<![CDATA[Godsdienst; Religion; Réligion; Religion von ERIK TONEN BOOKS Erik Tonen]]>ERIK TONEN BOOKS, Erik Tonen, Kloosterstraat 48, 2000, Antwerpenhttps://www.buchfreund.de/ERIK-TONEN-BOOKSde-deCopyright 2003-2019 w+h GmbHGodsdienst; Religion; Réligion; ReligionThu, 27 Dec 2018 20:30:16 +0100https://www.buchfreund.deglaesser@whsoft.de (Stefan Gl垥r)60<![CDATA[Verborgen leven Arnhemse mystiek in de zestiende eeuw.]]>https://www.buchfreund.de/Verborgen-leven-Arnhemse-mystiek-in-de-zestiende-eeuw-KIENHORST-Hans-Jan-Kuys,72795952-buchKIENHORST, Hans; Jan Kuys, Verborgen leven Arnhemse mystiek in de zestiende eeuw. raboud universiteit Nijmegen 2012 softcover, 160pp Nederlands, Afmetingen 8x200x160 mm. ISBN 9789491226045.De titel doet het voorkomen alsof dit boek alleen maar over mystiek in Arnhem in de zestiende eeuw gaat. Maar het is meer dan dat. Het gaat ook over het kloosterleven van slotzusters in het algemeen. Vandaar ook de titel 'Verborgen leven'. Het is verbazingwekkend hoe zusters een verborgen bestaan leidden. Zij kwamen het klooster niet uit. De bedoeling van die afzondering van de wereld was om zich beter in God te kunnen verdiepen. Elders in het land, maar vooral in Arnhem, heeft dat geleid tot het kopieren van mystieke teksten, maar ook tot het zelf maken van die teksten in de traditie van de Moderne Devotie. Het boek reikt dus over de grenzen van Arnhem heen. Voor de gelijknamige tentoonstelling in het Historisch Museum in Arnhem is een zestiental handschriften die vroeger in het klooster aanwezig waren, uit heel Europa bijeengebracht. Die worden uitgebreid beschreven. Ook wordt aandacht besteed aan de leefregels van de zusters. Via een reconstructie wordt in beeld gebracht hoe het klooster eruit zag. Het boek is rijk geillustreerd met kleurenfoto's. Dit boek is vooral lezenswaardig voor degenen die geinteresseerd zijn in de mystiek en het geestelijk leven van slotzusters in vroegere eeuwen. Schlagworte: sint agnes boek leven devotie<br>Bestell-Nr.: 46890<br>Preis: 22,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Verborgen-leven-Arnhemse-mystiek-in-de-zestiende-eeuw-KIENHORST-Hans-Jan-Kuys,72795952-buch">Bestellen</a>Thu, 27 Dec 2018 20:30:16 +0100https://www.buchfreund.de/Verborgen-leven-Arnhemse-mystiek-in-de-zestiende-eeuw-KIENHORST-Hans-Jan-Kuys,72795952-buch<![CDATA[Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te Oudenaarde en de zusters bernardinnen. Een bijdrage tot de ontsluiting van 800 jaar geschiedenis 1202-2002]]>https://www.buchfreund.de/Onze-Lieve-Vrouwehospitaal-te-Oudenaarde-en-de-zusters-bernardinnen-Een-bijdrage-tot-de-ontsluiting-van-800-jaar-geschiedenis-1202-2002-N-GHYS-M-MARTENS-R-CASTELAIN-G-VAN-BOCKSTAELE,49171651-buchN. GHYS, M. MARTENS, R. CASTELAIN, G. VAN BOCKSTAELE Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te Oudenaarde en de zusters bernardinnen. Een bijdrage tot de ontsluiting van 800 jaar geschiedenis 1202-2002 Gent Oost Vlaanderen 2004 softcover , 224 pp., 29x22cm. rijkelijk geïllustreerd. als nieuw !!De publicatie belicht de scharniermomenten van de geschiedenis van de kloostergemeenschap tegen de brede achtergrond van het tijdsklimaat doorheen de geschiedenis van Vlaanderen en Oudenaarde. Het O.-L.-V.-hospitaal (nu Aurora-ziekenhuis) werd in 1202 gesticht als passantenhuis. Algauw wijdde de gemeenschap zich ook aan de zorg voor zieken en noodlijdenden. Ze kreeg in 1224 van de Doornikse bisschop een regel die model stond voor andere instellingen in de armen- en ziekenzorg. Het boek neemt ons mee door eeuwen van vernieuwing van de regel en van de interne organisatie en van aanpassing van de maatschappelijke rol aan gewijzigde noden. Schlagworte: Het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal te Oudenaarde en de zusters bernardinnen. Een bijdrage tot de ontsluiting van 800 jaar geschiedenis 1202-2002 N. GHYS, M. MARTENS, R. CASTELAIN, G. VAN BOCKSTAELE klooster architecture beelden geschiedenis histoire<br>Bestell-Nr.: 21440<br>Preis: 29,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Onze-Lieve-Vrouwehospitaal-te-Oudenaarde-en-de-zusters-bernardinnen-Een-bijdrage-tot-de-ontsluiting-van-800-jaar-geschiedenis-1202-2002-N-GHYS-M-MARTENS-R-CASTELAIN-G-VAN-BOCKSTAELE,49171651-buch">Bestellen</a>Thu, 27 Dec 2018 20:30:12 +0100https://www.buchfreund.de/Onze-Lieve-Vrouwehospitaal-te-Oudenaarde-en-de-zusters-bernardinnen-Een-bijdrage-tot-de-ontsluiting-van-800-jaar-geschiedenis-1202-2002-N-GHYS-M-MARTENS-R-CASTELAIN-G-VAN-BOCKSTAELE,49171651-buch<![CDATA[Introduction to the Biblia latina cum glossa ordinaria,]]>https://www.buchfreund.de/Introduction-to-the-Biblia-latina-cum-glossa-ordinaria-M-T-Gibson-K-Froehlich,90401882-buchM.T. Gibson, K. Froehlich; Introduction to the Biblia latina cum glossa ordinaria, Turnhout Brepols 1992 Paperback, 38 p., 265 x 370 mm ISBN 9782503502588.Languages: English. Introduction to the Biblia latina cum glossa ordinaria Schlagworte: relig theolo geschiedenis histoire history holy saint bijbel bible literatuur litt M.T. Gibson, K. Froehlich Introduction to the Biblia latina cum glossa ordinaria Bible & Bible Studies (Outside a Series) (STBBS) literatuurwetenschap 978-2-503-50258-8<br>Bestell-Nr.: 34118<br>Preis: 36,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Introduction-to-the-Biblia-latina-cum-glossa-ordinaria-M-T-Gibson-K-Froehlich,90401882-buch">Bestellen</a>Mon, 01 Oct 2018 22:00:09 +0200https://www.buchfreund.de/Introduction-to-the-Biblia-latina-cum-glossa-ordinaria-M-T-Gibson-K-Froehlich,90401882-buch<![CDATA[HET HEMELS PRENTENBOEK. DEVOTIE- EN BIDPRENTJES VANAF DE 17e EEUW TOT HET BEGIN VAN DE 20e EEUW,]]>https://www.buchfreund.de/HET-HEMELS-PRENTENBOEK-DEVOTIE-EN-BIDPRENTJES-VANAF-DE-17e-EEUW-TOT-HET-BEGIN-VAN-DE-20e-EEUW-VERSPAANDONK-J-A-J-M,49164229-buchVERSPAANDONK, J.A.J.M.; HET HEMELS PRENTENBOEK. DEVOTIE- EN BIDPRENTJES VANAF DE 17e EEUW TOT HET BEGIN VAN DE 20e EEUW, Hilversum, Gooi en Sticht, 1975 originele geïllustreerde uitgeversomslag in kleur, 20,5x25cm, 132pp., geïllustreerd z/w. ISBN 9030400641.Witte omslag licht verkleurd, verder in goede staat. Schlagworte: réligion religion theology godsdienst verspaandonk hemlels prentenboek volksdevotie devotieprentjes christelijke devotie bidprentjes hilversum gooi sticht réligion - religion - theology - godsdienst<br>Bestell-Nr.: 12486<br>Preis: 11,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/HET-HEMELS-PRENTENBOEK-DEVOTIE-EN-BIDPRENTJES-VANAF-DE-17e-EEUW-TOT-HET-BEGIN-VAN-DE-20e-EEUW-VERSPAANDONK-J-A-J-M,49164229-buch">Bestellen</a>Mon, 03 Sep 2018 15:00:19 +0200https://www.buchfreund.de/HET-HEMELS-PRENTENBOEK-DEVOTIE-EN-BIDPRENTJES-VANAF-DE-17e-EEUW-TOT-HET-BEGIN-VAN-DE-20e-EEUW-VERSPAANDONK-J-A-J-M,49164229-buch<![CDATA[Anselmo d?Aosta e il pensiero monastico medievale]]>https://www.buchfreund.de/Anselmo-d-Aosta-e-il-pensiero-monastico-medievale-Catalani-et-al,89901818-buchCatalani et al. Anselmo d?Aosta e il pensiero monastico medievale Brepols Publishers 2017 586 pagina's, Paperback, 156 x 234 mm, Italian. ISBN 9782503548401.This volume collects the papers read by more than twenty Italian and German scholars at the eighteenth congress of the Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM) and focused on the thought and influence of Anselm of Aosta (1033-1109), one of the key figures of the philosophy and theology of the Middle Ages. The collected essays are devoted to present the main aspects of Anselm?s speculation, focusing on: his theological perspectives, his methodology for the construction of a systematic and rationally knowledge, and the value of his pedagogic approach, his politics reflections, his idea of monasticism and his logical competences. Many papers are also consecrated to the widespread and diversified influence of his legacy: traces of his philosophy and his questioning method are easily recognizable in the greatest thinkers of the twelfth century (starting from Abelard and Hugues of Saint-Victor) up to Duns Scotus and even to Nicolaus de Cusa. For the variety of research approaches and the deepness and attention of the philosophical/theological analyses of the single papers, the volume aims for becoming a milestone of the studies on Anselm, his times and his interpretation of the world. Il volume raccoglie i contributi esposti da più di venti studiosi italiani e tedeschi durante il XVIII Congresso della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM), incentrato sul pensiero di Anselmo di Aosta (1033-1109), figura chiave della filosofia e teologia del Medio Evo, e la sua influenza. I saggi qui presentati trattano gli aspetti principali della speculazione di Anselmo, concentrandosi sulle sue prospettive teologiche, sulla sua metodologia per la costruzione di una conoscenza sistematica e razionale, sul valore del suo approccio pedagogico, sulle sue riflessioni politiche, sulla sua idea di monasticismo e sulle sue competenze logiche. Molti contributi sono dedicati alla variegata e diversificata influenza della sua eredità culturale. Tracce della filosofia e del metodo interrogativo di Anselmo sono facilmente riconoscibili nei maggiori pensatori del XII secolo, a partire da Abelardo e Ugo di San Vittore fino a Duns Scoto e persino Nicola Cusano. La varietà degli approcci della ricerca da una parte, e dall?altra la profondità e perspicuità dell?analisi filosofica e teologica nei singoli contributi, fanno di questo volume un punto di riferimento nel panorama degli studi su Anselmo, il suo tempo e la sua interpretazione del mondo. Schlagworte: Philosophy, Early Christian Philosophy (Tertullian to Bede), Scholastic Philosophy (c. 1200-1500), Religion (including History of Religion) & Theology, Christian Theology & Theologians, Scholastic (c. 1200-1500)<br>Bestell-Nr.: 51650<br>Preis: 138,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Anselmo-d-Aosta-e-il-pensiero-monastico-medievale-Catalani-et-al,89901818-buch">Bestellen</a>Mon, 20 Aug 2018 14:30:13 +0200https://www.buchfreund.de/Anselmo-d-Aosta-e-il-pensiero-monastico-medievale-Catalani-et-al,89901818-buch<![CDATA[klooster Ten Walle en de abdij van den Groenen Briel. Stukken en oorkonden.]]>https://www.buchfreund.de/klooster-Ten-Walle-en-de-abdij-van-den-Groenen-Briel-Stukken-en-oorkonden-van-der-Haeghen,49158221-buchvan der Haeghen. klooster Ten Walle en de abdij van den Groenen Briel. Stukken en oorkonden. Gent, Annoot-Braeckman, 1888. Gebonden, volleder, 15,5x23,5cm, 370pp. BEPERKTE OPLAGE GENUMMERDMaatschappij der Vlaamsche bibliophilen.4 e reeks No 7. een van de 200 exemplaren bestemd voor de handel No 129. Schlagworte: geschiedenis histoire history klooster walle abdij groenen briel Stukken oorkonden Haeghen Gent Annoot Braeckman Maatschappij Vlaamsche bibliophilen<br>Bestell-Nr.: 2725<br>Preis: 113,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/klooster-Ten-Walle-en-de-abdij-van-den-Groenen-Briel-Stukken-en-oorkonden-van-der-Haeghen,49158221-buch">Bestellen</a>Mon, 20 Aug 2018 14:30:05 +0200https://www.buchfreund.de/klooster-Ten-Walle-en-de-abdij-van-den-Groenen-Briel-Stukken-en-oorkonden-van-der-Haeghen,49158221-buch<![CDATA[Optics, Ethics, and Art in the Thirteenth and Fourteenth Centuries Looking into Peter of Limoges?s Moral Treatise on the Eye]]>https://www.buchfreund.de/Optics-Ethics-and-Art-in-the-Thirteenth-and-Fourteenth-Centuries-Looking-into-Peter-of-Limoges-s-Moral-Treatise-on-the-Eye-H-L-Kessler-R-G-Newhauser,89584228-buchH. L. Kessler, R. G. Newhauser Optics, Ethics, and Art in the Thirteenth and Fourteenth Centuries Looking into Peter of Limoges?s Moral Treatise on the Eye Brepols Publishers 2018 212 pagina's, in English, Hardback, . ISBN 9780888442093.This volume examines afresh the various ways in which the introduction of ancient and Arabic optical theories transformed thirteenth-century thinking about vision, how scientific learning came to be reconciled with theological speculation, and the effect these new developments had on those who learned about them through preaching. At the core of this collection lies Peter of Limoges?s Tractatus moralis de oculo, a compilation remarkable for subsuming science into the edifice of theology and glossing the physiology of the eye and theories of perception in terms of Christian ethics and moralization, making esoteric learning accessible to the public (including artists) through preaching. Transgressing traditional boundaries between art history, science, literature, and the history of religion, the nine essays in this volume complicate the generally accepted understanding of the impact science had on thirteenth-century visual culture. Schlagworte: Religion (including History of Religion) & Theology Christian devotion & forms of religious expression social theology Christian Theology & Theologians Scholastic (c. 1200-1500) Fine Arts & Performing Arts Art History (general) Medieval art history Oriental art history Medieval & Renaissance History (c.400-1500) Medieval European history (400-1500) : main subdisciplines Cultural & intellectual history<br>Bestell-Nr.: 51612<br>Preis: 103,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Optics-Ethics-and-Art-in-the-Thirteenth-and-Fourteenth-Centuries-Looking-into-Peter-of-Limoges-s-Moral-Treatise-on-the-Eye-H-L-Kessler-R-G-Newhauser,89584228-buch">Bestellen</a>Fri, 20 Jul 2018 14:30:53 +0200https://www.buchfreund.de/Optics-Ethics-and-Art-in-the-Thirteenth-and-Fourteenth-Centuries-Looking-into-Peter-of-Limoges-s-Moral-Treatise-on-the-Eye-H-L-Kessler-R-G-Newhauser,89584228-buch<![CDATA[Richard Rolle's Melody of Love. A Study and Translation with Manuscript and Musical Contexts.]]