughout colour illustrations, English/ French edition . ISBN 9782930117546.Cet ouvrage présente le travail d?Hélène et Olivier Lempereur, architectes et décorateurs à Bruxelles et à Paris. Il s?agit de l?histoire de leur vie, une synthèse de 20 ans de travail main dans la main. Structuré en fonction des réalisations, il reprend une sélection de leurs plus importants et récents projets (les derniers ont été photographiés en mai 2016). La première et plus importante partie, consacrée aux appartements et maisons particulières de Paris à Bruxelles, en passant par la Corse, permet de découvrir ces intérieurs d?exception à chaque fois uniques. En fin de volumes ont reprises les réalisations de magasins et boutiques. Pour chaque projet, un court texte de présentation permet au lecteur d?engouter à la saveur particulière. A de nombreuses reprises, les plans et croquis préparatoires contribuent à en saisir le processus créatif et artistique. Tout au long de l?ouvrage, des doubles pages racontent les rencontres et inspirations des architectes et révèlent leur univers personnel. Des campagnes photo ont été réalisées tout particulièrement pour ce livre. Schlagworte: design architecture architect Lempereur. Architectes décorateurs 9782930117546<br>Bestell-Nr.: 49343<br>Preis: 102,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Lempereur-Architectes-dcorateurs-Catherine-Seiller,80117177-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Lempereur-Architectes-dcorateurs-Catherine-Seiller,80117177-buch<![CDATA[Palazzo Rubens - Le maître et l'architecture.]]>https://www.buchfreund.de/Palazzo-Rubens-Le-ma-tre-et-l-architecture-VAN-BENEDEN-Ben-UPPENKAMP-Barbara,85920705-buchVAN BENEDEN, Ben & UPPENKAMP, Barbara. Palazzo Rubens - Le maître et l'architecture. Brussel Mercatorfonds 2011 Relie, hardcover, , 21.5x27 cm., 176 pp., illustré. ISBN 9789061531159.Artiste aux multiples talents, Peter Paul Rubens (1577-1640) fut non seulement le peintre le plus important de son temps, mais aussi un expert en architecture impliqué, à Anvers, dans des projets de construction sensationnels. Le plus connu est sa propre maison. En 1610, Rubens acheta une maison avec terrain sur le Wapper, près du Meir, la rue la plus huppée de la ville. Il la fit modifier selon ses propres plans, y ajoutant un portique, un atelier de peinture, une galerie de sculptures en demi-cercle et un pavillon de jardin. Ainsi transformée en fonction des idéaux artistiques de Rubens, l'Antiquité classique et l'art italien, la maison acquit le rayonnement d'un authentique palazzo et devint une des curiosités incontournables de la ville. Rubens trouva l'inspiration pour ses activités d'architecte chez de grands peintres-architectes comme Michel-Ange et Jules Romain, ainsi que dans des ouvrages italiens sur l'architecture. Lui-même publia un livre consacré à l'architecture, où il proposa des modèles modernes, comme ceux qu'il avait vus en Italie. De même, dans nombre de ses tableaux, il se révèle un grand connaisseur de l'architecture antique et contemporaine. Palazzo Rubens. Le maître et l'architecture présente une soixantaine de livres, estampes et tableaux. Pour la première fois, des tableaux du maître ont été rapprochés d'oeuvres de Michel-Ange, Jules Romain Antoon van Dyck et Jacob Jordaens, et de précieux livres d'architecture tirés de sa bibliothèque. Schlagworte: PALAZZO RUBENS. DE MEESTER ALS ARCHITECT. van beneden ben uppenkamp barbara mercatorfonds architectuur architecture bouwkunst 9789061531142<br>Bestell-Nr.: 50721<br>Preis: 40,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Palazzo-Rubens-Le-ma-tre-et-l-architecture-VAN-BENEDEN-Ben-UPPENKAMP-Barbara,85920705-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Palazzo-Rubens-Le-ma-tre-et-l-architecture-VAN-BENEDEN-Ben-UPPENKAMP-Barbara,85920705-buch<![CDATA[MIGUEL ANGEL ROCA.]]>https://www.buchfreund.de/MIGUEL-ANGEL-ROCA-BRIAN-BRACE-TAYLOR,85018561-buchBRIAN BRACE TAYLOR MIGUEL ANGEL ROCA. London: Mimar Publications 1992 hardcover, Fine copy in fine dust jacket. 4to, 183 pp., ISBN 1855740117.The Argentinian architect Miguel Angel Roca has emerged as an important and innovative figure in contemporary world architecture. His designs are not only outstanding in their own right, but often a pragmatic and creative response to extremely adverse conditions in his country. Despite political instability, soaring inflation and what Roca describes as the `over-developed' profession of architects, he has designed remarkable buildings, and has become renowned for strong but sensitive architectural statements. The son of a prominent architect, he studied architecture at his local university in Córdoba and first went into practice with his father. He left to go to the USA, where he studied with Louis Kahn in Philadelphia before returning to Córdoba to set up his own practice<br>Bestell-Nr.: 50527<br>Preis: 23,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/MIGUEL-ANGEL-ROCA-BRIAN-BRACE-TAYLOR,85018561-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/MIGUEL-ANGEL-ROCA-BRIAN-BRACE-TAYLOR,85018561-buch<![CDATA[ARCHITECTURAL DRAWINGS OF THE REGENCY PERIOD 1790-1837.]]>https://www.buchfreund.de/ARCHITECTURAL-DRAWINGS-OF-THE-REGENCY-PERIOD-1790-1837-GILES-WORSLEY,85018562-buchGILES WORSLEY ARCHITECTURAL DRAWINGS OF THE REGENCY PERIOD 1790-1837. Andre Deutsch Ltd 1991 Paperback, 176 Pages. ISBN 9780233986265.<br>Bestell-Nr.: 50528<br>Preis: 23,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/ARCHITECTURAL-DRAWINGS-OF-THE-REGENCY-PERIOD-1790-1837-GILES-WORSLEY,85018562-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/ARCHITECTURAL-DRAWINGS-OF-THE-REGENCY-PERIOD-1790-1837-GILES-WORSLEY,85018562-buch<![CDATA[Tuinen en verborgen hoekjes van Brussel.]]>https://www.buchfreund.de/Tuinen-en-verborgen-hoekjes-van-Brussel-Donatienne-de-Sjournet-Vincent-Halleux-fotograaf,85920710-buchDonatienne de Séjournet, Vincent Halleux. fotograaf. Tuinen en verborgen hoekjes van Brussel. Perron 1998 Gebonden, Hardcover, oblong, 24 x 19 cm, 108 pagina's met kleurrijke foto's. ISBN 9782871141532.Zoals men een geheim onthult, een wandeling in de aantrekkelijke en onbekende plekken in Brussel. Villes côté cour et côté jardin / Collection : Jardins et coins secrets Schlagworte: GARDEN TUINEN BRUXELLES<br>Bestell-Nr.: 50727<br>Preis: 22,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Tuinen-en-verborgen-hoekjes-van-Brussel-Donatienne-de-Sjournet-Vincent-Halleux-fotograaf,85920710-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Tuinen-en-verborgen-hoekjes-van-Brussel-Donatienne-de-Sjournet-Vincent-Halleux-fotograaf,85920710-buch<![CDATA[Collaboratie en berechting van Nederlandse architecten 1940-1950]]>https://www.buchfreund.de/Collaboratie-en-berechting-van-Nederlandse-architecten-1940-1950-David-Keuning,86483916-buchDavid Keuning Collaboratie en berechting van Nederlandse architecten 1940-1950 vantilt uitgeverij 2017 gebonden, 16 x 24 cm, rijk geïllustreerd in kleur, 424 pagina's. ISBN 9789460043246.Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er in Nederland weinig gebouwd, afgezien van verdedigingswerken. Daardoor wordt deze periode in veel architectuurgeschiedenissen min of meer overgeslagen. Dat betekent echter niet dat er niets gebeurde. De Duitse bezettingsmacht installeerde de Nederlandsche Kultuurkamer, die onder andere de opdracht kreeg om de architectuur op nationaalsocialistische leest te schoeien. Het ging daarbij niet alleen om de ideologische aspecten van het vak maar ook om de praktische, zodat de Bond van Nederlandse Architecten opgeheven zou kunnen worden. In het kielzog van de machtsstrijd die zich ontspon, ontstonden verschillende ideeën over een nieuwe architectuur. Bouwkunst en de Nieuwe Orde richt zich op architecten die werden aangeklaagd, en vaak veroordeeld, wegens collaboratie. Net als alle andere Nederlanders konden zij worden berecht via het Bijzonder Strafrecht. Voor ?lichtere? gevallen werd een Ereraad voor Architectuur opgericht, waarin vakgenoten het gedrag van collega?s moesten beoordelen. Hoewel dit werk van naming en shaming achteraf alom als een mislukking werd beschouwd, hebben de uitspraken grote invloed gehad op de beeldvorming over de betrokkenen. De reputaties van een hele generatie architecten werden erdoor gered of gebroken.<br>Bestell-Nr.: 50833<br>Preis: 34,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Collaboratie-en-berechting-van-Nederlandse-architecten-1940-1950-David-Keuning,86483916-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Collaboratie-en-berechting-van-Nederlandse-architecten-1940-1950-David-Keuning,86483916-buch<![CDATA[A.2R.C Architects: The Master Architect Series Bruxelles -Brussel -Brussels]]>https://www.buchfreund.de/A-2R-C-Architects-The-Master-Architect-Series-Bruxelles-Brussel-Brussels-Brigitte-D-Helft-and-Michel-Verliefden,80117197-buchBrigitte D'Helft and Michel Verliefden A.2R.C Architects: The Master Architect Series Bruxelles -Brussel -Brussels 2016 Hardcover with dusjacket, 432 pages 252mm x 234mm. ill. delivery after 28/10/2016 ISBN 9781876901579.The work of internationally renowned, Brussels-based architectural and design firm A2RC ARCHITECTS forms a close link between art, architecture and the urban environment. Critical of attempts over the last few decades to ?modernise? Brussels, the firm is steadfast in its dedication to the continuing urbanisation of the city by implementing new ways of urban living. A2RC ARCHITECTS has pursued the rehabilitation of Brussels by offering full architectural services for the construction of new buildings and urban communities, particularly large-scale, mixed-use urban ensembles. It also has a strong reputation for the successful transformation, restoration, and re-adaptation of noteworthy buildings across a wide range of projects, including theatres, opera houses, museums, public parks, parliaments and congress centres. This book documents and explores the work of a firm dedicated to the future of one of Europe?s most historic and beautiful cities, but it also shows the architecture and design communities how the firm is these days working towards using its knowledge in other cities beset by similar urbanisation issues. The office of the internationally renowned architectural and design firm A2RC ARCHITECTS was established in Brussels (Belgium) in 1983 by architects Brigitte D?Helft and Michel Verliefden. A savoir-faire coupled with a profound knowledge of the procedures, institutions, and particularly the decision-makers in the complicated maze of the ?Capital of Europe? has resulted in many successfully completed projects, several being recognised on both the Belgian and the international scene by the jury of organisations such as the Règles d?Or de l?Urbanisme in Brussels, the MIPIM in Cannes (France), Europa Nostra in The Hague (The Netherlands) or the RICS in London (United Kingdom), to name a few. Schlagworte: l'Urbanisme in Brussels architectuur architecture woningbouw<br>Bestell-Nr.: 49364<br>Preis: 68,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/A-2R-C-Architects-The-Master-Architect-Series-Bruxelles-Brussel-Brussels-Brigitte-D-Helft-and-Michel-Verliefden,80117197-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/A-2R-C-Architects-The-Master-Architect-Series-Bruxelles-Brussel-Brussels-Brigitte-D-Helft-and-Michel-Verliefden,80117197-buch<![CDATA[ACIER - FER - FONTE DANS LE BATIMENT - CONSIDERATIONS GENERALES A L'USAGE DES ARCHITECTES]]>https://www.buchfreund.de/ACIER-FER-FONTE-DANS-LE-BATIMENT-CONSIDERATIONS-GENERALES-A-L-USAGE-DES-ARCHITECTES-Bodson-F,86668238-buchBodson, F. ACIER - FER - FONTE DANS LE BATIMENT - CONSIDERATIONS GENERALES A L'USAGE DES ARCHITECTES centre belgo-luxembourgeois 1958 cartonnage illustré de l'editeur, 140 pages. Illustrated./ nombreuses illustrations .Matiëres fabrication des produits essais protecion. Schlagworte: antwerp anvers antwerpen metaal bouwkunde bouw kunst staal ijzer<br>Bestell-Nr.: 50926<br>Preis: 23,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/ACIER-FER-FONTE-DANS-LE-BATIMENT-CONSIDERATIONS-GENERALES-A-L-USAGE-DES-ARCHITECTES-Bodson-F,86668238-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/ACIER-FER-FONTE-DANS-LE-BATIMENT-CONSIDERATIONS-GENERALES-A-L-USAGE-DES-ARCHITECTES-Bodson-F,86668238-buch<![CDATA[bouwmeester bouwt niet : 1999-2005]]>https://www.buchfreund.de/bouwmeester-bouwt-niet-1999-2005-De-Zutter-Jan,86483929-buchDe Zutter, Jan bouwmeester bouwt niet : 1999-2005 Brussel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 2005 gebonden in linnen, 264 pagina's, met illustraties in kleur.Afscheid van Vlaams bouwmeester Bob Van Reeth. / inventaris projecten 1999 -2005. / de selectie van de bouwmeester / tentoonstellingen.<br>Bestell-Nr.: 50846<br>Preis: 51,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/bouwmeester-bouwt-niet-1999-2005-De-Zutter-Jan,86483929-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/bouwmeester-bouwt-niet-1999-2005-De-Zutter-Jan,86483929-buch<![CDATA[Hommage Universiteitsbibliotheek Gent]]>https://www.buchfreund.de/Hommage-Universiteitsbibliotheek-Gent-Bekaert-Geert,85920731-buchBekaert Geert. Hommage Universiteitsbibliotheek Gent Gent.A & S BOOKS DEPARTMENT OF ARCHITECTURE & URBAN PLANNING 2004 Softcover, 72 pagina's, met uitvouwbare plan. . ISBN 9789076714219.VLEES EN BETON 62 Schlagworte: ISBN-10: 9076714215 ISBN-13: 978-9076714219<br>Bestell-Nr.: 50748<br>Preis: 51,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Hommage-Universiteitsbibliotheek-Gent-Bekaert-Geert,85920731-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Hommage-Universiteitsbibliotheek-Gent-Bekaert-Geert,85920731-buch<![CDATA[Kastelen in Oost-Vlaanderen.]]>https://www.buchfreund.de/Kastelen-in-Oost-Vlaanderen-Wilsens-Steven,85920732-buchWilsens, Steven Kastelen in Oost-Vlaanderen. Hasselt, Concentra, 1976. Gebonden, Hardcover met stofomslag compleet. 105 Pagina's, oblong formaat. 22,5x33 cm mooi exemplaar.<br>Bestell-Nr.: 50749<br>Preis: 27,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Kastelen-in-Oost-Vlaanderen-Wilsens-Steven,85920732-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Kastelen-in-Oost-Vlaanderen-Wilsens-Steven,85920732-buch<![CDATA[basiliek van Edegem.]]>https://www.buchfreund.de/basiliek-van-Edegem-Mens-Andr-Hens-Pierre,88322290-buchMens, André; Hens, Pierre basiliek van Edegem. Davidfonds 2008 Softcover, 112 pagina's, met prachtige illustraties, 24 x 16,5cm. Schlagworte: kerken heemkunde<br>Bestell-Nr.: 51072<br>Preis: 28,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/basiliek-van-Edegem-Mens-Andr-Hens-Pierre,88322290-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/basiliek-van-Edegem-Mens-Andr-Hens-Pierre,88322290-buch<![CDATA[Uit de Ivoren Toren 200 jaar universiteit Gent.]]>https://www.buchfreund.de/Uit-de-Ivoren-Toren-200-jaar-universiteit-Gent-Gita-Deneckere-Design-Gert-Dooreman,86227442-buchGita Deneckere. Design: Gert Dooreman Uit de Ivoren Toren 200 jaar universiteit Gent. Tijdsbeeld 2017 Hardback, 250x200mm, 256p, throughout bw and col. illustrations Dutch (NL) edition . ISBN 9789490880170.'Uit de ivoren toren' vertelt het verhaal van de maatschappelijke betrokkenheid van de Universiteit Gent, sinds de stichting in 1817 tot vandaag. De universiteit is niet in een maatschappelijke vacuüm ontstaan en haar ontwikkeling was nauw verbonden met de grote maatschappelijke vraagstukken die sinds de negentiende eeuw de geschiedenis bepalen. Van pluralisme en democratisering tot milieu en biotechnologie. Het engagement van professoren, wetenschappers en studenten met beide voeten in de maatschappij komt aan bod in tien thematische hoofdstukken die telkens de grote lijn van twee eeuwen geschiedenis trekken. Elk hoofdstuk eindigt met een twistpunt voor de toekomst. Historica Gita Deneckere gaat de controverse niet uit de weg en maakt duidelijk waarom de universiteit belangrijk is, voor iedereen. Zo wordt het feestboek zélf een voorbeeld van hoe wetenschap en engagement hand in hand gaan, onder het motto Durf Denken. Gita Deneckere neemt de lezer mee in het archief en het collectief geheugen van haar alma mater en laat de mensen aan het woord die de universiteit gemaakt hebben tot wat ze is. Voor de eigentijdse geschiedenis voerde ze diepgaande gesprekken met een brede schare bevoorrechte getuigen. Ze verweeft hun persoonlijke verhalen en de grote geschiedenis tot een monumentale synthese met grote spankracht. Een aanrader voor iedereen die betrokken is bij de UGent of de universiteit beter willen leren kennen, maar ook voor al wie geïnteresseerd is in de maatschappelijke rol van de universiteit in het algemeen. Auteur. Gita Deneckere (1964) is hoogleraar aan de Vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent. Ze is lid van het Bestuurscollege en promotor van UGentMemorie, het virtueel geheugen van de Gentse universiteit. Deneckere staat bekend als een bevlogen historica die wetenschappelijke diepgang met een beeldrijke verhalende schrijfstijl combineert. Haar boek Leopold I. De eerste koning van Europa verscheen in 2011 en won verschillende prijzen, waaronder de driejaarlijkse Henriëtte de Beaufortprijs 2013 voor de beste literaire biografie in het Nederlands taalgebied. Schlagworte: ARCHITECTURE DESIGN BOOKS livre university<br>Bestell-Nr.: 50827<br>Preis: 45,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Uit-de-Ivoren-Toren-200-jaar-universiteit-Gent-Gita-Deneckere-Design-Gert-Dooreman,86227442-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Uit-de-Ivoren-Toren-200-jaar-universiteit-Gent-Gita-Deneckere-Design-Gert-Dooreman,86227442-buch<![CDATA[Architect en ambtenaar. De West-Vlaamse provinciaal architecten en de 19e-eeuwse architectuurpraktijk.]]