>https://www.buchfreund.de/Richard-Rolle-s-Melody-of-Love-A-Study-and-Translation-with-Manuscript-and-Musical-Contexts-Andrew-Albin,89584231-buchAndrew Albin Richard Rolle's Melody of Love. A Study and Translation with Manuscript and Musical Contexts. Brepols Publishers 2018 468 pagina's, In English, Hardback. ISBN 9780888442123.The Melos amoris stands as the most daring literary achievement of medieval England?s most influential mystic, Richard Rolle. Full of autobiographical glimpses and spiritual rhapsodies, this sustained étude in alliterative, rhythmic Latin prose contains Rolle?s first public account of his profoundly sensory mystical experience. The current volume provides the first full translation of this unstudied masterpiece into English, in alliterative prose that mirrors the original. As Rolle defends himself against controversy, he offers detailed descriptions of the spiritual fire, sweetness, and song that characterize his mysticism, amid a labyrinthine weave of scriptural exegesis, personal narrative, and inspired utterance. Among his longest and most literary works, the Melos amoris has long been derogated as a frivolous gaud of the hermit?s youth. Read more generously, it offers a key to the corpus of Rolle?s Latin writings and opens crucial insight into his mystical discipline and the spiritual practices and experiences that stemmed from that discipline in the later Middle Ages. Richard Rolle?s Melody of Love offers manifold pathways into the Melos amoris and its world. A quintet of appendices offers an edition of a spurious chapter, marginalia and music found in one key manuscript, reconstructions of early fourteenth-century Anglo-Latin songs and recitations, and guidance through Rolle?s unusual Latin vocabulary. These materials are supported by a companion website offering audio recordings by Sine Nomine, the early music ensemble-in-residence at the Pontifical Institute of Mediaeval Studies, and a range of additional contextual matter. Conceived with student and scholar alike in mind, this multidisciplinary, multimedia project holds rewards for researchers not only of medieval literature, but also of medieval music, embodiment, theology, popular spirituality, and cultural history. Schlagworte: Religion (including History of Religion) & Theology ChristianTheology & Theologians Reformation & Counterreformation (c. 1300-1648) Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature Humanistic Latin literature Specific genres Latin Poetry - Medieval Medieval & Renaissance History (c.400-1500) Medieval European history (400-1500) : main subdisciplines Social & economic history Cultural & intellectual history<br>Bestell-Nr.: 51615<br>Preis: 97,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Richard-Rolle-s-Melody-of-Love-A-Study-and-Translation-with-Manuscript-and-Musical-Contexts-Andrew-Albin,89584231-buch">Bestellen</a>Fri, 20 Jul 2018 14:30:53 +0200https://www.buchfreund.de/Richard-Rolle-s-Melody-of-Love-A-Study-and-Translation-with-Manuscript-and-Musical-Contexts-Andrew-Albin,89584231-buch<![CDATA[Dictionnaire d?Histoire et de Géographie Ecclésiastiques - Fascicule 189b-190]]>https://www.buchfreund.de/Dictionnaire-d-Histoire-et-de-Gographie-Ecclsiastiques-Fascicule-189b-190,89584232-buchDictionnaire d?Histoire et de Géographie Ecclésiastiques - Fascicule 189b-190 Brepols Publishers 2018 192 pagina's, 30 illustraties, En Français, Paparback. ISBN 9782503578859. Schlagworte: Religion (including History of Religion) & Theology, geschiedenis<br>Bestell-Nr.: 51616<br>Preis: 113,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Dictionnaire-d-Histoire-et-de-Gographie-Ecclsiastiques-Fascicule-189b-190,89584232-buch">Bestellen</a>Fri, 20 Jul 2018 14:30:53 +0200https://www.buchfreund.de/Dictionnaire-d-Histoire-et-de-Gographie-Ecclsiastiques-Fascicule-189b-190,89584232-buch<![CDATA[Corpus Christianorum. Beda Venerabilis Opera exegetica 5. Explanatio Apocalypseos,]]>https://www.buchfreund.de/Corpus-Christianorum-Beda-Venerabilis-Opera-exegetica-5-Explanatio-Apocalypseos-R-Gryson-ed,58668714-buchR. Gryson (ed.); Corpus Christianorum. Beda Venerabilis Opera exegetica 5. Explanatio Apocalypseos, Turnhout Brepols 2001 Hardback, 606 pages., 155 x 245 mm. Languages: Latin, French ISBN 9782503012131.Le commentaire sur l'Apocalypse n'est pas, dans l'?uvre de Bède, l'ouvrage qui a connu le plus grand succès. L'Histoire ecclésiastique de la nation anglaise ou les homélies ont une tradition manuscrite bien plus abondante. Même parmi ses écrits exégétiques, le commentaire sur les Actes, resté longtemps sans concurrent, a connu une diffusion nettement plus large. Le commentaire sur l'Apocalypse avait des prédécesseurs de toutes dimensions, propres à satisfaire les goûts les plus variés; certains étaient couverts par l'autorité prestigieuse de Jérôme ou d'Augustin. Il a eu aussi très tôt des successeurs: Ambroise Autpert, Beatus de Liebana, Haymon d'Auxerre. Il est d'autant plus remarquable que sa tradition manuscrite soit de loin la plus fournie de tous les commentaires précarolingiens de l'Apocalypse. Il doit sans doute en partie sa fortune au fait qu'il recueillait le meilleur de la tradition antérieure dans un ouvrage de dimension bien étudiée, à mi-chemin entre l'extrême brièveté de Cassiodore ou du Pseudo-Jérôme, qui laisse souvent le lecteur sur sa faim, et la prolixité parfois indigeste d'Ambroise ou de Beatus. L'édition se fonde, pour l'essentiel, sur un choix de vingt-trois manuscrits échelonnés du 9e au 11e s., représentant les différentes branches de la tradition. L'établissement du texte, d'une façon générale, ne fait pas problème, puisqu'on dispose d'au moins quatre voies d'accès indépendantes à l'archétype primaire, dont la teneur peut être ainsi reconstituée avec une grande sûreté, jusque dans le détail de ses particularités orthographiques, que l'on a scrupuleusement respectées. Languages: Latin, French. Schlagworte: geloof godsdienst theolo bijbel bijbelstudie bible text criticism exege christen christian geschiedenis histoire history<br>Bestell-Nr.: 36258<br>Preis: 287,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Corpus-Christianorum-Beda-Venerabilis-Opera-exegetica-5-Explanatio-Apocalypseos-R-Gryson-ed,58668714-buch">Bestellen</a>Fri, 13 Jul 2018 14:00:30 +0200https://www.buchfreund.de/Corpus-Christianorum-Beda-Venerabilis-Opera-exegetica-5-Explanatio-Apocalypseos-R-Gryson-ed,58668714-buch<![CDATA[Grammatici Hibernici Carolini aevi V. Liber de verbo.]]>https://www.buchfreund.de/Grammatici-Hibernici-Carolini-aevi-V-Liber-de-verbo-C-Conduch-ed,89321804-buchC. Conduché (ed.) Grammatici Hibernici Carolini aevi V. Liber de verbo. Brepols Publishers 2018 Available in Latin and French, Hardback, 264 pagina's. ISBN 9782503579863.Il s'agit de la première édition imprimée d'un traité sur le verbe latin composé probablement au cours du 8e siècle. Ce texte, d'auteur anonyme, nous est connu par un unique manuscrit originaire de la France du nord, Paris, BnF latin 7491. Ce traité complète notre connaissance d?un groupe de grammaires latines (Ars ambrosiana, Anonymus ad Cuimnanum, Malsachanus) liées aux milieux lettrés irlandais à l?orée de la renaissance carolingienne. L?édition de ce traité est essentielle pour comprendre l'organisation et le fonctionnement de la constellation d?opuscules scolaires qui a constitué le support concret de la renovatio studiorum carolingienne. Schlagworte: religion, history of religion, theology, christian theology, classics, ancient history, oriental studies, latin literature.<br>Bestell-Nr.: 51541<br>Preis: 195,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Grammatici-Hibernici-Carolini-aevi-V-Liber-de-verbo-C-Conduch-ed,89321804-buch">Bestellen</a>Tue, 26 Jun 2018 18:07:27 +0200https://www.buchfreund.de/Grammatici-Hibernici-Carolini-aevi-V-Liber-de-verbo-C-Conduch-ed,89321804-buch<![CDATA[Corpus Christianorum. Petrus Callinicensis Tractatus contra Damianum I. Quae supersunt libri secundi,]]>https://www.buchfreund.de/Corpus-Christianorum-Petrus-Callinicensis-Tractatus-contra-Damianum-I-Quae-supersunt-libri-secundi-R-Y-Ebied-A-Van-Roey-L-R-Wickham-eds,58906049-buchR.Y. Ebied, A. Van Roey, L.R. Wickham (eds.); Corpus Christianorum. Petrus Callinicensis Tractatus contra Damianum I. Quae supersunt libri secundi, Turnhout Brepols 1994 Hardback, cloth, 453 pages ., 155 x 245 mm. very fine condition. ISBN 9782503402918.The principal literary achievement of Peter of Callinicus, patriarch of Antioch from 581 to 591 is the rebuttal, directed against his co-religionist Damian, pope of Alexandria from 557/8 till 606/7. It has waited a long time for publication in a modern edition: the work survived not in its Greek original, but in Syriac translation, the theme is technical and complicated and its author belongs to a period and to a communion unfamiliar to most students of Christian life and thought in the patristic era. Ce volume nous entraîne dans les controverses qui agitèrent les premiers siècles de l'Eglise monophysite, c'est à dire de cette partie de l'Eglise qui a toujours refusé d'accepter le Concile de Chalcédoine (451) et tout discours parlant de deux natures dans le Christ. Dans la seconde moitié du VIième siècle, le groupe qui s'était ainsi séparé de la Grand Eglise, se scinda à son tour pour une trentaine d'années lorsque la communion fut dénoncée entre Damien, patriarche monophysite d'Alexandrie (557-607), et Pierre, qui portait le titre de patriarche (monophysite) d'Antioche (581-591) et vivait en fait dans un monastère des montagnes de Syrie. Pierre accusait Damien de ne pas distinguer suffisamment les trois Personnes de la Trinité et de retomber ainsi dans le vieux monarchianisme de Sabellius et des Juifs. Il écrivit donc un long traité de réfutation, divisé en trois livres: on a gardé le livre III en entier - il sera édité bientôt - et une très grosse partie du livre II, ici publiée pour la première fois. Si l'écrit fut rédigé en grec - d'ou sa parution dans cette série -, il ne s'est conservé qu'en traduction syriaque, et c'est donc un texte syriaque qui forme la substance de la présente publication. Mais cette langue étant peu connue chez nous, les éditeurs ont muni le texte d'une traduction anglaise en vis-à-vis, et même d'un résumé qui permet, en peu de temps, de prendre connaissance de l'ensemble des développements qu'on trouve dans le traîté. Datant de 588 ou 589, le livre est un des plus anciens témoins d'une méthode dialectique qui, moyennant quelque évolution, allait avoir beaucoup de succès dans les Eglises: la dispute scholastique. Languages: Syriac, English.. Schlagworte: geloof godsdienst theolo bijbel bijbelstudie bible text criticism exege christen christian geschiedenis histoire history kerkvader<br>Bestell-Nr.: 37026<br>Preis: 228,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Corpus-Christianorum-Petrus-Callinicensis-Tractatus-contra-Damianum-I-Quae-supersunt-libri-secundi-R-Y-Ebied-A-Van-Roey-L-R-Wickham-eds,58906049-buch">Bestellen</a>Tue, 26 Jun 2018 18:07:24 +0200https://www.buchfreund.de/Corpus-Christianorum-Petrus-Callinicensis-Tractatus-contra-Damianum-I-Quae-supersunt-libri-secundi-R-Y-Ebied-A-Van-Roey-L-R-Wickham-eds,58906049-buch<![CDATA[Translationsberichte und andere Quellen des Reliquienkultes]]>https://www.buchfreund.de/Translationsberichte-und-andere-Quellen-des-Reliquienkultes-M-Heinzelmann,68703075-buchM. Heinzelmann Translationsberichte und andere Quellen des Reliquienkultes Brepols - Harvey Miller 1979 softcover. 