>https://www.buchfreund.de/Architect-en-ambtenaar-De-West-Vlaamse-provinciaal-architecten-en-de-19e-eeuwse-architectuurpraktijk-Jeroen-Cornilly,80776180-buchJeroen Cornilly Architect en ambtenaar. De West-Vlaamse provinciaal architecten en de 19e-eeuwse architectuurpraktijk. Universitaire Pers Leuven, 2016 Softcover, 350pp., 114 ills., 17x23cm. ISBN 9789462700819.Het ambt van provinciaal architect in de 19e-eeuwse Belgische architectuur De provinciaal architecten wisten met hun ontwerpen voor plattelandskerken, pastorieën, lagere scholen en andere openbare gebouwen sterk hun stempel op de 19e-eeuwse Belgische architectuur te drukken. Dat zij tezelfdertijd ambtenaar en architect waren, had een belangrijke invloed op hun ontwerpen en sociale positie. Aan de hand van een ?biografie? van het ambt in de provincie West-Vlaanderen legt de auteur vakkundig de relaties bloot tussen overheid, administratie en architectuur. Daarbij krijgt de lezer inzicht in de administratieve context waarbinnen de provinciaal architecten actief waren, en ook een levendig beeld van hun dagelijkse ontwerppraktijk en verankering in het bredere maatschappelijke veld. Dankzij deze veelzijdige benadering van het ambt van provinciaal architect biedt Architect en ambtenaar een tegengewicht voor meer traditionele overzichten van de architectuurgeschiedenis die sterk uitgaan van een stilistische ontwikkeling en uitzonderlijke ?kunstenaar-architecten?. Schlagworte: Architect en ambtenaar. De West-Vlaamse provinciaal architecten en de 19e-eeuwse architectuurpraktijk<br>Bestell-Nr.: 49531<br>Preis: 63,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Architect-en-ambtenaar-De-West-Vlaamse-provinciaal-architecten-en-de-19e-eeuwse-architectuurpraktijk-Jeroen-Cornilly,80776180-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Architect-en-ambtenaar-De-West-Vlaamse-provinciaal-architecten-en-de-19e-eeuwse-architectuurpraktijk-Jeroen-Cornilly,80776180-buch<![CDATA[Idee. Architetture e interni viennesi.]]>https://www.buchfreund.de/Idee-Architetture-e-interni-viennesi-OLBRICH-JOSEPH-MARIA,80776181-buchOLBRICH,JOSEPH MARIA. Idee. Architetture e interni viennesi. Firenze, 1991, Cantini Softcover, 200pp., 23x29cm., 143 ills. b/w and 32 ills. in col., very good copy. ISBN 8877370785. Schlagworte: Vienna wenen jugendstill architectuur interiors architecture<br>Bestell-Nr.: 49532<br>Preis: 22,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Idee-Architetture-e-interni-viennesi-OLBRICH-JOSEPH-MARIA,80776181-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Idee-Architetture-e-interni-viennesi-OLBRICH-JOSEPH-MARIA,80776181-buch<![CDATA[Vilvoorde. staalkaart van moderne architectuur. Roger de Winter en Lucien Engels.]]>https://www.buchfreund.de/Vilvoorde-staalkaart-van-moderne-architectuur-Roger-de-Winter-en-Lucien-Engels-CONAERTS-Geert,88322293-buchCONAERTS, Geert. Vilvoorde. staalkaart van moderne architectuur. Roger de Winter en Lucien Engels. BE - Provincie vlaams Brabant 2010 Paperback, 207 pagina's, met afbeeldingen in kleur. ISBN 9789042924888.Vilvoorde. Staalkaart van moderne architectuur stelt de projecten voor die de architecten Roger De Winter en Lucien Engels tijdens de jaren 1950-1960 realiseerden in hun geboortestad Vilvoorde. In de publicatie komen 46 projecten aan bod die treffend de evolutie in het werk van de architecten, hun wederzijdse beinvloeding en opleiding in Ter Kameren illustreren. De projecten sluiten naadloos aan bij de internationaal heersende stromingen, maar sterke individualiserende en vaak eigenzinnige accenten verrijken deze modernistische verworvenheden.Het werk van de architecten wordt gekaderd in het nationaal huisvestingsbeleid en de wijze waarop de stad Vilvoorde en de huisvestingsmaatschappijen hierop inspeelden. Daarnaast wordt de focus ook uitgebreid van de architecten naar hun receptie door ondermeer erfgenamen en bewoners. Schlagworte: architecture bouwkunde stad woningbouw<br>Bestell-Nr.: 51264<br>Preis: 25,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Vilvoorde-staalkaart-van-moderne-architectuur-Roger-de-Winter-en-Lucien-Engels-CONAERTS-Geert,88322293-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Vilvoorde-staalkaart-van-moderne-architectuur-Roger-de-Winter-en-Lucien-Engels-CONAERTS-Geert,88322293-buch<![CDATA[De goedkoope woning: bouwkunde - mobilier - versiering, die plaatsvond in Gent van 15 juni tot 15 juli 1929. Provinciale tentoonstelling 'De goedkoope woning', Gent, 1929]]>https://www.buchfreund.de/De-goedkoope-woning-bouwkunde-mobilier-versiering-die-plaatsvond-in-Gent-van-15-juni-tot-15-juli-1929-Provinciale-tentoonstelling-De-goedkoope-woning-Gent-1929-Vaerwyck-De-Goedkoope-Woning-tentoonstelli,88322299-buchVaerwyck De Goedkoope Woning tentoonstelling Gent De goedkoope woning: bouwkunde - mobilier - versiering, die plaatsvond in Gent van 15 juni tot 15 juli 1929. Provinciale tentoonstelling 'De goedkoope woning', Gent, 1929 BE - provincie Oost Vlaanderen 1929 Oorspronkelijk uitgevers omslag, 110 pagina's + pagina's met advertenties + 14 pagina's met aanhangsel.Catalogus van de Provinciale tentoonstelling De goedkoope woning: bouwkunde - mobilier - versiering, die plaatsvond in Gent van 15 juni tot 15 juli 1929. Schlagworte: architecture bouwkunde expo<br>Bestell-Nr.: 51270<br>Preis: 34,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/De-goedkoope-woning-bouwkunde-mobilier-versiering-die-plaatsvond-in-Gent-van-15-juni-tot-15-juli-1929-Provinciale-tentoonstelling-De-goedkoope-woning-Gent-1929-Vaerwyck-De-Goedkoope-Woning-tentoonstelli,88322299-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/De-goedkoope-woning-bouwkunde-mobilier-versiering-die-plaatsvond-in-Gent-van-15-juni-tot-15-juli-1929-Provinciale-tentoonstelling-De-goedkoope-woning-Gent-1929-Vaerwyck-De-Goedkoope-Woning-tentoonstelli,88322299-buch<![CDATA[Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen. Fusiegemeente De Haan. Deelgemeenten Klemskerke, Vlissegem en Wenduine]]>https://www.buchfreund.de/Bouwen-door-de-eeuwen-heen-in-Vlaanderen-Inventaris-van-het-bouwkundig-erfgoed-Provincie-West-Vlaanderen-Fusiegemeente-De-Haan-Deelgemeenten-Klemskerke-Vlissegem-en-Wenduine-N-A,80776189-buchN/A Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen. Fusiegemeente De Haan. Deelgemeenten Klemskerke, Vlissegem en Wenduine Vlaamse overheid 2012 ringband, 430 pagina's, met prachtige illustraties.De inventaris van De Haan is een overzichtelijk naslagwerk voor iedereen die geïnteresseerd is in het patrimonium van de gemeente en bevat 769 items en 156 straatinleidingen. De inventaris is het resultaat van veldwerk aangevuld met literatuur- en archiefonderzoek.<br>Bestell-Nr.: 49541<br>Preis: 17,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Bouwen-door-de-eeuwen-heen-in-Vlaanderen-Inventaris-van-het-bouwkundig-erfgoed-Provincie-West-Vlaanderen-Fusiegemeente-De-Haan-Deelgemeenten-Klemskerke-Vlissegem-en-Wenduine-N-A,80776189-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Bouwen-door-de-eeuwen-heen-in-Vlaanderen-Inventaris-van-het-bouwkundig-erfgoed-Provincie-West-Vlaanderen-Fusiegemeente-De-Haan-Deelgemeenten-Klemskerke-Vlissegem-en-Wenduine-N-A,80776189-buch<![CDATA[Gent Verticaal - Gand Vertical .]]>https://www.buchfreund.de/Gent-Verticaal-Gand-Vertical-Frank-Beke-foto-s-Fran-ois-Nussbaumer,80776191-buchFrank Beke, foto's: François Nussbaumer Gent Verticaal - Gand Vertical . Le Noyer 2016 Paperback, 430x300mm, 120p, Dutch (NL)/ French edition . ISBN 9782955408506.'Gent Verticaal', een prestigieus en ruim bemeten boek dat hulde brengt aan al het verticale dat Gent rijk is. Alle vormen, stijlen en perioden komen aan bod. De foto's zijn van François Nussbaumer, de tekst is van de Gentse oud-burgemeester Frank Beke. Voor al wie de hoofdstad van de provincie Oost-Vlaanderen in het hart draagt, is dit het uitgelezen geschenkboek. Le Noyer Edition, fera paraître prochainement un livre de prestige et de grand format « Gent Verticaal », hommage rendu à la verticalité sous toutes ses formes, périodes et styles dans la ville. Les photos sont de François Nussbaumer, le texte (en néerlandais et en français) est de Frank Beke, ancien bourgmestre de la Ville de Gand. Pour tous les amoureux de la capitale de la province de Flandre-Orientale, il sera le livre cadeau de référence.. Ce livre de 120 pages au format 43 cm x 30 cm sera imprimé sur papier couché de 200 grs répondant aux standards les plus exigeants en matière de reproduction photographique.<br>Bestell-Nr.: 49543<br>Preis: 51,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Gent-Verticaal-Gand-Vertical-Frank-Beke-foto-s-Fran-ois-Nussbaumer,80776191-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Gent-Verticaal-Gand-Vertical-Frank-Beke-foto-s-Fran-ois-Nussbaumer,80776191-buch<![CDATA[Let's Go Out! Interiors and Architecture for Restaurants and Bars]]>https://www.buchfreund.de/Let-s-Go-Out-Interiors-and-Architecture-for-Restaurants-and-Bars-R-Klanten-S-Ehmann-S-Borges,68703488-buchR. Klanten, S. Ehmann, S. Borges Let's Go Out! Interiors and Architecture for Restaurants and Bars Gestalten 2012 Hardcover, 24 x 28 cm, 288 pages, full color, English, Fine copy. Including an index. ISBN 9783899554519.Let?s Go Out! presents engaging architecture and interior design for restaurants, bars, and clubs. Schlagworte: architecture beverage food restaurants<br>Bestell-Nr.: 45331<br>Preis: 45,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Let-s-Go-Out-Interiors-and-Architecture-for-Restaurants-and-Bars-R-Klanten-S-Ehmann-S-Borges,68703488-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Let-s-Go-Out-Interiors-and-Architecture-for-Restaurants-and-Bars-R-Klanten-S-Ehmann-S-Borges,68703488-buch<![CDATA[Tadao Ando: Sketches - Zeichnungen]]>https://www.buchfreund.de/Tadao-Ando-Sketches-Zeichnungen-Werner-Blaser,73728003-buchWerner Blaser. Tadao Ando: Sketches - Zeichnungen Basel Birkhauser 1990 Hardcover, 176pp., 30.5x24.5cm., oblong, ills. in b/w., very good copy. ISBN 3764323272.This essay offers a personal perspective on the author's own work, specifically his drawing which remains his preferred mode of expression. Schlagworte: architect architecture drawings sketches tadao ando<br>Bestell-Nr.: 47181<br>Preis: 33,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Tadao-Ando-Sketches-Zeichnungen-Werner-Blaser,73728003-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Tadao-Ando-Sketches-Zeichnungen-Werner-Blaser,73728003-buch<![CDATA[Corbusier: A Marriage of Contours]]>https://www.buchfreund.de/Corbusier-A-Marriage-of-Contours-N-A,73728004-buchN/A Corbusier: A Marriage of Contours Princeton Architectural Press 1996 Paperback; 37pp., 28x22cm., ills. in col;, good copy. ISBN 1878271229.Drawings and sketches by Le Corbusier. Schlagworte: drawings skletches architect architecture le corbusier<br>Bestell-Nr.: 47182<br>Preis: 16,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Corbusier-A-Marriage-of-Contours-N-A,73728004-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Corbusier-A-Marriage-of-Contours-N-A,73728004-buch<![CDATA[Belgian architecture beyond Belgium.]]>https://www.buchfreund.de/Belgian-architecture-beyond-Belgium-Audrey-Contesse-ed,68119813-buchAudrey Contesse (ed.). Belgian architecture beyond Belgium. Bruxelles A+ 2012 Paperback with flaps, 207pp., illustr. throughout in col., 24x17cm., new. ISBN 9789490814014. Schlagworte: architecture architectuur Belgium belgië belgique moderne hedendaagse contemporary<br>Bestell-Nr.: 44546<br>Preis: 22,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Belgian-architecture-beyond-Belgium-Audrey-Contesse-ed,68119813-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Belgian-architecture-beyond-Belgium-Audrey-Contesse-ed,68119813-buch<![CDATA[Brand Spaces, Branded Architecture and the Future of Retail Design]]>https://www.buchfreund.de/Brand-Spaces-Branded-Architecture-and-the-Future-of-Retail-Design-S-Ehmann-S-Borges,68703496-buchS.Ehmann, S. Borges Brand Spaces, Branded Architecture and the Future of Retail Design Gestalten 2013 Hardcover, 24 × 30 cm, 240 pages, full color, English. ISBN 9783899554779.Brands are always hungry for new communication ideas. With unique spatial experiences?quirky events, experimental showrooms, radical pop-up shops, and stunning flagship stores?they are reaching out to their most sophisticated audiences. Schlagworte: architectuur architecture<br>Bestell-Nr.: 45339<br>Preis: 45,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Brand-Spaces-Branded-Architecture-and-the-Future-of-Retail-Design-S-Ehmann-S-Borges,68703496-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Brand-Spaces-Branded-Architecture-and-the-Future-of-Retail-Design-S-Ehmann-S-Borges,68703496-buch<![CDATA[Arts Flanders 08. Compilation Box. Architecture.]]>https://www.buchfreund.de/Arts-Flanders-08-Compilation-Box-Architecture-Christine-Claus,75841802-buchChristine Claus. Arts Flanders 08. Compilation Box. Architecture. Antwerp VAI 2008 Hardcover, unpag., 14x19cm., ills. in col., as new. Book + dvd. Schlagworte: architecture architectuur belgie Belgium modern moderne contemporary hedendaagse archtecten archticets<br>Bestell-Nr.: 47745<br>Preis: 17,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Arts-Flanders-08-Compilation-Box-Architecture-Christine-Claus,75841802-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Arts-Flanders-08-Compilation-Box-Architecture-Christine-Claus,75841802-buch<![CDATA[Françoise Schein, artiste des droits humains.]]>https://www.buchfreund.de/Fran-oise-Schein-artiste-des-droits-humains-Cartuyvels-Vincent-Arts-contemporains,67474959-buchCartuyvels Vincent , Arts contemporains Françoise Schein, artiste des droits humains. Bruxelles Mardaga 2014 relie, 22,5X27,5, Cartonné, 240 pages illustré, neuf !. ISBN 9782804701703.De la station de métro Concorde (Paris) aux favelas de Rio L??uvre de Françoise Schein, artiste, architecte et urbaniste, est graphique et monumentale à la fois. Depuis 1989, elle inscrit les droits humains sur les parois des cités : voûtes de stations de métro, murs de quartiers défavorisés, places ou façades de centres culturels, de la vieille Europe au Nouveau Monde en passant par le Moyen-Orient. Cartographe, son travail joue avec les frontières et les pays et ancre les peuples dans leur histoire. Son travail est aussi écriture : textes des chartes de droits mis à distance, noms de lieux sur les cartes comme repères pour le voyageur-lecteur et aphorismes, enfin, dispersés en une respiration poétique. Sa méthodologie participative associe directement les habitants à la production de ses ?uvres. Cette particularité fait de Françoise Schein un cas unique et la situe autant dans le monde de l?art et de l?architecture que dans celui de la philosophie et des droits humains. Un beau livre dialogue L?ouvrage s?articule en trois parties : la série des ?uvres urbaines ; la série des ?uvres participatives ; et les recherches personnelles, dessins, carnets de notes ou inspirations, que l?artiste nomme elle-même son « laboratoire de recherche ». Le livre est traversé par un dialogue entre le critique d?art Vincent Cartuyvels et Françoise Schein. Le philosophe Jean Attali y présente les fondements conceptuels du travail de l?artiste. Schlagworte: architect archtectuur bouw interieur urbanisme art kunst<br>Bestell-Nr.: 44079<br>Preis: 51,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Fran-oise-Schein-artiste-des-droits-humains-Cartuyvels-Vincent-Arts-contemporains,67474959-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Fran-oise-Schein-artiste-des-droits-humains-Cartuyvels-Vincent-Arts-contemporains,67474959-buch<![CDATA[Badplaats in stijl. Belle Epoque en interbellum architectuur in Blankenberge 1870-1940]]>https://www.buchfreund.de/Badplaats-in-stijl-Belle-Epoque-en-interbellum-architectuur-in-Blankenberge-1870-1940-Baeck-Mario-Decoster-Dirk-Baeck-Mario,72163600-buchBaeck Mario - Decoster Dirk - Baeck Mario Badplaats in stijl. Belle Epoque en interbellum architectuur in Blankenberge 1870-1940 Lannoo 2015 Gebonden Formaat 27x22x2 cm 144pp. ISBN 9789401414142.Waardevolle architectuur aan de Belgische kust Naast de eclectische stijlen tekenen de vernieuwende art nouveau en art deco-stromingen de architectuurgeschiedenis van Blankenberge. Ze komen, zowel in de gevels als in de interieurs, aan bod onder de mooiste vormen van toegepaste kunsten: kleurrijke vloer- en wandtegels, unieke tegeltableaus, decoratieve glas-in-loodramen in fraai schrijnwerk, sierlijk smeedwerk, een waaier aan diverse materialen en wanddecoraties. Het leven en de architectuur in de badstad straalden immers tijdens de belle époque blijheid en vernieuwing uit, van de laatste decennia van de 19de eeuw tot ver in het interbellum. Talloze historische documenten, archiefstukken en gloednieuw fotomateriaal trekken niet alleen de aandacht op de gebouwen, maar ook op hun geschiedenis, hun sierlijke uitwerking en hun woonkwaliteiten. Het Belle Époque Centrum evoceert vandaag als kroonvoorbeeld dat vakantiegenot van weleer in Blankenberge. Ontdek dit schitterende erfgoed tijdens een belle-époque-, art-nouveau- of interbellumwandeling door de Blankenbergse binnenstad en geniet van dit alles in het boek: Badplaats in stijl.<br>Bestell-Nr.: 46584<br>Preis: 28,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Badplaats-in-stijl-Belle-Epoque-en-interbellum-architectuur-in-Blankenberge-1870-1940-Baeck-Mario-Decoster-Dirk-Baeck-Mario,72163600-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Badplaats-in-stijl-Belle-Epoque-en-interbellum-architectuur-in-Blankenberge-1870-1940-Baeck-Mario-Decoster-Dirk-Baeck-Mario,72163600-buch<![CDATA[Lang/Baumann: More is More]]>https://www.buchfreund.de/Lang-Baumann-More-is-More-Sabina-Lang-Daniel-Baumann,68703504-buchSabina Lang, Daniel Baumann Lang/Baumann: More is More Gestalten 2013 21 x 28 cm Features: 240 pages, full color, linen hardcover Language: English. ISBN 9783899554816.More is more? The Swiss artists Lang/Baumann are renowned for their extraordinary interventions, which radically alter public space or occupy the interiors of art institutions. Beautifully presented in this monograph, their colorful, experimental, and rigorous projects are a call for more audacity in creating temporary installations that often seem to promise access to a hidden world. Schlagworte: architectuur architecture<br>Bestell-Nr.: 45347<br>Preis: 45,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Lang-Baumann-More-is-More-Sabina-Lang-Daniel-Baumann,68703504-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Lang-Baumann-More-is-More-Sabina-Lang-Daniel-Baumann,68703504-buch<![CDATA[Cité Miroir 1936-2014. Genèse d'une réhabilitaion.]]