128 p., 160 x 240 mm, Languages: German, Fine copy. Including an index. ISBN 9782503360331. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Liturgy, sacraments worship Medieval Renaissance History Medieval European history : auxiliary sciences<br>Bestell-Nr.: 44916<br>Preis: 17,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Translationsberichte-und-andere-Quellen-des-Reliquienkultes-M-Heinzelmann,68703075-buch">Bestellen</a>Sat, 16 Jun 2018 11:00:27 +0200https://www.buchfreund.de/Translationsberichte-und-andere-Quellen-des-Reliquienkultes-M-Heinzelmann,68703075-buch<![CDATA[Mémoires de Madame la Marquise de la Rochejaquelein, écrits par elle-même; suivis d'additions par M.r Louis-F. de Robiano de Borsbeek. Édition de la Société Catholique de la Belgique, d'après la cinquième édition.]]>https://www.buchfreund.de/Mmoires-de-Madame-la-Marquise-de-la-Rochejaquelein-crits-par-elle-m-me-suivis-d-additions-par-M-r-Louis-F-de-Robiano-de-Borsbeek-dition-de-la-Socit-Catholique-de-la-Belgique-d-aprs-la-cinquime-,89140156-buchROCHEJAQUELEIN Madame la Marquise - Louis ROBIANO DE BORSBEEK Mémoires de Madame la Marquise de la Rochejaquelein, écrits par elle-même; suivis d'additions par M.r Louis-F. de Robiano de Borsbeek. Édition de la Société Catholique de la Belgique, d'après la cinquième édition. Louvain, Chez Vanlinthout et Vandenzande relie, demi-veau, ii + 510pp.+ 2 cartes dépliantes et 2 portraits hors-texte,.<br>Bestell-Nr.: 51423<br>Preis: 40,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Mmoires-de-Madame-la-Marquise-de-la-Rochejaquelein-crits-par-elle-m-me-suivis-d-additions-par-M-r-Louis-F-de-Robiano-de-Borsbeek-dition-de-la-Socit-Catholique-de-la-Belgique-d-aprs-la-cinquime-,89140156-buch">Bestellen</a>Sun, 10 Jun 2018 18:10:05 +0200https://www.buchfreund.de/Mmoires-de-Madame-la-Marquise-de-la-Rochejaquelein-crits-par-elle-m-me-suivis-d-additions-par-M-r-Louis-F-de-Robiano-de-Borsbeek-dition-de-la-Socit-Catholique-de-la-Belgique-d-aprs-la-cinquime-,89140156-buch<![CDATA[Défense du christianisme ou Conférences sur la religion (complet en 3 volumes)]]>https://www.buchfreund.de/Dfense-du-christianisme-ou-Confrences-sur-la-religion-complet-en-3-volumes-DE-FRAYSSINOUS-D-Denis-Ev-que-d-Hermopolis-premier-aumonier-du-Roi,89140157-buchDE FRAYSSINOUS D. [Denis] (Evêque d'Hermopolis, premier aumonier du Roi) Défense du christianisme ou Conférences sur la religion (complet en 3 volumes) Louvain Vanlinthout et Vandenzande 1825 relie, demi-veau, Complet en 3 tomes: iii,449 + 395 + 520 pages, .dans la série "Bibliothèque catholique de la Belgique"<br>Bestell-Nr.: 51424<br>Preis: 57,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Dfense-du-christianisme-ou-Confrences-sur-la-religion-complet-en-3-volumes-DE-FRAYSSINOUS-D-Denis-Ev-que-d-Hermopolis-premier-aumonier-du-Roi,89140157-buch">Bestellen</a>Sun, 10 Jun 2018 18:10:05 +0200https://www.buchfreund.de/Dfense-du-christianisme-ou-Confrences-sur-la-religion-complet-en-3-volumes-DE-FRAYSSINOUS-D-Denis-Ev-que-d-Hermopolis-premier-aumonier-du-Roi,89140157-buch<![CDATA[god der wereld, luxe uitgave]]>https://www.buchfreund.de/god-der-wereld-luxe-uitgave-Benson-Robert,88658394-buchBenson, Robert - god der wereld, luxe uitgave Het Nederlandsche Boekhuis Tilburg 1907 Gebonden, Hardcover fraaie uitgevers band, 388 pagina's .<br>Bestell-Nr.: 51387<br>Preis: 23,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/god-der-wereld-luxe-uitgave-Benson-Robert,88658394-buch">Bestellen</a>Sun, 06 May 2018 18:39:13 +0200https://www.buchfreund.de/god-der-wereld-luxe-uitgave-Benson-Robert,88658394-buch<![CDATA[In het paradijs. Devotieprenten van de 15de tot de 20ste eeuw.]]>https://www.buchfreund.de/In-het-paradijs-Devotieprenten-van-de-15de-tot-de-20ste-eeuw-PEETERS-J-SMETS-L-RED,82068488-buchPEETERS J. & SMETS L. (RED.) In het paradijs. Devotieprenten van de 15de tot de 20ste eeuw. Sint-Truiden, Provincie Limburg, 1988 Gebrocheerd, 127pp., talrijke ills. in kleur en z/w., zeer goede staat (met uitgebreide bibliografie!). Schlagworte: geschiedenis volksdevotie Devotieprenten bidprentjes devotionalia<br>Bestell-Nr.: 49685<br>Preis: 33,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/In-het-paradijs-Devotieprenten-van-de-15de-tot-de-20ste-eeuw-PEETERS-J-SMETS-L-RED,82068488-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/In-het-paradijs-Devotieprenten-van-de-15de-tot-de-20ste-eeuw-PEETERS-J-SMETS-L-RED,82068488-buch<![CDATA[ATLAS VAN HET CHRISTENDOM]]>https://www.buchfreund.de/ATLAS-VAN-HET-CHRISTENDOM-Chadwick,80776227-buchChadwick ATLAS VAN HET CHRISTENDOM Gebonden, Hardcover met stofomslag compleet. en intact !. ISBN 9789051570151.<br>Bestell-Nr.: 49583<br>Preis: 23,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/ATLAS-VAN-HET-CHRISTENDOM-Chadwick,80776227-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/ATLAS-VAN-HET-CHRISTENDOM-Chadwick,80776227-buch<![CDATA[SINT CORNELIUS. EEN VOLKSHELIGE IN 'T VLAAMSCHE LAND,]]>https://www.buchfreund.de/SINT-CORNELIUS-EEN-VOLKSHELIGE-IN-T-VLAAMSCHE-LAND-VAN-NYEN-Karel,83074923-buchVAN NYEN, Karel; SINT CORNELIUS. EEN VOLKSHELIGE IN 'T VLAAMSCHE LAND, Brecht Kempisch Museum 1942 Gebonden in kunstlederen band , 150 x 240mm., 171pp., z/w illustratie en platen.Cornelius is de patroonheilige van Aalbeke, een deelgemeente van Kortrijk. In de St-Corneliuskerk in Aalbeke gaat elk jaar een bedevaartsplechtigheid door om hem te eren. De dag waarop de mensen hem eren is 16 september. De bedevaarders bezoeken de kerk om de relikwie van de heilige, in de vorm van een tand, te kunnen bewonderen. In de Jacobus de Meerderekerk in Bocholtz in de Nederlands Zuid-Limburgse gemeente Simpelveld wordt een relikwie bewaard, in de vorm van een botstuk van Cornelius. Waarschijnlijk sinds c. 1900 maar ten minste sinds 1930 tot c. 1965 werd jaarlijks op 16 september vanuit Vijlen een bedevaart gehouden naar Bocholtz. Dit waren meerdere individuen of kleine groepen en niet een enkele processie. Verder werd er een kindermis gehouden die bezocht werd vanuit verschillende plaatsen in de regio. Achter in de kerk staat een beeld van paus Cornelius.[1] In Oost-Vlaanderen bestaat het dorpje Sint-Kornelis-Horebeke waar de bosgeuzen een sterke protestantse gemeenschap uitgebouwd hebben. De Sint-Michiel-en-Cornelius-en-Ghislenuskerk te Machelen is ook aan hem toegewijd. De toren van de Sint-Catharina en Sint-Corneliuskerk te Diegem is in de vorm van een tiara opgetrokken om aan zijn pausschap te herinneren. Schlagworte: relig geloof theolo heilig holy saint hagio VAN NYEN SINT CORNELIUS. EEN VOLKSHELIGE IN 'T VLAAMSCHE LAND Kempisch Museum Brecht<br>Bestell-Nr.: 50064<br>Preis: 40,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/SINT-CORNELIUS-EEN-VOLKSHELIGE-IN-T-VLAAMSCHE-LAND-VAN-NYEN-Karel,83074923-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/SINT-CORNELIUS-EEN-VOLKSHELIGE-IN-T-VLAAMSCHE-LAND-VAN-NYEN-Karel,83074923-buch<![CDATA[Church History and Religious Culturerly: Vol. 96 No. 3 2016]]>https://www.buchfreund.de/Church-History-and-Religious-Culturerly-Vol-96-No-3-2016-Edited-by-Jan-Wim-Buisman,85018549-buchEdited by Jan Wim Buisman Church History and Religious Culturerly: Vol. 96 No. 3 2016 Brill 2016 Softcover, 236 pages, illustrations, fine condition.Edited by Jan Wim Buisman Leiden University, Aza Goudriaan, Vrije Universiteit Amsterdam, and R. Ward Holder, Saint Anselm College/ Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Church History and Religious Culture (formerly: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History) is a long-established, peer-reviewed periodical, primarily devoted to the history of Christianity. It contains articles in this field as well as in other specialised related areas. For many years the Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis has established itself as an unrivalled resource for the subject both in the major research libraries of the world and in the private collections of professors and scholars. Now published under the title Church History and Religious Culture, this journal offers you an easy way to stay on top of your discipline. With an international circulation, Church History and Religious Culture provides its readers with articles in English. Frequent theme issues allow deeper, cutting-edge discussion of selected topics. An extensive book review section is included in every issue keeping the reader up to date with all the latest information in the field of church history.<br>Bestell-Nr.: 50514<br>Preis: 74,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Church-History-and-Religious-Culturerly-Vol-96-No-3-2016-Edited-by-Jan-Wim-Buisman,85018549-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Church-History-and-Religious-Culturerly-Vol-96-No-3-2016-Edited-by-Jan-Wim-Buisman,85018549-buch<![CDATA[Church History and Religious Culturerly: Vol. 96. no; 1 -2 2016.]]>https://www.buchfreund.de/Church-History-and-Religious-Culturerly-Vol-96-no-1-2-2016-Edited-by-Jan-Wim-Buisman,85018550-buchEdited by Jan Wim Buisman Church History and Religious Culturerly: Vol. 96. no; 1 -2 2016. Brill 2016 Softcover, 236 pages, illustrations, fine condition.Edited by Jan Wim Buisman Leiden University, Aza Goudriaan, Vrije Universiteit Amsterdam, and R. Ward Holder, Saint Anselm College/ Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Church History and Religious Culture (formerly: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History) is a long-established, peer-reviewed periodical, primarily devoted to the history of Christianity. It contains articles in this field as well as in other specialised related areas. For many years the Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis has established itself as an unrivalled resource for the subject both in the major research libraries of the world and in the private collections of professors and scholars. Now published under the title Church History and Religious Culture, this journal offers you an easy way to stay on top of your discipline. With an international circulation, Church History and Religious Culture provides its readers with articles in English. Frequent theme issues allow deeper, cutting-edge discussion of selected topics. An extensive book review section is included in every issue keeping the reader up to date with all the latest information in the field of church history.<br>Bestell-Nr.: 50515<br>Preis: 74,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Church-History-and-Religious-Culturerly-Vol-96-no-1-2-2016-Edited-by-Jan-Wim-Buisman,85018550-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Church-History-and-Religious-Culturerly-Vol-96-no-1-2-2016-Edited-by-Jan-Wim-Buisman,85018550-buch<![CDATA[Church History and Religious Culturerly: Vol. 96. no; 4, 2016.]]>https://www.buchfreund.de/Church-History-and-Religious-Culturerly-Vol-96-no-4-2016-Edited-by-Jan-Wim-Buisman,85018551-buchEdited by Jan Wim Buisman Church History and Religious Culturerly: Vol. 96. no; 4, 2016. Brill 2016 Softcover, 492-643 pages, illustrations, fine condition.Edited by Jan Wim Buisman Leiden University, Aza Goudriaan, Vrije Universiteit Amsterdam, and R. Ward Holder, Saint Anselm College/ Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis. Church History and Religious Culture (formerly: Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis / Dutch Review of Church History) is a long-established, peer-reviewed periodical, primarily devoted to the history of Christianity. It contains articles in this field as well as in other specialised related areas. For many years the Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis has established itself as an unrivalled resource for the subject both in the major research libraries of the world and in the private collections of professors and scholars. Now published under the title Church History and Religious Culture, this journal offers you an easy way to stay on top of your discipline. With an international circulation, Church History and Religious Culture provides its readers with articles in English. Frequent theme issues allow deeper, cutting-edge discussion of selected topics. An extensive book review section is included in every issue keeping the reader up to date with all the latest information in the field of church history.