>https://www.buchfreund.de/Cit-Miroir-1936-2014-Gense-d-une-rhabilitaion-Mlanie-Noiret,72795922-buchMélanie Noiret. Cité Miroir 1936-2014. Genèse d'une réhabilitaion. Liège Mnema 2014 Relié, 153pp., 24.5x28.5cm., nombr. ills. en coul. et n/b., comme neuf. Rare. ISBN 9782960145014. Schlagworte: architecture architectuur luik liege cité miroir zwembaden<br>Bestell-Nr.: 46860<br>Preis: 46,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Cit-Miroir-1936-2014-Gense-d-une-rhabilitaion-Mlanie-Noiret,72795922-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Cit-Miroir-1936-2014-Gense-d-une-rhabilitaion-Mlanie-Noiret,72795922-buch<![CDATA[Taken by Surprise, Cutting-Edge Collaborations between Designers, Artists and Brands]]>https://www.buchfreund.de/Taken-by-Surprise-Cutting-Edge-Collaborations-between-Designers-Artists-and-Brands-R-Klanten-S-Ehmann-A-Sinofzik,68703507-buchR. Klanten, S. Ehmann, A. Sinofzik Taken by Surprise, Cutting-Edge Collaborations between Designers, Artists and Brands Gestalten 2012 Hardcover, 24 x 30 cm, 288 pages, full color, English, Fine copy. Including an index. ISBN 9783899554212.Anyone currently working in brand communication is facing fundamental yet compelling challenges. In an age in which we are flooded with information, consumers are becoming more critical and discerning. They are deploying ever finer filters so that only the most relevant pieces of information ever reach them. Because of this development, traditional brand and advertising messages are far less likely to be seen. Schlagworte: architectuur architecture<br>Bestell-Nr.: 45350<br>Preis: 57,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Taken-by-Surprise-Cutting-Edge-Collaborations-between-Designers-Artists-and-Brands-R-Klanten-S-Ehmann-A-Sinofzik,68703507-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Taken-by-Surprise-Cutting-Edge-Collaborations-between-Designers-Artists-and-Brands-R-Klanten-S-Ehmann-A-Sinofzik,68703507-buch<![CDATA[Bouwkunst der Oudheid . - deel lll van de serie Bouwkunst der Wereld.]]>https://www.buchfreund.de/Bouwkunst-der-Oudheid-deel-lll-van-de-serie-Bouwkunst-der-Wereld-Cichy-Bodo,66873875-buchCichy, Bodo Bouwkunst der Oudheid . - deel lll van de serie Bouwkunst der Wereld. N.Kluwer - Deventer 1971 hardcover - 348 pp. in cassette - 21.5x28.5 cm. prachtige afbeeldingen in kleur !!.in goede staat !<br>Bestell-Nr.: 43895<br>Preis: 17,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Bouwkunst-der-Oudheid-deel-lll-van-de-serie-Bouwkunst-der-Wereld-Cichy-Bodo,66873875-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Bouwkunst-der-Oudheid-deel-lll-van-de-serie-Bouwkunst-der-Wereld-Cichy-Bodo,66873875-buch<![CDATA[Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe Kerk Brugge. Maison dieu - Paroisse orthodoxe - Almshouse - Orthodox parish]]>https://www.buchfreund.de/Van-Godshuis-Sint-Joos-tot-Orthodoxe-Kerk-Brugge-Maison-dieu-Paroisse-orthodoxe-Almshouse-Orthodox-parish-N-A,72795923-buchN/A Van Godshuis Sint-Joos tot Orthodoxe Kerk Brugge. Maison dieu - Paroisse orthodoxe - Almshouse - Orthodox parish [BE] Van de Wiele 2015 Hardback, 320x240mm, 144p, Dutch (NL) (English/ French) edition, Publication date: [04/15] . ISBN 9789076297576.Het Sint-Joosgodshuis is een van de oudste filantropische stichtingen van de stad Brugge. Vanaf het midden van de 14de eeuw fungeerde het gebouw als passantenhuis om tegen het einde van de 16de eeuw omgevormd te worden tot een godshuis. De historische kapel en het oorspronkelijke passantenhuis verloren na de Franse revolutie hun functie en kregen verschillende bestemmingen, tot de orthodoxe parochie er in 1995 haar intrek nam en eerst de woning en later de kapel renoveerde tot bidruimte en parochiezaal voor de orthodoxe gemeenschap van de stad. Sindsdien is het gebouw de focus van een bloeiende multinationale parochie. Deze uitgave stelt de geschiedenis van het Sint-Jooscomplex en van de orthodoxe parochie van de hh. Konstantijn en Helena aan u voor. De auteurs laten u aan de hand van schitterend beeldmateriaal en deskundige uitleg kennismaken met de opvallende en minder bekende schatten in het gebouw. Tegelijk biedt dit boek een introductie in de fascinerende wereld van de orthodoxie en geeft toelichting bij diverse aspecten van het Oosterse christendom: de liturgische praxis, de betekenis van het beeld in de orthodoxe kerk, het belang van de parochiegemeenschap. La paroisse orthodoxe des SS. Constantin et Hélène naquit il y a vingt ans. Fondé en 1995 par le présent métropolite Athenagoras de Belgique, la paroisse a son siège dans le complexe historique de la Maison-Dieu Sint-Joosgodshuis, Ezelstraat à Bruges. Depuis lors, le bâtiment et l'église orthodoxe vivent en harmonie symbiotique. La Maison-Dieu Sint-Joos est une des fondations caritatives les plus anciennes de la ville de Bruges. A partir du milieu du XIVe siècle le bâtiment fonctionnait comme une maison pour passants. À la fin du 16ème siècle, Sint-Joos évolue vers une Maison-Dieu. La chapelle Sint-Joos a, depuis son déclin au 19ème siècle, connu différentes destinations: le lieu de prière dégénère dans les années 1950 et devient un entrepôt pour ouvres d'art de la ville de Bruges. Depuis 1995 la paroisse orthodoxe occupe la conciergerie et plus tard la chapelle a été transformée en lieu de culte et salle paroissiale. Depuis lors le bâtiment est le foyer d'une paroisse multinationale florissante. Cette édition anniversaire décrit l'histoire du complexe Sint-Joos et de la paroisse orthodoxe des SS. Constantin et Hélène. Les auteurs vous présentent les trésors intéressants du bâtiment à l'aide de photographies magnifiques et de textes fiables. En même temps ce livre vous introduit dans le monde fascinant de l'orthodoxie et explique divers aspects du christianisme oriental: la Divine Liturgie, la signification de l'icône et l'importance de la vie de communauté. This book is produced to celebrate the 20th May 2015, the 20th anniversary of our orthodox parish of SS. Constantine and Helen in Bruges. The parish was founded by the current Archdeacon Athenagoras Peckstadt of Belgium in 1995 and found a home in the historical Sint-Joos almshouse complex in Bruges. Ever since, both the building and the orthodox parish form a symbiotic unity. The Sint-Joos almshouse is one of the oldest charitable foundations of the city of Bruges. From the middle of the fourteenth century the building was used as a home for passers and pilgrims. In the late 16th century, Sint-Joos evolved into a House of God. The almshouse lost its function after the French Revolution and has been used for different purposes since its decline in the 19th century until the chapel degenerated in the 1950's when it became a warehouse for the artworks of the city of Bruges. In 1995 the orthodox parish started using the building and renovated the chapel and almshouse. Ever since the building has been the focal point for an international orthodox parish. This anniversary publication gives an overview of the history of the Sint-Joos complex and the orthodox parish of SS. Constantine and Helen in Bruges. Stunning images and reliable explanations give an overview of the well-known and hidden treasures of the building. At the same time, the book offers an introduction of the f Schlagworte: archirtectuur religieuze godshuiis kerk sint-joos brugge<br>Bestell-Nr.: 46861<br>Preis: 39,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Van-Godshuis-Sint-Joos-tot-Orthodoxe-Kerk-Brugge-Maison-dieu-Paroisse-orthodoxe-Almshouse-Orthodox-parish-N-A,72795923-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Van-Godshuis-Sint-Joos-tot-Orthodoxe-Kerk-Brugge-Maison-dieu-Paroisse-orthodoxe-Almshouse-Orthodox-parish-N-A,72795923-buch<![CDATA[Sky's the Limit, Applying Radical Architecture]]>https://www.buchfreund.de/Sky-s-the-Limit-Applying-Radical-Architecture-R-Klanten-S-Ehmann-S-Borges,68703508-buchR. Klanten, S. Ehmann, S. Borges Sky's the Limit, Applying Radical Architecture Gestalten 2012 Hardcover, 24 x 30 cm, 288 pages, full color, English, Fine copy. Including an index. ISBN 9783899554229.Thanks to innovations in building materials, design technologies, and construction tools, a new generation of architects can finally realize structures that would have previously remained mere dreams. This emergence of a new vernacular of radically sculpted buildings, rooms, and installations melds rigorous usability with a playful and cutting edge aesthetic, facilitating highly functional yet undeniably exhilarating spaces. Schlagworte: architectuur architecture<br>Bestell-Nr.: 45351<br>Preis: 57,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Sky-s-the-Limit-Applying-Radical-Architecture-R-Klanten-S-Ehmann-S-Borges,68703508-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Sky-s-the-Limit-Applying-Radical-Architecture-R-Klanten-S-Ehmann-S-Borges,68703508-buch<![CDATA[Sensing Spaces: Architecture Reimagined]]>https://www.buchfreund.de/Sensing-Spaces-Architecture-Reimagined-Philip-Ursprung-Kate-Goodwin,72795925-buchPhilip Ursprung, Kate Goodwin Sensing Spaces: Architecture Reimagined London Royal Academy of Arts 2014 Hardcover, 192pp., 26.5x22.5cm., ills. in col. ISBN 9781907533716.Architecture is part of our everyday life, but its ability to dramatically affect the way we think, feel, and interact with one another is often over­looked. This compelling volume brings the focus back to the sensual aspects of architecture?the subtle and intangible ways it impacts human experi­ence?through the work of six leading architects from around the world. Conversations with each of these architects?Grafton Architects, Kengo Kuma, Li Xiaodong, Francis Kéré, Pezo von Ellrichshausen, and Eduardo Souto de Moura and Álvaro Siza?show the multiplicity of ways in which different approaches to the built environment can affect the way in which we connect with our surroundings. An introduction by Philip Ursprung explores the background to this humanistic approach to design, and preparatory sketches illustrate key buildings by each of the architects. Schlagworte: architectuur architecture moderne modern contemporary hedendaagse architecten architects<br>Bestell-Nr.: 46863<br>Preis: 45,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Sensing-Spaces-Architecture-Reimagined-Philip-Ursprung-Kate-Goodwin,72795925-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Sensing-Spaces-Architecture-Reimagined-Philip-Ursprung-Kate-Goodwin,72795925-buch<![CDATA[Arcadian Architecture (12 Houses)]]>https://www.buchfreund.de/Arcadian-Architecture-12-Houses-Jackson-Bohlin-Cywinski,67746582-buchJackson, Bohlin Cywinski. Arcadian Architecture (12 Houses) ORO Editions 2005 Bound, cloth in orig. cardboardbox, 414pp., 38x26cm. (box), illustr. throughout in col. and b/w., as new! ISBN 9780974680002.The architecture firm Bohlin Cywinski Jackson believes that the sensuality of place, the emotive qualities of materials, and the ability to give pleasure and insight, to comfort and to transport can produce humane and spirited architecture. Whether designing corporate headquarters for Pixar Animation Studios, the Software Engineering Institute for Carnegie Mellon University, the new Apple Stores in New York, Chicago, and Tokyo, or the twelve wooded retreats shown in this book, the firm's architecture is alive to the subtleties of place, man-made or natural, and to the rich possibilities of materials and the means of construction. The houses in Arcadian Architecture are exquisitely crafted of wood and stone and other natural materials, and are all sited within beautiful wooded, mountainous, or lakeside locales, from New York State to Washington State, and from the woods of Connecticut to the mountains of Montana. One of the highlights of this book is that it publishes, for the first time, the extraordinary, huge, extremely private and secluded, residential complex in Washington State that was built for Bill and Melinda Gates. Each house is presented on at least thirty pages, and is depicted by sumptuous new color photography, richly detailed conceptual sketches, presentation drawings, and construction documents. Schlagworte: architectuur arcadian architecture 12 houses Jackson, Bohlin Cywinski<br>Bestell-Nr.: 44359<br>Preis: 69,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Arcadian-Architecture-12-Houses-Jackson-Bohlin-Cywinski,67746582-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Arcadian-Architecture-12-Houses-Jackson-Bohlin-Cywinski,67746582-buch<![CDATA[Learn for Life, New Architecture for New Learning]]>https://www.buchfreund.de/Learn-for-Life-New-Architecture-for-New-Learning-S-Ehmann-S-Borges-R-Klanten,68703516-buchS. Ehmann, S. Borges, R. Klanten Learn for Life, New Architecture for New Learning Gestalten 2012 Hardcover, 24 x 30 cm, 288 pages, full color, Fine copy. Including an index. ISBN 9783899554144.Learn for Life is a diverse collection of inspiring architecture and interiors that support progressive models of acquiring knowledge. New interpretations of kindergartens, schools, universities, and libraries are featured along with architecturally innovative offices and conference rooms. These examples are rounded out by more experimental projects that offer further perspectives on the rapidly evolving topic of how best to learn in the new millennium. Schlagworte: architectuur architecture<br>Bestell-Nr.: 45359<br>Preis: 50,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Learn-for-Life-New-Architecture-for-New-Learning-S-Ehmann-S-Borges-R-Klanten,68703516-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Learn-for-Life-New-Architecture-for-New-Learning-S-Ehmann-S-Borges-R-Klanten,68703516-buch<![CDATA[BOUWEN DOOR DE EEUWEN HEEN.; DEEL 10n PROVINCIE ANTWERPEN. 10N1+10N2+10N3]]>https://www.buchfreund.de/BOUWEN-DOOR-DE-EEUWEN-HEEN-DEEL-10n-PROVINCIE-ANTWERPEN-10N1-10N2-10N3-architectuur-Antwerpen,77656865-buch{architectuur Antwerpen} BOUWEN DOOR DE EEUWEN HEEN.; DEEL 10n PROVINCIE ANTWERPEN. 10N1+10N2+10N3 Gent, Snoeck - Ducaju en Zoon, 1985.MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ADMINISTRATIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN LEEFMILIEU. (db)** Gebonden, linnen, met omslagwikkel, 22x15cm, 3 DELEN . + fotoregisterdrie delen INVENTARIS VAN HET CULTUURBEZIT IN BELGIE. ARCHITECTUUR. PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN Schlagworte: Architectuur Arrondissement Antwerpen anvers architecture bouwen door eeuwen heen Gent Snoeck Ducaju Zoon provincie antwerpen<br>Bestell-Nr.: 48408<br>Preis: 86,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/BOUWEN-DOOR-DE-EEUWEN-HEEN-DEEL-10n-PROVINCIE-ANTWERPEN-10N1-10N2-10N3-architectuur-Antwerpen,77656865-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/BOUWEN-DOOR-DE-EEUWEN-HEEN-DEEL-10n-PROVINCIE-ANTWERPEN-10N1-10N2-10N3-architectuur-Antwerpen,77656865-buch<![CDATA[BOUWEN DOOR DE EEUWEN HEEN.; DEEL 10n3 ( ru - z). PROVINCIE ANTWERPEN.]]>https://www.buchfreund.de/BOUWEN-DOOR-DE-EEUWEN-HEEN-DEEL-10n3-ru-z-PROVINCIE-ANTWERPEN-architectuur-antwerpen,77656866-buch{architectuur antwerpen} BOUWEN DOOR DE EEUWEN HEEN.; DEEL 10n3 ( ru - z). PROVINCIE ANTWERPEN. Gent, Snoeck - Ducaju en Zoon, 1985.MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ADMINISTRATIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN LEEFMILIEU. (db)** Gebonden, linnen, met omslagwikkel, 22x15cm, (CIV)392pp. + fotoregisterderde van drie delen INVENTARIS VAN HET CULTUURBEZIT IN BELGIE. ARCHITECTUUR. DEEL 10n3 ( RU-Z). PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT ANTWERPEN Schlagworte: Architectuur Arrondissement Antwerpen anvers architecture bouwen door eeuwen heen Gent Snoeck Ducaju Zoon provincie antwerpen<br>Bestell-Nr.: 48409<br>Preis: 28,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/BOUWEN-DOOR-DE-EEUWEN-HEEN-DEEL-10n3-ru-z-PROVINCIE-ANTWERPEN-architectuur-antwerpen,77656866-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/BOUWEN-DOOR-DE-EEUWEN-HEEN-DEEL-10n3-ru-z-PROVINCIE-ANTWERPEN-architectuur-antwerpen,77656866-buch<![CDATA[Historische parken en tuinen in Vlaams Brabant. Deel 1 Cahier 6 Holsbeek, Lubbeek en Tielt-Winge]]>https://www.buchfreund.de/Historische-parken-en-tuinen-in-Vlaams-Brabant-Deel-1-Cahier-6-Holsbeek-Lubbeek-en-Tielt-Winge,74040615-buchHistorische parken en tuinen in Vlaams Brabant. Deel 1 Cahier 6 Holsbeek, Lubbeek en Tielt-Winge [BE] Ruimte en Erfgoed (M&L) 2002 Paperback, 297x215mm, 159pp., ills. in kleur. ISBN 9789040301544.Deze publicatie die verschijnt in de reeks M&L Cahiers geeft een overzicht van de eerste en belangrijke inventarisatiefase, m.n. de vijf provinciale landschapsatlassen die bovendien tot een geheel zijn samengebracht. De uiteindelijke inventarisatie behelst natuurlijk meer. Het gaat immers niet alleen over het landschap als erfgoed. Het landschap is eveneens te beschouwen als een complexe ruimtelijke structuur en als leefruimte die mede bepalend is voor de levenskwaliteit van al wie er in woont, werkt of recreërt. Dit boek verschaft inzicht in het huidige verruimde beleid inzake landschapszorg. Dat beleid is erop gericht om naast een gebiedsgerichte aanpak en de integratie van landschapswaarden in de ruimtelijke ordening ook zoveel mogelijk burgers te betrekken bij daadwerkelijke landschapszorg op het terrein. Tevens wordt een beperkte selectie van de landschappen die Vlaanderen nog rijk is uitvoerig besproken. Dit rijk geïllustreerde boek is bedoeld als kennismaking en uitnodiging tot verdere verdieping. Het is tevens een referentiewerk voor al degenen die op een of andere manier begaan zijn met het erfgoed dat nog aanwezig is in de landschappen van Vlaanderen. Schlagworte: historische tuinen vlaanderen Holsbeek, Lubbeek