<br>Bestell-Nr.: 50516<br>Preis: 57,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Church-History-and-Religious-Culturerly-Vol-96-no-4-2016-Edited-by-Jan-Wim-Buisman,85018551-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Church-History-and-Religious-Culturerly-Vol-96-no-4-2016-Edited-by-Jan-Wim-Buisman,85018551-buch<![CDATA[Bibliotheca Mariana Lovaniensis. une collection mariale montfortaine dans la bibliothéque de la faculté de theologie.]]>https://www.buchfreund.de/Bibliotheca-Mariana-Lovaniensis-une-collection-mariale-montfortaine-dans-la-bibliothque-de-la-facult-de-theologie-Gistelinck-Gistelinck-guido-hendrix,85920713-buchGistelinck, Gistelinck / guido hendrix / Bibliotheca Mariana Lovaniensis. une collection mariale montfortaine dans la bibliothéque de la faculté de theologie. Peeters leuven, 1997 Softcover, 291 pages. ISBN 9789073683211.handschriften uit de bibliothéque mariale de banneux notre dame, Schlagworte: Religie, Spiritualiteit & Filosofie> Religie> Christendom Religie, Spiritualiteit & Filosofie> Filosofie Geschiedenis & Politiek> Geschiedenis Studie & Management> Mens & Maatschappij> Theologie<br>Bestell-Nr.: 50730<br>Preis: 27,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Bibliotheca-Mariana-Lovaniensis-une-collection-mariale-montfortaine-dans-la-bibliothque-de-la-facult-de-theologie-Gistelinck-Gistelinck-guido-hendrix,85920713-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Bibliotheca-Mariana-Lovaniensis-une-collection-mariale-montfortaine-dans-la-bibliothque-de-la-facult-de-theologie-Gistelinck-Gistelinck-guido-hendrix,85920713-buch<![CDATA[Priester Poppe te Moerzeke 1918-1922]]>https://www.buchfreund.de/Priester-Poppe-te-Moerzeke-1918-1922-VAN-DE-VELDE,84349693-buchVAN DE VELDE Priester Poppe te Moerzeke 1918-1922 Antwerpen - Roeselaere edicon 1987 Gebonden, Hardcover met stofomslag compleet. 902 pagina's met illustraties.in prima staat !<br>Bestell-Nr.: 50380<br>Preis: 32,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Priester-Poppe-te-Moerzeke-1918-1922-VAN-DE-VELDE,84349693-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Priester-Poppe-te-Moerzeke-1918-1922-VAN-DE-VELDE,84349693-buch<![CDATA[Priester Poppe te Leopoldsburg 1922-24]]>https://www.buchfreund.de/Priester-Poppe-te-Leopoldsburg-1922-24-VAN-DE-VELDE,84349694-buchVAN DE VELDE Priester Poppe te Leopoldsburg 1922-24 Antwerpen - Roeselaere edicon 1988 Gebonden, Hardcover met stofomslag compleet. 935 pagina's met illustraties.in prima staat !<br>Bestell-Nr.: 50381<br>Preis: 32,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Priester-Poppe-te-Leopoldsburg-1922-24-VAN-DE-VELDE,84349694-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Priester-Poppe-te-Leopoldsburg-1922-24-VAN-DE-VELDE,84349694-buch<![CDATA[Priester Poppe op Sint Coleta 1916 -1918]]>https://www.buchfreund.de/Priester-Poppe-op-Sint-Coleta-1916-1918-VAN-DE-VELDE,84349695-buchVAN DE VELDE Priester Poppe op Sint Coleta 1916 -1918 Antwerpen - Roeselaere edicon 1987 Gebonden, Hardcover met stofomslag compleet. 311 pagina's met illustraties.in prima staat !<br>Bestell-Nr.: 50382<br>Preis: 21,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Priester-Poppe-op-Sint-Coleta-1916-1918-VAN-DE-VELDE,84349695-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:22 +0200https://www.buchfreund.de/Priester-Poppe-op-Sint-Coleta-1916-1918-VAN-DE-VELDE,84349695-buch<![CDATA[TRADITIONS ET SAINTS DE L'AUTOMNE L' ALMANACH DES VIEUX ARDENNAIS.]]>https://www.buchfreund.de/TRADITIONS-ET-SAINTS-DE-L-AUTOMNE-L-ALMANACH-DES-VIEUX-ARDENNAIS-N-A,73125123-buchN/A. TRADITIONS ET SAINTS DE L'AUTOMNE L' ALMANACH DES VIEUX ARDENNAIS. Badstogne, Musée diocésain en Piconrue 1999 Broché, couverture d' éditeur illustré en couleur, 21x29,5cm, 303pp, illustré en couleur et n/b, index. ISBN 2871931607.Bon état. Schlagworte: réligion religion theology godsdienst art kunst geschiedenis histoire history almanach vieux ardennais traditions saints ete été almanach des vieux ardennais<br>Bestell-Nr.: 46959<br>Preis: 46,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/TRADITIONS-ET-SAINTS-DE-L-AUTOMNE-L-ALMANACH-DES-VIEUX-ARDENNAIS-N-A,73125123-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/TRADITIONS-ET-SAINTS-DE-L-AUTOMNE-L-ALMANACH-DES-VIEUX-ARDENNAIS-N-A,73125123-buch<![CDATA[manuscrits hagiographiques de Charleville, Verdun et Saint-Mihiel]]>https://www.buchfreund.de/manuscrits-hagiographiques-de-Charleville-Verdun-et-Saint-Mihiel-J-van-der-Straeten,69117189-buchJ. van der Straeten manuscrits hagiographiques de Charleville, Verdun et Saint-Mihiel Brepols - Harvey Miller 1974 Hardcover. 216 p., 160 x 250 mm, Languages: Latin, Including an index. Fine copy. ISBN 17010560200. Schlagworte: Book History, Manuscript Studies Palaeography Libraries Archives : history collections Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hagiographical writings the cult of saints<br>Bestell-Nr.: 45854<br>Preis: 45,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/manuscrits-hagiographiques-de-Charleville-Verdun-et-Saint-Mihiel-J-van-der-Straeten,69117189-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/manuscrits-hagiographiques-de-Charleville-Verdun-et-Saint-Mihiel-J-van-der-Straeten,69117189-buch<![CDATA[manuscrits hagiographiques d'Orléans, Tours et Angers]]>https://www.buchfreund.de/manuscrits-hagiographiques-d-Orlans-Tours-et-Angers-J-van-der-Straeten,69117191-buchJ. van der Straeten manuscrits hagiographiques d'Orléans, Tours et Angers Brepols - Harvey Miller 1982 Hardcover. 308 p., 160 x 250 mm, Languages: Latin, Including an index. Fine copy. ISBN 17010640200. Schlagworte: Book History, Manuscript Studies Palaeography Libraries Archives : history collections Library Catalogues Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature<br>Bestell-Nr.: 45856<br>Preis: 51,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/manuscrits-hagiographiques-d-Orlans-Tours-et-Angers-J-van-der-Straeten,69117191-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/manuscrits-hagiographiques-d-Orlans-Tours-et-Angers-J-van-der-Straeten,69117191-buch<![CDATA[Catalogue des manuscrits hagiographiques de la Bibliothèque nationale d'Athènes]]>https://www.buchfreund.de/Catalogue-des-manuscrits-hagiographiques-de-la-Bibliothque-nationale-d-Athnes-F-Halkin,69117192-buchF. Halkin Catalogue des manuscrits hagiographiques de la Bibliothèque nationale d'Athènes Brepols - Harvey Miller 1984 Hardcover. 206 p., 160 x 250 mm, Languages: Greek, Including an index. Fine copy. ISBN 17010660200. Schlagworte: Book History, Manuscript Studies Palaeography Libraries Archives : history collections Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hymn, chants song in church<br>Bestell-Nr.: 45857<br>Preis: 64,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Catalogue-des-manuscrits-hagiographiques-de-la-Bibliothque-nationale-d-Athnes-F-Halkin,69117192-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Catalogue-des-manuscrits-hagiographiques-de-la-Bibliothque-nationale-d-Athnes-F-Halkin,69117192-buch<![CDATA[Liefde in actie. 200 jaar Broeders van Liefde]]>https://www.buchfreund.de/Liefde-in-actie-200-jaar-Broeders-van-Liefde-STOCKMAN-RENE,66133769-buchSTOCKMAN, RENE. Liefde in actie. 200 jaar Broeders van Liefde Leuven Davidsfonds 2006 Paperback, 328pp., 16.5x24cm., ills; in z/w., goede staat. ISBN 9789058264190.De geschiedenis van een bijzondere broedergemeenschapTot op vandaag is de congregatie heel actief, overal ter wereld1807. Kanunnik Triest sticht de Hospitaalbroeders van de Heilige Vincentius of de Broeders van Liefde, zoals ze in de volksmond genoemd worden. De wat verlegen priester heeft een ontembaar geloof in zijn missie, maar of dat voldoende is? Ondanks de moeilijke start groeit de congregatie gestaag: honderd jaar na de stichting zijn er al meer dan duizend broeders actief. In het begin ligt het accent op de zorg voor bejaarden, gehandicapten, doven en blinden, geesteszieken en op onderwijs. Vandaag is er ook ruimte voor ontwikkelingssamenwerking of de begeleiding van aidspatiënten. In 26 landen over 5 continenten wordt de leuze ?God is liefde? vertaald in concrete hulp. Liefde in actie toont bijzondere broeders die hun stempel drukten op de geschiedenis en het vertelt het verhaal van duizenden gewone broeders, slechts een naam in de archieven, maar diep ?bewogen in liefde, geraakt door de Andere?. Een verhaal van tweehonderd jaar warme menselijkheid.RENÉ STOCKMAN is de Algemeen Overste van de Broeders van Liefde en auteur van o.a Brandde ons hart niet? Op zoek naar spiritualiteit voor vandaag. Schlagworte: geschiedenis psychiatrie broeders van liefde bejaardenzorg gehandicapten doven blinden geestesziekten priesters vincentius godsdienst zorgverlening<br>Bestell-Nr.: 43591<br>Preis: 21,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Liefde-in-actie-200-jaar-Broeders-van-Liefde-STOCKMAN-RENE,66133769-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Liefde-in-actie-200-jaar-Broeders-van-Liefde-STOCKMAN-RENE,66133769-buch<![CDATA[Islam, De achtergronden van een wereldreligie.]]>https://www.buchfreund.de/Islam-De-achtergronden-van-een-wereldreligie-HORRIE-CHRIS-CHIPPINDALE-PETER,66133778-buchHORRIE, CHRIS; CHIPPINDALE, PETER. Islam, De achtergronden van een wereldreligie. Utrecht, Kosmos 1992 Paperback, 294pp., 21x13.5cm., goede staat (rug met leesvouw) ISBN 9021518201. Schlagworte: geschiedenis islam godsdienst wereldreligie moslims<br>Bestell-Nr.: 43601<br>Preis: 10,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Islam-De-achtergronden-van-een-wereldreligie-HORRIE-CHRIS-CHIPPINDALE-PETER,66133778-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Islam-De-achtergronden-van-een-wereldreligie-HORRIE-CHRIS-CHIPPINDALE-PETER,66133778-buch<![CDATA[vie culturelle, intellectuelle et scientifique à la cour des Papes d'Avignon]]>https://www.buchfreund.de/vie-culturelle-intellectuelle-et-scientifique--la-cour-des-Papes-d-Avignon-J-Hamesse,68900628-buchJ. Hamesse vie culturelle, intellectuelle et scientifique à la cour des Papes d'Avignon Brepols - Harvey Miller 2006 Hardcover. XII 413 p., 21 b/w ill., 165 x 240 mm, Languages: French, Italian, English, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503518770.Si nous sommes bien informés concernant la vie scientifique et l'importance de la médecine à la Cour des Papes pendant le XIIIe siècle, il n'en est pas de même pour le XIVe siècle à la Cour des Papes d'Avignon. Aucune étude d'ensemble n'a paru jusqu'à présent et la vie culturelle, scientifique et intellectuelle qui s'y déroula reste encore peu connue à bien des égards. Afin de pallier cette lacune, plusieurs chercheurs ont accepté de présenter le résultat de recherches ponctuelles afin de donner un premier aperçu de la richesse de ce milieu. Les exposés illustrent la dimension interdisciplinaire du projet et portent surtout sur la bibliothèque des Papes, la production de manuscrits et les débats théologiques qui eurent lieu à Avignon. En outre, on trouvera un nouvel inventaire des manuscrits de la bibliothèque de Clément VI, réalisé à l'aide de découvertes récentes ainsi que l'édition critique inédite de quelques textes susceptibles de mieux mettre en lumière les débats théologiques qui se eurent lieu à la Cour des Papes. Les différents Pontifes eurent chacun leur politique et leurs intérêts. Mais de manière générale, on peut dire que sous leur pontificat la vie culturelle, scientifique, intellectuelle et artistique se développa de manière brillante. Il reste à espérer que ce volume incitera les chercheurs à montrer dans des recherches futures qu'il reste encore bien des aspects à mettre en lumière et bien des découvertes à faire dans les manuscrits et les archives. Les contributions sont dues à E. Anheim (Rome), B.R. Beattie (Louisville), M.A. Bilotta (Pisa), W. Courtenay (Madison), S. Dale (Pennsylvania), W. Duba (Iowa), C.A. Fleck (Wilmington), D. Gottschall (Lecce), J. Hamesse (Louvain-la-Neuve), I. Heullant-Donat (Nanterre), I. Iribarren (Oxford), A. Manfredi (Città del Vaticano), F. Manzari (Chieti), M. Pavon (Sevilla), F. Troncarelli (Viterbo). Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hymn, chants song in church Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature<br>Bestell-Nr.: 45598<br>Preis: 55,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/vie-culturelle-intellectuelle-et-scientifique--la-cour-des-Papes-d-Avignon-J-Hamesse,68900628-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/vie-culturelle-intellectuelle-et-scientifique--la-cour-des-Papes-d-Avignon-J-Hamesse,68900628-buch<![CDATA[Aan Daens.]]>https://www.buchfreund.de/Aan-Daens,73728029-buchAan Daens. S.l. : Priester Daensfonds vzw, 2014 Softcover, 272pp., 16x21.5cm., ills. kleur en z/w., als nieuw. . ISBN 9789082292718. Schlagworte: daens daensisme politiek socialisme<br>Bestell-Nr.: 47207<br>Preis: 17,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Aan-Daens,73728029-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Aan-Daens,73728029-buch<![CDATA[Ad Ingenii Acuitionem". Studies in Honour of Alfonso Maierù]]>https://www.buchfreund.de/Ad-Ingenii-Acuitionem-Studies-in-Honour-of-Alfonso-Maier-S-Caroti-R-Imbach-Z-Kaluza-G-Stabile-L-Sturlese,68900638-buchS. Caroti, R. Imbach, Z. Kaluza, G. Stabile, L. Sturlese Ad Ingenii Acuitionem". Studies in Honour of Alfonso Maierù Brepols - Harvey Miller 2006 Hardcover. VIII 595 p., 165 x 240 mm, Languages: English, French, Italian, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503525327.The papers presented in this volume in honour of Alfonso Maierù cover some of the major topics of his research area. The institutional and intellectual life of university training in the Middle Ages, including the peculiar tradition of related works, is the focus of the papers by Louis Jacques Bataillon, William J. Courtenay, Jacqueline Hamesse, Zénon Kaluza, Loris Sturlese and Olga Weijers. Three papers, by Jacopo Costa, Pasquale Porro and Thomas Ricklin, deal with philosophical problems in Dante?s Monarchia and Convivio. The complex interrelations between logic and the other main aspects of medieval philosophy, with a particular attention to theology, metaphysics and natural philosophy, are the core of the other papers by Stefano Caroti, Sten Ebbesen, Barbara Faes de Mottoni, Simo Knuuttila, Alain de Libera, Olga Lizzini, Costantino Marmo, Claude Panaccio, Ivan Bendwell, Irène Rosier-Catach, Lambert Marie de Rijk, Leonardo Sileo, Luisa Valente, and Albert Zimmermann. Schlagworte: Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin language Medieval Latin language Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history Religious history<br>Bestell-Nr.: 45608<br>Preis: 70,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Ad-Ingenii-Acuitionem-Studies-in-Honour-of-Alfonso-Maier-S-Caroti-R-Imbach-Z-Kaluza-G-Stabile-L-Sturlese,68900638-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Ad-Ingenii-Acuitionem-Studies-in-Honour-of-Alfonso-Maier-S-Caroti-R-Imbach-Z-Kaluza-G-Stabile-L-Sturlese,68900638-buch<![CDATA[kerstnacht, verhael voor Christelyke huisgezinnen]]>https://www.buchfreund.de/kerstnacht-verhael-voor-Christelyke-huisgezinnen-Lautenschlager-Ottmar,75841825-buchLautenschlager, Ottmar. kerstnacht, verhael voor Christelyke huisgezinnen Rousselaere Vanhee boekdrukker 1859 gebonden half - kunstlederen band 13.5 x 9 cm, 216 pagina's, titelprent, .vetaling; naar het hoog duitsch, Schlagworte: old books oude boeken religie vlaams Roeselare<br>Bestell-Nr.: 47769<br>Preis: 57,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/kerstnacht-verhael-voor-Christelyke-huisgezinnen-Lautenschlager-Ottmar,75841825-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/kerstnacht-verhael-voor-Christelyke-huisgezinnen-Lautenschlager-Ottmar,75841825-buch<![CDATA[Cosmogonie e cosmologie nel medioevo, Atti del convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (S.I.S.P.M.), Catania, 22-24 settembre 2006]]>https://www.buchfreund.de/Cosmogonie-e-cosmologie-nel-medioevo-Atti-del-convegno-della-Societ-Italiana-per-lo-Studio-del-Pensiero-Medievale-S-I-S-P-M-Catania-22-24-settembre-2006-C-Martello-C-Militello-A-Vella,68900645-buchC. Martello, C. Militello, A. Vella Cosmogonie e cosmologie nel medioevo, Atti del convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (S.I.S.P.M.), Catania, 22-24 settembre 2006 Brepols - Harvey Miller 2008 Hardcover. XVI 525 p., 80 b/w ill., 165 x 240 mm, Languages: Italian, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503529516.Le volume rassemble 25 études concernant la cosmologie médiévale, abordée à travers ses diverses composantes, à l?intérieur d?une fourchette chronologique allant de Calcidius jusqu?au XIVe siècle. Dix contributions sont consacrées à des questions de cosmologie hébraïque et islamique, traitant en particulier de Gersonide (R. Gatti), Maïmonide (L. Pepi), Avicenne (C. Di Martino, O. Lizzini), Sohravardî (I. Panzeca), Qûnawî (P. Spallino), les Frères de la Pureté (C. Baffioni) ainsi qu?aux interférences qui existent entre moyen âge islamique et latin : la grande question de la cosmologie alchimique (M. Pereira), des textes traduits comme le De secretis naturae (P. Travaglia), la doctrine de la grande année dans Thebit et Pietro d?Abano (F. Seller). Les travaux de E.S. Mainoldi et de R. Gambino consacrent une large place à l?influence de la patristique grecque sur la pensée occidentale. D?autres études présentent le développement de la pensée cosmologique et scientique latine à partir de Calcidius (C. Militello), par l?intermédiaire d?Adélard de Bath (P. Palmeri), de Guillaume de Conches (G. Pellegrino) et d?autres documents divers (A. Tarabochia Canavero) jusqu?à l?avènement de l?aristotélisme physique, en particulier dans les commentaires universitaires aux Météorologiques (G. Fioravanti), au De caelo (C.A. Musatti, A. Vella) et chez Dante (M. Gallarino, P. Falzone). Quant à la littérature scientifique en langue vulgaire, elle est représentée par Restoro d?Arezzo (U. Villani-Lubelli) et Raymond Lull (J.Gayà). La communication de G. Alliney est dédiée à des questions de méthode historiographique, tandis que la contribution magistrale de Tullio Gregory sur ?Cosmogonie et cosmologies chrétiennes? reconstitue de manière idéale l?ensemble des liens constituant les coordonnées générales de l?ensemble de la problématique abordée sous ses différentes facettes par les auteurs du volume. Schlagworte: Philosophy Branches of Philosophy Metaphysics Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Judaism Islam Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature<br>Bestell-Nr.: 45615<br>Preis: 69,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Cosmogonie-e-cosmologie-nel-medioevo-Atti-del-convegno-della-Societ-Italiana-per-lo-Studio-del-Pensiero-Medievale-S-I-S-P-M-Catania-22-24-settembre-2006-C-Martello-C-Militello-A-Vella,68900645-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Cosmogonie-e-cosmologie-nel-medioevo-Atti-del-convegno-della-Societ-Italiana-per-lo-Studio-del-Pensiero-Medievale-S-I-S-P-M-Catania-22-24-settembre-2006-C-Martello-C-Militello-A-Vella,68900645-buch<![CDATA[On Love, A Selection of Works of Hugh, Adam, Achard, Richard, and Godfrey of St Victor.]]>https://www.buchfreund.de/On-Love-A-Selection-of-Works-of-Hugh-Adam-Achard-Richard-and-Godfrey-of-St-Victor-H-Feiss-O-S-B,68390183-buchH. Feiss O.S.B. On Love, A Selection of Works of Hugh, Adam, Achard, Richard, and Godfrey of St Victor. Brepols - Harvey Miller 2011 Hardcover, 391 p., 1 colour ill., 152 x 229 mm, Languages: English Fine copy. Including an index. ISBN 9782503534596.The version of the Rule of St Augustine used at the Abbey of St Victor began with the command to love God above all things and one?s neighbor as oneself. Not surprisingly, then, love was a pervasive theme in the writings produced there, many of which are introduced and translated here : (1) five lyrical essays by Hugh of St Victor (d. 1141): ThePraise of Charity; The Betrothal Gift of the Soul; In Praise of the Spouse; On the Substance of Love; What Truly Should Be Loved ?; (2) On the Four Degrees of Violent Love, by Richard of St Victor (d. 1173), which traces the likenesses and differences between romantic love and the love of God; (3) Achard of St Victor (d. 1170), Sermon 5 and two of Adam of St Victor?s sequences are examples of how these authors wove love into their writings ; (4) excerpts from the Microcosmus by Godfrey of St Victor (d. ca. 1195), summarize the central place of love in his humanistic theological anthropology. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Church : religious orders Orders of canons regular Christian Theology Theologians<br>Bestell-Nr.: 44658<br>Preis: 79,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/On-Love-A-Selection-of-Works-of-Hugh-Adam-Achard-Richard-and-Godfrey-of-St-Victor-H-Feiss-O-S-B,68390183-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/On-Love-A-Selection-of-Works-of-Hugh-Adam-Achard-Richard-and-Godfrey-of-St-Victor-H-Feiss-O-S-B,68390183-buch<![CDATA[Lo scotismo nel Mezzogiorno d?Italia, Atti del Congresso Internazionale (Bitonto 25-28 marzo 2008), in occasione del VII Centenario della morte di Giovanni Duns Scoto]]>https://www.buchfreund.de/Lo-scotismo-nel-Mezzogiorno-d-Italia-Atti-del-Congresso-Internazionale-Bitonto-25-28-marzo-2008-in-occasione-del-VII-Centenario-della-morte-di-Giovanni-Duns-Scoto-F-Fiorentino,68900650-buchF. Fiorentino Lo scotismo nel Mezzogiorno d?Italia, Atti del Congresso Internazionale (Bitonto 25-28 marzo 2008), in occasione del VII Centenario della morte di Giovanni Duns Scoto Brepols - Harvey Miller 2010 Hardcover. 514 p., 160 x 240 mm, Languages: Italian, English, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503534480.Questo Congresso è nato in occasione del Settimo Centenario della morte del beato Giovanni Duns Scoto, uno dei pensatori più influenti ed innovativi della Grande Scolastica. Il Congresso condensa molti studi ed edizioni di importanti studiosi nazionali ed internazionali, che vertono sulle principali tematiche del pensiero scotista e sull?eredità di Scoto. Questa eredità è alquanto complessa e meritevole di approfondimento, perché riserva sorprese inaspettate. Essa è considerata secondo due criteri: uno temporale e l?altro spaziale. Secondo il criterio temporale il Congresso spazia dal secolo XIV all?epoca contemporanea, mentre il criterio spaziale restringe il Congresso al Mezzogiorno d?Italia. Perciò, il Congresso parte da Guglielmo di Alnwick, Landolfo Caracciolo e Pietro d?Aquila per giungere fino a Giovanni Vallone da Giovinazzo, Angelo Volpe, Bonaventura Belluto e Diomede Scaramuzzi. Schlagworte: Philosophy Scholastic Philosophy Renaissance (humanist) Philosophy Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45620<br>Preis: 70,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Lo-scotismo-nel-Mezzogiorno-d-Italia-Atti-del-Congresso-Internazionale-Bitonto-25-28-marzo-2008-in-occasione-del-VII-Centenario-della-morte-di-Giovanni-Duns-Scoto-F-Fiorentino,68900650-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Lo-scotismo-nel-Mezzogiorno-d-Italia-Atti-del-Congresso-Internazionale-Bitonto-25-28-marzo-2008-in-occasione-del-VII-Centenario-della-morte-di-Giovanni-Duns-Scoto-F-Fiorentino,68900650-buch<![CDATA[Tipologia de la literatura médica latina. Antigüedad, edad media, renacimiento]]>https://www.buchfreund.de/Tipologia-de-la-literatura-mdica-latina-Antigueedad-edad-media-renacimiento-E-Montero-Cartelle,68900651-buchE. Montero Cartelle Tipologia de la literatura médica latina. Antigüedad, edad media, renacimiento Brepols - Harvey Miller 2010 Hardcover. 243 p., 165 x 240 mm, Languages: Spanish, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503535135.El interés por las formas literarias de la literatura médica ha ido creciendo progresivamente ya que atiende cada vez más a las formas de la literatura médica características de las distintas épocas, compartidas en su mayoría con otras ramas de la ciencia como la filosofía, la teología o el derecho. Pero faltaba una visión de conjunto de estos textos médicos desde el punto de vista literario. La tipología de esos tratados es un indicio revelador de su origen, finalidad, cultura del autor y demanda social. Este estudio pretende mostrar un panorama general de las formas literarias de los estudios médicos y sus medios de expresión. El estudio del comportamiento de los escritores médicos ante el hecho de escribir proporciona una dimensión, como complemento, de gran relieve para los estudios estrictamente doctrinales. El escritor es un hombre de su tiempo y, como tal, refleja sus usos y modos. Enraízados en la tradición de la Antigüedad y siguiendo una distribución armónica de la medicina /diaetetica, pharmaceutica/ y /chirurgia/, los géneros literarios de la literatura médica medieval, por influjo de la filosofía y teología escolásticas, conocieron una riqueza asombrosa de formas literarias, como /summae, specula, compendia, practica, concordantiae, synonyma, disputationes, problemata, accessus/, /tacuina/, /secreta, consilia/, etc., que afectaron también a la tipología de su lengua. El Renacimiento fue otra época de renovación en la que continúan algunos géneros de corte tradicional, otros decaen o se transforman, mientras que toman cuerpo otras actividades más filológicas a veces que doctrinales, como las ediciones o los /comentarios/ críticos. Cada época revela los problemas con los que se enfrentaron los escritores médicos al intentar forjar unas formas literarias y una terminología basadas en unos conocimientos médicos ?en muchos casos expresados originariamente en otra lengua? y darles la forma literaria que consideraban más apropiada para publicar sus logros. Un estudio como éste puede ser útil para todos aquellos que desde el campo de la Filología, la Historia en general o de la Historia de la Ciencia y de la Medicina o de la cultura en particular, deseen adentrarse en la literatura médica. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Sciences Technology Science History of Science Medicine History of Medicine Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45621<br>Preis: 55,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Tipologia-de-la-literatura-mdica-latina-Antigueedad-edad-media-renacimiento-E-Montero-Cartelle,68900651-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Tipologia-de-la-literatura-mdica-latina-Antigueedad-edad-media-renacimiento-E-Montero-Cartelle,68900651-buch<![CDATA[Rethinking and Recontextualizing Glosses : New Perspectives in the Study of Late Anglo-Saxon Glossography]]>https://www.buchfreund.de/Rethinking-and-Recontextualizing-Glosses-New-Perspectives-in-the-Study-of-Late-Anglo-Saxon-Glossography-P-Lendinara-L-Lazzari-C-Di-Sciacca,68900652-buchP. Lendinara, L. Lazzari, C. Di Sciacca Rethinking and Recontextualizing Glosses : New Perspectives in the Study of Late Anglo-Saxon Glossography Brepols - Harvey Miller 2011 Hardcover. XX 564 p., 16 colour ill., 165 x 240 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503542539.Glossing was a scribal practice in use since antiquity, but it was in the Middle Ages that it acquired a wider meaning and a different role, becoming one of the most widespread forms of literacy in the Germanic West, including the British Isles. Most of the essays collected in this volume focus on the late Anglo-Saxon period, that is a well-identified time-frame spanning from the Benedictine Reform to the eleventh century. As recent scholarship has convincingly established, the second half of the tenth century and the beginning of the eleventh saw the blooming of Anglo-Saxon scholarship and a remarkable advance in educational practices. Within this cultural resurgence, glossing undoubtedly played no small role and was particularly vital in centres such as Abingdon, Canterbury, and Winchester. In the contributions to the present volume, the relationship between glosses and the text they accompany is always explored on the basis of their manuscript context. The essays are devoted to both Latin and Old English apparatuses of glosses as well as to specific items of the Old Norse and Old Saxon glossarial production. Schlagworte: Book History, Manuscript Studies Palaeography Palaeography, Scripts Manuscript Studies Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin language Medieval Latin language Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history Religious history<br>Bestell-Nr.: 45622<br>Preis: 77,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Rethinking-and-Recontextualizing-Glosses-New-Perspectives-in-the-Study-of-Late-Anglo-Saxon-Glossography-P-Lendinara-L-Lazzari-C-Di-Sciacca,68900652-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Rethinking-and-Recontextualizing-Glosses-New-Perspectives-in-the-Study-of-Late-Anglo-Saxon-Glossography-P-Lendinara-L-Lazzari-C-Di-Sciacca,68900652-buch<![CDATA[I beni di questo mondo. Teorie etico-economiche nel laboratorio dell Europa medievale, Atti del Convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (S.I.S.P.M.), Roma, 19-21 settembre 2005]]>https://www.buchfreund.de/I-beni-di-questo-mondo-Teorie-etico-economiche-nel-laboratorio-dell-Europa-medievale-Atti-del-Convegno-della-Societ-Italiana-per-lo-Studio-del-Pensiero-Medievale-S-I-S-P-M-Roma-19-21-settembre-2005-R-L,68900653-buchR. Lambertini, L. Sileo I beni di questo mondo. Teorie etico-economiche nel laboratorio dell Europa medievale, Atti del Convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (S.I.S.P.M.), Roma, 19-21 settembre 2005 Brepols - Harvey Miller 2010 Hardcover. approx. XII 367 p., 80 b/w ill., 165 x 240 mm, Languages: Italian, French, German, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503535913.Sfatato il mito storiografico di un Medioevo incapace di pensare i fenomeni economici e le dinamiche della ricchezza se non in termini pesantemente dogmatici ed alieni dalla realtà effettuale, da alcuni decenni si fa sempre più vivace l?attenzione degli studiosi per la riflessione etico-economica medievale. Ormai si riconosce che, seppure secondo modelli non riducibili alle categorie del ?pensiero economico classico?, il periodo medievale ha elaborato una serie di letture della sfera economica di notevole interesse. Molto partecipato è ora il dibattito tra gli specialisti su quale rapporto esista tra la riflessione medievale - in particolar modo quella tardo-medievale - e la modernità. La presente raccolta di saggi si presenta come un luogo di incontro e di confronto tra diverse metodologie che affrontano i discorsi etico-economici medioevali. Il lettore vi può infatti apprezzare non solo il prevalente approccio storico-filosofico, ma anche quello di storia dei lessici e dei linguaggi economici. Non mancano tuttavia interventi che si collocano nella tradizione della storia del pensiero economico, mentre in altri prevale l?interesse per la storia delle idee. La pluralità tuttavia non si riscontra solo nelle metodologie di indagine adottate, ma anche nelle fonti esaminate, presentando così un quadro in cui la filosofia, la teologia, il diritto medievali si incrociano e si confrontano nel tentativo di normare ed insieme interpretare i fenomeni economici. La ricchezza di questo volume ne fa uno strumento indispensabile per apprezzare i risultati raggiunti dalla ricerca più recente e per coglierne le tendenze future. Schlagworte: Philosophy Scholastic Philosophy Renaissance (humanist) Philosophy Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45623<br>Preis: 63,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/I-beni-di-questo-mondo-Teorie-etico-economiche-nel-laboratorio-dell-Europa-medievale-Atti-del-Convegno-della-Societ-Italiana-per-lo-Studio-del-Pensiero-Medievale-S-I-S-P-M-Roma-19-21-settembre-2005-R-L,68900653-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/I-beni-di-questo-mondo-Teorie-etico-economiche-nel-laboratorio-dell-Europa-medievale-Atti-del-Convegno-della-Societ-Italiana-per-lo-Studio-del-Pensiero-Medievale-S-I-S-P-M-Roma-19-21-settembre-2005-R-L,68900653-buch<![CDATA[Medicina y Filología. Estudios de léxico médico latino en la Edad Media]]>https://www.buchfreund.de/Medicina-y-Filolog-a-Estudios-de-lxico-mdico-latino-en-la-Edad-Media-A-I-Mart-n-Ferreira,68900654-buchA. I. Martín Ferreira Medicina y Filología. Estudios de léxico médico latino en la Edad Media Brepols - Harvey Miller 2010 Hardcover. 258 p., 165 x 240 mm, Languages: Spanish, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503538952.El Grupo de investigación de la Universidad de Valladolid Speculum medicinae, compuesto por una docena de filólogos clásicos, en el que colaboran también un historiador de la medicina y una arabista, lleva trabajando muchos años en la elaboración del que se ha llamado Diccionario latino de andrología y ginecología (DILAG). En este momento se encuentra ya en fase de revisión. El DILAG es un diccionario técnico especializado que recoge, en las fuentes médicas más significativas de la Antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento, términos médicos latinos encuadrados en las especialidades de la andrología, la ginecología y la embriología. En la redacción del DILAG sus colaboradores han encontrado diferentes aspectos de la medicina medieval dignos de estudio, que abarcan los campos de la anatomía, la fisiología, la patología y la terapéutica o problemas relacionados con ellos, como la sexualidad o la deformación de términos técnicos mal interpretados. Con sus trabajos pretenden mostrar las múltiples aplicaciones, tanto médicas como filológicas o históricas, que los estudiosos pueden llevar a cabo con el material de dicho diccionario y apreciar las posibilidades investigadoras que brinda. Algunas de estas aportaciones de carácter parcial se presentaron en el IVe Congrès européen d´études médiévales, organizado por la FIDEM en Palermo el año 2009, y otras han sido elaboradas expresamente para este libro. Ahora, gracias a la amable invitación de la dirección de la FIDEM, se reúnen en esta monografía, a modo de capítulos autónomos, los trabajos mencionados, con el fin de contribuir al conocimiento e investigación de un tipo de léxico que cada vez atrae más la atención de los estudiosos. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Sciences Technology Science History of Science Medicine History of Medicine Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45624<br>Preis: 57,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Medicina-y-Filolog-a-Estudios-de-lxico-mdico-latino-en-la-Edad-Media-A-I-Mart-n-Ferreira,68900654-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Medicina-y-Filolog-a-Estudios-de-lxico-mdico-latino-en-la-Edad-Media-A-I-Mart-n-Ferreira,68900654-buch<![CDATA[Mots médiévaux offerts à Ruedi Imbach]]>https://www.buchfreund.de/Mots-mdivaux-offerts--Ruedi-Imbach-I-Atucha-D-Calma-C-Koenig-Pralong-I-Zavattero,68900655-buchI. Atucha, D. Calma, C. König - Pralong, I. Zavattero Mots médiévaux offerts à Ruedi Imbach Brepols - Harvey Miller 2011 Hardcover. 