en Tielt-Winge<br>Bestell-Nr.: 47385<br>Preis: 43,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Historische-parken-en-tuinen-in-Vlaams-Brabant-Deel-1-Cahier-6-Holsbeek-Lubbeek-en-Tielt-Winge,74040615-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Historische-parken-en-tuinen-in-Vlaams-Brabant-Deel-1-Cahier-6-Holsbeek-Lubbeek-en-Tielt-Winge,74040615-buch<![CDATA[Unieke monografie Brussel 1958 - wereldtentoonstelling Expo 58]]>https://www.buchfreund.de/Unieke-monografie-Brussel-1958-wereldtentoonstelling-Expo-58-Teksten-van-Herman-Balthazar-Rika-Devos-Sylvia-Van-Peteghem-Yana-Frauke-Vandendriessche,78735150-buchTeksten van Herman Balthazar, Rika Devos, Sylvia Van Peteghem, Yana-Frauke Vandendriessche. Unieke monografie Brussel 1958 - wereldtentoonstelling Expo 58 Salto, Ulbeek en Universiteitsbibliotheek Gent. 2016 27 uitvergrote foto's gedrukt op kwaliteitspapier. Formaat: 46 cm x 34 cm. ISBN 9789079898008.Naar aanleiding van 50 jaar 'Brussel 1958 wereldtentoonstelling' verzorgde de Universiteitsbibliotheek Gent in 2008 een prachtige uitgave van een deel van hun fotocollectie. De foto's maken deel uit van een postkaartenverzameling die in 2006 door de bibliotheek werd aangekocht. Het is het fotoarchief van de uitgever Willy Nackaerts uit Sinaai, dat jarenlang zorgvuldig werd bewaard door één van hun fotografen Etienne De Mulder. De originele glazen negatieven werden in gescand door het Atelier van de Boekentoren. De selectie werd gemaakt op basis van de documentaire waarde en artistieke kwaliteit. Het resultaat is een uniek tijdsdocument.<br>Bestell-Nr.: 48948<br>Preis: 36,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Unieke-monografie-Brussel-1958-wereldtentoonstelling-Expo-58-Teksten-van-Herman-Balthazar-Rika-Devos-Sylvia-Van-Peteghem-Yana-Frauke-Vandendriessche,78735150-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Unieke-monografie-Brussel-1958-wereldtentoonstelling-Expo-58-Teksten-van-Herman-Balthazar-Rika-Devos-Sylvia-Van-Peteghem-Yana-Frauke-Vandendriessche,78735150-buch<![CDATA[Distinct Ambiguity, GRAFT]]>https://www.buchfreund.de/Distinct-Ambiguity-GRAFT-Dr-Katja-Blomberg-of-Haus-am-Waldsee-GRAFT,68703535-buchDr. Katja Blomberg of Haus am Waldsee, GRAFT Distinct Ambiguity, GRAFT Gestalten 2012 Hardcover, 21 x 28 cm, 208 pages, full color, English, Fine copy. Including an index. ISBN 9783899553925.As their name suggests, GRAFT?s groundbreaking architecture and design crosses boundaries and ?grafts? the creative potentials and methodologies of different disciplines to each other. By doing so, the collective has created a pioneering visual language that takes surprising and seemingly contrary combinations of ideas and melds them into projects that are aesthetically innovative as well as sustainable and socially meaningful. Distinct Ambiguity is the first book to present GRAFT?s comprehensive body of work. It is structured into 5 thematic chapters that reflect the fundamental aspects of the collective?s inimitable approach. Each chapter?Ambiguity, Curiosity, Narration, Happiness, and Courage?is illustrated with stunning visuals of the work that best exemplifies the concept, from the celebrated projects of the Make It Right Foundation in New Orleans to resorts in harmony with their natural surroundings, zero-energy villas, and whimsical home furnishings. Schlagworte: architectuur architecture<br>Bestell-Nr.: 45378<br>Preis: 40,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Distinct-Ambiguity-GRAFT-Dr-Katja-Blomberg-of-Haus-am-Waldsee-GRAFT,68703535-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Distinct-Ambiguity-GRAFT-Dr-Katja-Blomberg-of-Haus-am-Waldsee-GRAFT,68703535-buch<![CDATA[foire mondiale Monographie unique 1958 Brussels Expo 58]]>https://www.buchfreund.de/foire-mondiale-Monographie-unique-1958-Brussels-Expo-58-Teksten-van-Herman-Balthazar-Rika-Devos-Sylvia-Van-Peteghem-Yana-Frauke-Vandendriessche,78735151-buchTeksten van Herman Balthazar, Rika Devos, Sylvia Van Peteghem, Yana-Frauke Vandendriessche. foire mondiale Monographie unique 1958 Brussels Expo 58 Salto, Ulbeek en Universiteitsbibliotheek Gent. 2016 27 photos agrandies imprimées sur du papier de qualité. Formaat: 46 cm x 34 cm. text in French ISBN 9789079898015.Naar aanleiding van 50 jaar 'Brussel 1958 wereldtentoonstelling' verzorgde de Universiteitsbibliotheek Gent in 2008 een prachtige uitgave van een deel van hun fotocollectie. De foto's maken deel uit van een postkaartenverzameling die in 2006 door de bibliotheek werd aangekocht. Het is het fotoarchief van de uitgever Willy Nackaerts uit Sinaai, dat jarenlang zorgvuldig werd bewaard door één van hun fotografen Etienne De Mulder. De originele glazen negatieven werden in gescand door het Atelier van de Boekentoren. De selectie werd gemaakt op basis van de documentaire waarde en artistieke kwaliteit. Het resultaat is een uniek tijdsdocument.<br>Bestell-Nr.: 48949<br>Preis: 36,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/foire-mondiale-Monographie-unique-1958-Brussels-Expo-58-Teksten-van-Herman-Balthazar-Rika-Devos-Sylvia-Van-Peteghem-Yana-Frauke-Vandendriessche,78735151-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/foire-mondiale-Monographie-unique-1958-Brussels-Expo-58-Teksten-van-Herman-Balthazar-Rika-Devos-Sylvia-Van-Peteghem-Yana-Frauke-Vandendriessche,78735151-buch<![CDATA[world fair single monograph 1958 Brussels Expo 58]]>https://www.buchfreund.de/world-fair-single-monograph-1958-Brussels-Expo-58-Teksten-van-Herman-Balthazar-Rika-Devos-Sylvia-Van-Peteghem-Yana-Frauke-Vandendriessche,78735152-buchTeksten van Herman Balthazar, Rika Devos, Sylvia Van Peteghem, Yana-Frauke Vandendriessche. world fair single monograph 1958 Brussels Expo 58 Salto, Ulbeek en Universiteitsbibliotheek Gent. 2016 27 enlarged photos printed on quality paper. Formaat: 46 cm x 34 cm. text in ENGLISH, ISBN 9789079898022.Naar aanleiding van 50 jaar 'Brussel 1958 wereldtentoonstelling' verzorgde de Universiteitsbibliotheek Gent in 2008 een prachtige uitgave van een deel van hun fotocollectie. De foto's maken deel uit van een postkaartenverzameling die in 2006 door de bibliotheek werd aangekocht. Het is het fotoarchief van de uitgever Willy Nackaerts uit Sinaai, dat jarenlang zorgvuldig werd bewaard door één van hun fotografen Etienne De Mulder. De originele glazen negatieven werden in gescand door het Atelier van de Boekentoren. De selectie werd gemaakt op basis van de documentaire waarde en artistieke kwaliteit. Het resultaat is een uniek tijdsdocument.<br>Bestell-Nr.: 48950<br>Preis: 36,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/world-fair-single-monograph-1958-Brussels-Expo-58-Teksten-van-Herman-Balthazar-Rika-Devos-Sylvia-Van-Peteghem-Yana-Frauke-Vandendriessche,78735152-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/world-fair-single-monograph-1958-Brussels-Expo-58-Teksten-van-Herman-Balthazar-Rika-Devos-Sylvia-Van-Peteghem-Yana-Frauke-Vandendriessche,78735152-buch<![CDATA[Brussel. 100 jaar stedenbouw 1910-2010 - Bruxelles 100 ans d'urbanisme à Bruxelles (1910-2010) - Une capitale en quête d'identité]]>https://www.buchfreund.de/Brussel-100-jaar-stedenbouw-1910-2010-Bruxelles-100-ans-d-urbanisme--Bruxelles-1910-2010-Une-capitale-en-qu-te-d-identit-CULOT-Jean-Marie,74040629-buchCULOT, Jean-Marie; Brussel. 100 jaar stedenbouw 1910-2010 - Bruxelles 100 ans d'urbanisme à Bruxelles (1910-2010) - Une capitale en quête d'identité AAM Editions 2014 softcover 221 pagina's, geïllustreerd, 23.5 × 21.5 cm, paperback, Nederlands/Frans. ISBN 9782871432791.Dit boek van Maurice Culot zou ook als titel kunnen dragen « Als Brussel mij zou verteld worden doorheen de dromen van architecten en stedenbouwkundigen ». Het boek illustreert hun ambitie om aan de hoofdstad van België een werelds aanzien te geven door middel van grote projecten en, aan de hand van vaak nooit eerder gepubliceerde beelden, doet het de geschiedenis herleven, van begin XXe eeuw tot vandaag, van een hoofdstad en haar eeuwige zoektocht naar identiteitBruxelles, printemps 1910. Trois événements. L'inauguration de l'Exposition internationale qui se tient sur le plateau du Solbosch, face au bois de la Cambre. L'ouverture au public du ravissant jardin du Mont des Arts, un écrin de verdure qui relie le haut et le bas de la ville. L'achèvement de l'hôtel particulier d'Adolphe Stoclet, d'après les plans de Josef Hoffmann, introduit la fraîcheur de la Sécession viennoise. Une nouvelle ère s'ouvre pour la capitale que la Grande Guerre met bientôt entre parenthèses. La fin du conflit voit s'édifier une ceinture de cités-jardins adaptées au contexte belge d'après un concept social et économique importé d'Angleterre. La loi sur la copropriété votée en 1924 encourage la construction d'immeubles vendus par appartement qui s'immiscent dans un paysage urbain surtout fait de maisons. Pour contrer les effets de la crise économique née du krach de 1929, le gouvernement se lance dans une politique des grands travaux (jonction Nord-Midi, Bibliothèque Albert 1er...) et les communes organisent des concours d'architecture. Les architectes élaborent des projets, souvent à couper le souffle, pour le Mont des Arts, les abords de la cathédrale et ceux des gares. Nouvelle parenthèse guerrière. 1950, Bruxelles s'apprête à sacrifier ses espaces publics et ses quartiers sur l'autel de l'automobile et l'Expo 58 lance dans l'optimisme retrouvé le concept d'autoroutes urbaines. Oxymore qui sous-tend le processus de bruxellisation, autrement dit, de destruction d'une ville en temps de paix. Mai 68. Les Bruxellois se réveillent, s'opposent à l'urbanisme de la table rase, exigent et obtiennent, grâce à la régionalisation, plus de transparence dans les décisions urbanistiques. L'Europe et les trains à grande vitesse font souffler sur la ville un vent de cosmopolitisme. De grands architectes et artistes européens sont invités à panser les plaies causées par des années de laisser-aller urbanistique et simultanément, à travers les contrats de quartiers, de jeunes architectes s'attachent à remailler le tissu urbain. 100 ans d'urbanisme racontés à travers des documents originaux, souvent dévoilés pour la première fois, extraits des collections des Archives d'Architecture Moderne. Schlagworte: 9782871432791<br>Bestell-Nr.: 47399<br>Preis: 23,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Brussel-100-jaar-stedenbouw-1910-2010-Bruxelles-100-ans-d-urbanisme--Bruxelles-1910-2010-Une-capitale-en-qu-te-d-identit-CULOT-Jean-Marie,74040629-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Brussel-100-jaar-stedenbouw-1910-2010-Bruxelles-100-ans-d-urbanisme--Bruxelles-1910-2010-Une-capitale-en-qu-te-d-identit-CULOT-Jean-Marie,74040629-buch<![CDATA[Architectenbureau Christine Conix.]]>https://www.buchfreund.de/Architectenbureau-Christine-Conix-Christine-Conix,68703288-buchChristine Conix. Architectenbureau Christine Conix. Antwerpen bij de auteur 2001 Gebonden, linnen zonder stofwikkel, 255pp., 25.5x22.5cm., doorlopend geïllustreerd in kleur, zeer goede staat. Schlagworte: belgische architectuur Architectenbureau Christine Conix moderne hedendaagse<br>Bestell-Nr.: 45130<br>Preis: 27,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Architectenbureau-Christine-Conix-Christine-Conix,68703288-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Architectenbureau-Christine-Conix-Christine-Conix,68703288-buch<![CDATA[Interbellum-cahier 22-23. Lifestyle en erfgoed: de wooncultuur van de toerist tussen 1870 en 1940.]]>https://www.buchfreund.de/Interbellum-cahier-22-23-Lifestyle-en-erfgoed-de-wooncultuur-van-de-toerist-tussen-1870-en-1940-Norbert-Poulain-Red,72283455-buchNorbert Poulain (Red.). Interbellum-cahier 22-23. Lifestyle en erfgoed: de wooncultuur van de toerist tussen 1870 en 1940. Gent Interbellum vzw 2012 Softcover, 110pp., 21x29.5cm., ills. in kleur en z/w., nieuw. Schlagworte: architectuur interbellum wooncultuur geschiedenis toerisme belgische kust toeristen<br>Bestell-Nr.: 46620<br>Preis: 27,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Interbellum-cahier-22-23-Lifestyle-en-erfgoed-de-wooncultuur-van-de-toerist-tussen-1870-en-1940-Norbert-Poulain-Red,72283455-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Interbellum-cahier-22-23-Lifestyle-en-erfgoed-de-wooncultuur-van-de-toerist-tussen-1870-en-1940-Norbert-Poulain-Red,72283455-buch<![CDATA[Dom Hans van der Laan Tomelilla, architect and theorist Dom Hans van der Laan. - ENG.]]>https://www.buchfreund.de/Dom-Hans-van-der-Laan-Tomelilla-architect-and-theorist-Dom-Hans-van-der-Laan-ENG-Caroline-Voet-G-Brueggemann-Speer,87123781-buchCaroline Voet. : G. Brüggemann, / Speer. Dom Hans van der Laan Tomelilla, architect and theorist Dom Hans van der Laan. - ENG. Architectura en Natura 2014 Hardcover 272 p, ills colour & bw, 24 x 25 cm, hb, English ISBN 9789461400000.This volume comprises an extremely accurate case study of Mariavall, a Benedictine abbey in Tomelilla, Sweden, wherein monk, architect and theorist Dom Hans van der Laan examines the building, unravelling the design process in a step-by-step, detailed analysis, the likes of which have never before been published. Prior to his death, Van der Laan garnered worldwide acclaim for his comprehensive architectural theory, which has been translated into several languages and presents a doctrine of connections in the design of architectonic space. Schlagworte: bouwkunst ARCITECTUUR<br>Bestell-Nr.: 50985<br>Preis: 68,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Dom-Hans-van-der-Laan-Tomelilla-architect-and-theorist-Dom-Hans-van-der-Laan-ENG-Caroline-Voet-G-Brueggemann-Speer,87123781-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Dom-Hans-van-der-Laan-Tomelilla-architect-and-theorist-Dom-Hans-van-der-Laan-ENG-Caroline-Voet-G-Brueggemann-Speer,87123781-buch<![CDATA[Bouwen voor de kunst ? Museum architectuur van Centre Pompidou tot Tate Modern.]]>https://www.buchfreund.de/Bouwen-voor-de-kunst-Museum-architectuur-van-Centre-Pompidou-tot-Tate-Modern-Wouter-Davidts,73367121-buchWouter Davidts Bouwen voor de kunst ? Museum architectuur van Centre Pompidou tot Tate Modern. A&S/Books, UGent 2006 Paperback, 210x130mm, 430p, Dutch (NL) edition . ISBN 9789076714288.Hoewel musea behoren tot de meest prestigieuze en belangrijke opdrachten voor de hedendaagse architectuurdiscipline, is er tot op heden geen substantieel architectuurtheoretisch discours over museum architectuur. De denkbeelden die in discussies gehanteerd worden zijn vaak simplistisch en reductief, zoals het dogma dat musea 'voor de kunst' dienen gebouwd te worden. In het boek Bouwen voor de Kunst? nuanceert en ontkracht Wouter Davidts deze stelling. Hij toont aan dat de tendens om het museum onmiddellijk in termen van gebouw te denken de problematiek van museumarchitectuur herleidt tot de de relatie kunst en architectuur, de complexiteit van het architectuurprogramma van het museum verloochent en de rol van het institutioneel raamwerk onderschat. Davidts kiest niet voor een architectuurkritische discussie van recente musea, maar voor een architectuur- en kunsttheoretische studie van het instituut museum. Het statement dat musea voor de kunst gebouwd dienen te worden, wordt doorgelicht via een analyse van een reeks artistieke praktijken die een kritisch onderzoek hebben gevoerd naar de plaats van de kunst in het museum (Minimal art, Daniel Buren, Robert Smithson, Gordon Matta-Clark en de Alternative Spaces Movement). De inzichten uit de doorlichting van de ruimtelijke en architecturale démarches van deze kunstenaars dient vervolgens als theoretisch kader voor de analyse van de verschuiving in het architectuurprogramma tussen het Centre Pompidou en Tate Modern. Davidts toont aan hoe deze verschuiving - van de de gebouwde naar de verbouwde fabriek - leidt tot enkele cruciale wijzigingen in de vertaling van het institutionele programma van het museum voor hedendaagse kunst - het fantasma van het museum als werkplaats - tot architectuuropdracht. In Bouwen voor de Kunst? toont Davidts overtuigend aan dat het museum geen thuis voor de kunst levert, maar een scène waarop kunstwerken een ander leven leiden dan dat van het 'authentieke' moment van hun productie, om elders aan betekenis te winnen. Schlagworte: ARCHITECTURE MUSEA<br>Bestell-Nr.: 47011<br>Preis: 31,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Bouwen-voor-de-kunst-Museum-architectuur-van-Centre-Pompidou-tot-Tate-Modern-Wouter-Davidts,73367121-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Bouwen-voor-de-kunst-Museum-architectuur-van-Centre-Pompidou-tot-Tate-Modern-Wouter-Davidts,73367121-buch<![CDATA[Out of the Box! Brand Experiences between Pop-Up and Flagship]]>https://www.buchfreund.de/Out-of-the-Box-Brand-Experiences-between-Pop-Up-and-Flagship-R-Klanten-K-Bolhoefer-S-Ehmann,68790357-buchR. Klanten, K. Bolhöfer, S. Ehmann Out of the Box! Brand Experiences between Pop-Up and Flagship Gestalten 2011 Hardcover, 24 × 30 cm, 288 Pages, full color, English, Fine copy. Including an index. ISBN 9783899553741.From temporary pop-up shops to flagship stores and all manner of novel concepts in between, this book is a collection of cutting-edge brand presentations and retail spaces. The inspiring range of solutions is especially useful for companies and brands that are being forced by the strong influence of e-commerce and the digital realm to explore new approaches for boosting brand image and sales. In short, Out of the Box! presents a compelling range of innovative ways for brands to present themselves and sell their products, offering their discerning, internet-minded customers unforgettable experiences on an emotional level. Schlagworte: architecture architecture style<br>Bestell-Nr.: 45418<br>Preis: 57,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Out-of-the-Box-Brand-Experiences-between-Pop-Up-and-Flagship-R-Klanten-K-Bolhoefer-S-Ehmann,68790357-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Out-of-the-Box-Brand-Experiences-between-Pop-Up-and-Flagship-R-Klanten-K-Bolhoefer-S-Ehmann,68790357-buch