797 p., 165 x 240 mm, Languages: French, German, English, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503535289.Ce livre est à la fois un lexique, un portrait et un hommage. Un lexique historique et historiographique qui met en série des études courtes consacrées à des notions négligées, marginales ou encore mal définies de la philosophie ou, plus largement, de la pensée médiévale. Un lexique dont chaque article dessine les traits, en creux, de celui qui a souvent attiré l'attention des chercheurs sur des objets marginaux ou négligés par l'historiographie, en multipliant les approches thématiques et en plaidant pour un plus grand pluralisme méthodologique. Un portrait pointilliste de Ruedi Imbach et un hommage, en somme, sous forme de défense et illustration. Schlagworte: Philosophy Scholastic Philosophy Renaissance (humanist) Philosophy Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45625<br>Preis: 96,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Mots-mdivaux-offerts--Ruedi-Imbach-I-Atucha-D-Calma-C-Koenig-Pralong-I-Zavattero,68900655-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Mots-mdivaux-offerts--Ruedi-Imbach-I-Atucha-D-Calma-C-Koenig-Pralong-I-Zavattero,68900655-buch<![CDATA[Glossaires et lexiques médiévaux inédits. Bilan et perspectives, Actes du Colloque de Paris (7 mai 2010)]]>https://www.buchfreund.de/Glossaires-et-lexiques-mdivaux-indits-Bilan-et-perspectives-Actes-du-Colloque-de-Paris-7-mai-2010-J-Hamesse-J-Meirinhos,68900657-buchJ. Hamesse, J. Meirinhos Glossaires et lexiques médiévaux inédits. Bilan et perspectives, Actes du Colloque de Paris (7 mai 2010) Brepols - Harvey Miller 2011 Hardcover. XII 291 p., 80 b/w ill., 165 x 240 mm, Languages: Italian, Spanish, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503541754.La publication des actes d?un colloque organisé à Erice en 1994 sur le thème Les manuscrits des lexiques et glossaires de l?Antiquité tardive à la fin du moyen âge, a donné une impulsion nouvelle aux études consacrées à ces recueils inédits. Une documentation très intéressante avait été rassemblée et a déjà donné lieu à des éditions critiques de textes qui n?étaient pas encore publiés à cette époque. Mais tous les secteurs n?avaient pas été abordés pendant cette rencontre, étant donné l?ampleur du sujet. A la demande de plusieurs chercheurs, il a donc semblé intéressant de faire le point, quinze ans après, pour évaluer l?état d?avancement des recherches, mais aussi pour couvrir des domaines qui n?avaient pas encore été envisagés. Beaucoup de progrès ont été faits depuis, surtout dans le domaine des lexiques bilingues et trilingues ainsi que pour certains recueils systématiques consacrés à diverses branches du savoir, comme la médecine, les sciences, la grammaire ou la philosophie, par exemple. Plusieurs équipes nationales et internationales travaillent d?ailleurs désormais dans ces secteurs. Le but de ce volume, qui rassemble les actes du colloque organisé en 2010, est donc de faire un nouvel état de la question et de dresser une liste de priorités pour les glossaires et lexiques encore inédits. Le volume présente des études sur des recueils qui datent du IXe au XVe siècle. Certains d?entre eux illustrent d?ailleurs la progression des langues vernaculaires dans ce domaine. Le volume constitue donc non seulement un complément à l?ouvrage publié en 1996, mais donne aussi un aperçu des recueils qui mériteraient d?être édités rapidement. Schlagworte: Philosophy Scholastic Philosophy Renaissance (humanist) Philosophy Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45627<br>Preis: 57,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Glossaires-et-lexiques-mdivaux-indits-Bilan-et-perspectives-Actes-du-Colloque-de-Paris-7-mai-2010-J-Hamesse-J-Meirinhos,68900657-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Glossaires-et-lexiques-mdivaux-indits-Bilan-et-perspectives-Actes-du-Colloque-de-Paris-7-mai-2010-J-Hamesse-J-Meirinhos,68900657-buch<![CDATA[Anselm of Canterbury (1033-1109). Philosophical Theology and Ethics, Proceedings of the Third International Conference of Medieval Philosophy, held at the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre / Brazil (02-04 September 2009)]]>https://www.buchfreund.de/Anselm-of-Canterbury-1033-1109-Philosophical-Theology-and-Ethics-Proceedings-of-the-Third-International-Conference-of-Medieval-Philosophy-held-at-the-Pontifical-Catholic-University-of-Rio-Grande-do-Su,68900658-buchR. Hofmeister Pich Anselm of Canterbury (1033-1109). Philosophical Theology and Ethics, Proceedings of the Third International Conference of Medieval Philosophy, held at the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre / Brazil (02-04 September 2009) Brepols - Harvey Miller 2011 Hardcover. XV 243 p., 165 x 240 mm, Languages: English, French, German, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503542652.This volume collects several studies on Anselm of Canterbury?s philosophical theology and ethics originally presented at the Third International Conference of Medieval Philosophy at the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS), Porto Alegre / Brazil, 02-04 September 2009. In commemoration of the 900th anniversary of Anselm?s death, the conference facilitated a unique exchange of ideas among Latin American, North American and European scholars on current issues in Anselmian scholarship. The papers included in the volume concern diverse areas of interest: Anselm?s method in different phases of his career and his attitude towards philosophy; Anselm?s contribution to logic and semantics in De grammatico; the continuing challenge of interpreting his ?proof? in Proslogion (revisited with an eye into contemporary accounts of his unum argumentum); the topic of guilt and punishment in Anselm?s works, as well as the understanding of his moral-theological project, in dialogue with contemporary discussions of deontology; the fundamental aspects of his view on human being; the reception of Anselm?s theory of perfections in Duns Scotus?s metaphysics; and the place of Anselm?s thought in Karl Barth?s understanding of theology. These contributions, through their engagement with Anselm?s works, seek to shed light on philosophical and theological issues of perennial interest. Schlagworte: Philosophy Early Medieval Philosophy Scholastic Philosophy Renaissance (humanist) Philosophy Medieval Renaissance History Medieval European history Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45628<br>Preis: 57,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Anselm-of-Canterbury-1033-1109-Philosophical-Theology-and-Ethics-Proceedings-of-the-Third-International-Conference-of-Medieval-Philosophy-held-at-the-Pontifical-Catholic-University-of-Rio-Grande-do-Su,68900658-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Anselm-of-Canterbury-1033-1109-Philosophical-Theology-and-Ethics-Proceedings-of-the-Third-International-Conference-of-Medieval-Philosophy-held-at-the-Pontifical-Catholic-University-of-Rio-Grande-do-Su,68900658-buch<![CDATA[Antichità classica nel pensiero medievale, Atti del convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM). Trento, 27-29 settembre 2010]]>https://www.buchfreund.de/Antichit-classica-nel-pensiero-medievale-Atti-del-convegno-della-Societ-Italiana-per-lo-Studio-del-Pensiero-Medievale-SISPM-Trento-27-29-settembre-2010-A-Palazzo,68900659-buchA. Palazzo Antichità classica nel pensiero medievale, Atti del convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM). Trento, 27-29 settembre 2010 Brepols - Harvey Miller 2011 Hardcover. VI 492 p., 165 x 240 mm, Languages: Italian, English, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503542898.Il patrimonio della cultura classica, nei suoi molteplici aspetti (dalla filosofia agli auctores letterari, dal diritto alla mitologia, ecc.), ha alimentato, tra «continuità» e «rinascite», in forme varie e differenziate a seconda dei luoghi e dei tempi, delle discipline e degli autori, l?universo intellettuale del Medioevo, al punto che ricostruire le fortune dell?«Antichità classica nel pensiero medievale» significa di fatto tracciare le vicende del sapere medievale. Questo è stato l?argomento del XIX convegno della Società Italiana per lo Studio del Pensiero Medievale (SISPM) i cui atti vengono pubblicati in questo volume. La raccolta di saggi offre uno spaccato della sopravvivenza della cultura classica nel Medioevo, esaminando una grande varietà di questioni, di autori, di fonti e di generi letterari, toccando ambiti storico-culturali differenti, adottando numerose prospettive metodologiche e proposte teoriche. Seppur prevalenti, filosofia e teologia non sono le uniche discipline rappresentate nel volume, che ha anzi tra i suoi caratteri distintivi l?apertura multidisciplinare: accanto a contributi di contenuto filosofico e teologico, infatti, ve ne sono altri nei quali viene indagata la ricezione di componenti del patrimonio culturale classico quali la mitologia, la poesia e il diritto romano, nei quali i protagonisti del confronto con l?Antichità classica non sono i filosofi o i teologi, bensì i letterati e i giuristi medievali. Schlagworte: Philosophy Scholastic Philosophy Renaissance (humanist) Philosophy Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45629<br>Preis: 75,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Antichit-classica-nel-pensiero-medievale-Atti-del-convegno-della-Societ-Italiana-per-lo-Studio-del-Pensiero-Medievale-SISPM-Trento-27-29-settembre-2010-A-Palazzo,68900659-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Antichit-classica-nel-pensiero-medievale-Atti-del-convegno-della-Societ-Italiana-per-lo-Studio-del-Pensiero-Medievale-SISPM-Trento-27-29-settembre-2010-A-Palazzo,68900659-buch<![CDATA['De secretis mulierum' atribuido a Alberto Magno: estudio, edición crítica y traducción]]>https://www.buchfreund.de/De-secretis-mulierum-atribuido-a-Alberto-Magno-estudio-edicin-cr-tica-y-traduccin-J-P-Barragn-Nieto,68900661-buchJ.P. Barragán Nieto 'De secretis mulierum' atribuido a Alberto Magno: estudio, edición crítica y traducción Brepols - Harvey Miller 2012 Hardcover. 600 p., 165 x 240 mm, Languages: Spanish, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503543925.Desde los comienzos de la Baja Edad Media y hasta el siglo XVII circularon por Europa una enorme cantidad de libros que prometían revelar a sus lectores los misterios de la naturaleza y de las artes. Estos «libros de secretos» constituyen un tipo muy particular de literatura técnica, situado a medio camino entre los recetarios y los textos herméticos, y abierto a gran cantidad de temáticas, desde la fisiognomía hasta la magia, aunque las más extendidas fueron la alquimia y la medicina. En este volumen se presenta la primera edición crítica del De secretis mulierum, un tratado bajomedieval de origen alemán que se inserta dentro de esa tradición de los libros de secretos y que constituye el primer representante de los secreta mulierum o «secretos de las mujeres», un subgénero muy particular, relacionado tanto con la filosofía natural como con la medicina y dedicado a desvelar los misterios del proceso de la generación humana. El De secretis mulierum, que conoció una amplísima difusión durante varios siglos, hecho al que no fue ajena su adscripción, errónea, a Alberto Magno, es un documento de gran importancia no sólo para los investigadores interesados en la filosofía natural y la medicina de las épocas medieval y renacentista, sino también para los que trabajen en campos como la astrología, la fisiognomía o la historia de las mujeres. Todos ellos encontrarán en la edición crítica del tratado una base textual sólida y segura sobre la que llevar a cabo sus investigaciones. El volumen incluye además una traducción del texto latino al castellano, así como un estudio introductorio en el que se realiza un acercamiento general a los libros de secretos medievales, prestando especial atención a los de contenido médico y, dentro de estos, a los secreta mulierum. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Sciences Technology Science History of Science Medicine History of Medicine Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45631<br>Preis: 83,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/De-secretis-mulierum-atribuido-a-Alberto-Magno-estudio-edicin-cr-tica-y-traduccin-J-P-Barragn-Nieto,68900661-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/De-secretis-mulierum-atribuido-a-Alberto-Magno-estudio-edicin-cr-tica-y-traduccin-J-P-Barragn-Nieto,68900661-buch<![CDATA[Tolerancia: teoría y práctica en la Edad Media, Actas del Coloquio de Mendoza (15-18 de junio de 2011)]]>https://www.buchfreund.de/Tolerancia-teor-a-y-prctica-en-la-Edad-Media-Actas-del-Coloquio-de-Mendoza-15-18-de-junio-de-2011-R-Peret-Rivas,68900662-buchR. Peretó Rivas Tolerancia: teoría y práctica en la Edad Media, Actas del Coloquio de Mendoza (15-18 de junio de 2011) Brepols - Harvey Miller 2012 Hardcover. XXI 295 p., 165 x 240 mm, Languages: Spanish, Portuguese, Italian, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503545530.El concepto de tolerancia no es simple y admite una multiplicidad de comprensiones y matices que se han ido desarrollando y perfeccionando a lo largo de los siglos. No se trata, por eso mismo, de un término totalmente unívoco que haya mantenido la integridad de sus notas esenciales de un modo inalterado a través del tiempo sino que ha sido justamente el tiempo, el pensamiento y la práctica de las sociedades humanas los que han modelado un valor que, en la actualidad, es indiscutido. Es precisamente por este motivo que cada época histórica ha conocido diversas conceptualizaciones y prácticas de la tolerancia. El Coloquio Anual de la FIDEM 2011, realizado en la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza) discutió acerca de la teoría y la práctica de la tolerancia durante la Edad Media, y son sus resultados los que se exponen en este volumen. Esta temática puede ser abordada desde dos ángulos diversos. Por un lado, la teoría del concepto, y es por eso que varios capítulos del libro se aplican a analizarla desde el punto de vista filosófico a través de las obras de una serie de importantes autores que abarcan varios siglos de pensamiento, desde la Patrística hasta la Edad Media tardía, incluyendo también a los representantes de la denominada ?escolástica colonial?. Por otro lado, la práctica de la tolerancia durante el largo periodo medieval es también tenida en cuenta a través de diversas disciplinas interesadas en el medioevo, tales como la historia y la literatura. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history Medieval European history genres specific topics Historiography (historical writings in the period) Medieval European history local regional history Iberian Peninsula<br>Bestell-Nr.: 45632<br>Preis: 63,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Tolerancia-teor-a-y-prctica-en-la-Edad-Media-Actas-del-Coloquio-de-Mendoza-15-18-de-junio-de-2011-R-Peret-Rivas,68900662-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Tolerancia-teor-a-y-prctica-en-la-Edad-Media-Actas-del-Coloquio-de-Mendoza-15-18-de-junio-de-2011-R-Peret-Rivas,68900662-buch<![CDATA[Portraits de maîtres offerts à Olga Weijers]]>https://www.buchfreund.de/Portraits-de-ma-tres-offerts--Olga-Weijers-C-Angotti-M-Br-nzei-M-Teeuwen,68900663-buchC. Angotti, M. Brînzei, M. Teeuwen Portraits de maîtres offerts à Olga Weijers Brepols - Harvey Miller 2013 Hardcover. 521 p., 1 b/w ill., 165 x 240 mm, Languages: French, German, English, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503548012.En 2011, le répertoire d?Olga Weijers, Le travail intellectuel à la faculté des arts de Paris : textes et maîtres (ca. 1200-1500), en neuf volumes, est arrivé à son terme. Cet instrument de travail a également inauguré la collection Studia Artistarum dans laquelle Olga Weijers a accueilli ces quinze dernières années, plus de trente-cinq ouvrages. La fin du répertoire coïncide aussi avec son départ à la retraite. À cette occasion, ce volume collectif tente de réunir les contributions des amis, des collègues et des collaborateurs qui ont accompagné Olga Weijers, sur le chemin de l?érudition, afin de lui manifester leur gratitude. Le présent volume a été conçu comme une galerie de quarante portraits de maîtres médiévaux. Chaque contribution s?est efforcée de saisir le profil intellectuel d?un auteur latin, arabe ou juif, et de souligner l?apport de tel ou tel maître en arts, philosophie, logique, médecine, droit ou théologie. Les maîtres ici réunis sont : Aegidius de Campis, Albertus Magnus, Anonymus Magister Artium, Apuleius Grammaticus, Bernardus de Rosergio, Bernardus Turensis, Blaise Pelacani de Parme, Elie Del Medigo, Gualterus de Brugis, Gualternus de Pontoise, Guillelmus Perno, Guillelmus de Brena, Guillelmus de Luna, Grimerius Bonifacii, Guiraldus Odonis, Hervaeus Natalis, Henricus de Coesfeldia, Henricus Gandavensis, Henricus de Gheysmaria, Henricus de Lewis, Johannes Buridanus, Johannes de Garlande (musicus), Johannes de Garlande (grammaticus), Johannes de Malignes, Johannes Versoris, Ludovicus de Guastis, Magister Albertus, Odo de Tournai, Oliverus Salahadin, Petrus de Alewaigne, Petrus Limovicensis, Ramon Marti, Robertus de Arbrissello, Ricculdus da Monte di Croce, Richardus de Clive, Richardus de Mores, Richardus Rufus, Robertus Kilwardby, Sitt Al-Kataba. Schlagworte: Philosophy Scholastic Philosophy Renaissance (humanist) Philosophy Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45633<br>Preis: 83,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Portraits-de-ma-tres-offerts--Olga-Weijers-C-Angotti-M-Br-nzei-M-Teeuwen,68900663-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Portraits-de-ma-tres-offerts--Olga-Weijers-C-Angotti-M-Br-nzei-M-Teeuwen,68900663-buch<![CDATA[Inter omnes Plato et Aristoteles. Gli appunti filosofici di Girolamo Savonarola, Introduzione, edizione critica e commento]]>https://www.buchfreund.de/Inter-omnes-Plato-et-Aristoteles-Gli-appunti-filosofici-di-Girolamo-Savonarola-Introduzione-edizione-critica-e-commento-L-Tromboni,68900664-buchL. Tromboni Inter omnes Plato et Aristoteles. Gli appunti filosofici di Girolamo Savonarola, Introduzione, edizione critica e commento Brepols - Harvey Miller 2012 Hardcover. XVIII 326 p., 165 x 240 mm, Languages: Italian, Latin, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503548036.Girolamo Savonarola (1452-1498) è una delle figure più rappresentative della realtà italiana della fine del Quattrocento. Al contrario di quanto affermato a lungo dalla storiografia passata - che lo rappresentava come ?relitto? dell?età medievale contrapposto ai ?precursori? della modernità - in lui convissero le contraddizioni e le necessità proprie della cultura del tempo: l?esigenza di rinnovamento spirituale e le tendenze profetiche, l?interesse per la filosofia e la letteratura classica, il tentativo di ritrovare un assetto politico che garantisse al tempo stesso stabilità e indipendenza. Ferrarese di nascita e fiorentino di adozione, a Firenze Savonarola dedicò tutte le sue energie fisiche ed intellettuali e lì mise in pratica per breve tempo, l?ideale della città celeste, la ?nuova Gerusalemme?, che spesso evocava nella sua predicazione. Le due raccolte di appunti filosofici di Girolamo Savonarola pubblicate in questo volume, il De doctrina Aristotelis e il De doctrina Platonicorum dimostrano la sua conoscenza dei testi aristotelici e platonici, nonché la sua capacità di utilizzarli con scopi didattici e retorici, in funzione del suo specifico interesse pastorale. Il lavoro sulle fonti filosofiche e la loro elaborazione permettono di conoscere uno dei momenti essenziali della sua predicazione, lo strumento principale attraverso cui si esplicava la sua attività profetica, politica e teologica. Conservati nel codice della Biblioteca Nazionale di Firenze, Conv. Soppr. D.VIII.985, essi gettano luce sul passaggio che unisce la riflessione privata al discorso pubblico. L?introduzione e le appendici ai testi consentono al lettore di apprezzare la stratificazione del materiale filosofico, dagli appunti fino alle prediche e ai trattati, dove i brani annotati furono inseriti. Schlagworte: Philosophy Scholastic Philosophy Renaissance (humanist) Philosophy Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45634<br>Preis: 63,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Inter-omnes-Plato-et-Aristoteles-Gli-appunti-filosofici-di-Girolamo-Savonarola-Introduzione-edizione-critica-e-commento-L-Tromboni,68900664-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Inter-omnes-Plato-et-Aristoteles-Gli-appunti-filosofici-di-Girolamo-Savonarola-Introduzione-edizione-critica-e-commento-L-Tromboni,68900664-buch<![CDATA[l'homélie au sermon, Histoire de la prédication médiévale.Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 9-11 juillet 1992.]]>https://www.buchfreund.de/l-homlie-au-sermon-Histoire-de-la-prdication-mdivale-Actes-du-colloque-international-de-Louvain-la-Neuve-9-11-juillet-1992-J-Hamesse-X-Hermand,68703550-buchJ. Hamesse, X. Hermand l'homélie au sermon, Histoire de la prédication médiévale.Actes du colloque international de Louvain-la-Neuve, 9-11 juillet 1992. Brepols - Harvey Miller 1994 Hardcover. VIII 380 p., 160 x 240 mm, Languages: French, Including an index. Fine copy. ISBN 02110140200.La question posée lors du Colloque était de savoir dans quelle mesure on pouvait parler d'un passage de l'homélie au sermon dans l'histoire de la prédication médiévale. L'évolution était-elle nette entre les deux? Les contributions rassemblées dans ce volume tendent à montrer qu'en fait il n'y a pas eu de distinction marquée entre ces genres et que la terminologie n'est pas très précise pour désigner les deux types de prédication. La richesse de la documentation rassemblée et exploitée par les intervenants permet de mettre en lumière les multiples facettes des sermons pendant l'époque médiévale. Elle donne également un aperçu des divers instruments de travail utilisés par les prédicateurs. A travers des cas bien précis, tant en latin qu'en langues vulgaires, on voit se profiler l'extraordinaire variété de ce genre littéraire. Auditoire, milieu d'origine, destinataire, personnalité du prédicateur, méthode de travail, incidence liturgique, commentaire biblique, telles sont quelques-unes des variables multiples qui sont à la base de la prédication médiévale. Les contributions rassemblées dans ce volume sont l'oeuvre de divers spécialistes: Th Amos (Indiana), S. Borgehammer (Uppsala), A. Charansonnet (Paris), M. De Reu (Gent), Th. Falmagne (Louvain-la-Neuve), B. Hasebrink (Göttingen), J. Hill (Leeds), B. Kienzle (Harvard), C. Muessig (Montréal), M.-C. Pacheco (Porto), M.-A. Polo de Beaulieu (Paris), D. Pryds (Madison), C. von Samson-Himmelstjerna (Berlin), M. Sandor (Kingston), H.-J. Schiewer (Berlin), M. Soriani Innocenti (Pisa), S. Tugwell (Roma) et A.-M. Valente Bacci (Roma). Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Liturgy, sacraments worship Medieval Renaissance History Medieval European history : main subdisciplines Religious history<br>Bestell-Nr.: 45393<br>Preis: 56,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/l-homlie-au-sermon-Histoire-de-la-prdication-mdivale-Actes-du-colloque-international-de-Louvain-la-Neuve-9-11-juillet-1992-J-Hamesse-X-Hermand,68703550-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/l-homlie-au-sermon-Histoire-de-la-prdication-mdivale-Actes-du-colloque-international-de-Louvain-la-Neuve-9-11-juillet-1992-J-Hamesse-X-Hermand,68703550-buch<![CDATA[Three Lives of English Saints]]>https://www.buchfreund.de/Three-Lives-of-English-Saints-M-Winterbottom,68703297-buchM. Winterbottom Three Lives of English Saints Brepols - Harvey Miller 1972 Hardcover. 104 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444509. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hagiographical writings the cult of saints Medieval Renaissance History Medieval European history : local regional history British Isles<br>Bestell-Nr.: 45139<br>Preis: 18,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Three-Lives-of-English-Saints-M-Winterbottom,68703297-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Three-Lives-of-English-Saints-M-Winterbottom,68703297-buch<![CDATA[miroir de mort]]>https://www.buchfreund.de/miroir-de-mort-T-Van-Hemelryck,68703553-buchT. Van Hemelryck miroir de mort Brepols - Harvey Miller 1995 Hardcover. 188 p., 8 ill., 160 x 240 mm, Languages: French, Including an index. Fine copy. ISBN 02110170200.George Chastelain est surtout connu comme le premier indiciaire des ducs de Bourgogne. Mais le chroniqueur de Philippe le Bon était également un poète salué comme un maître jusqu'à la génération de Clément Marot. Son oeuvre poétique n'égale certes pas l'ampleur de sa Chronique, mais elle est riche en textes où la qualité de la diversification va de pair avec la hauteur de la pensée. Dans cet ensemble, le Miroir de Mort est une pièce remarquable et souvent peu remarquée, tant ce versant de sa production a été délaissé par la critique, faute peut-être d'une édition sûre et d'accès aisé. Centré sur le thème de la mort, ce poème didactico-moral se présente comme la parfaite synthèse des différentes expressions du macabre propre au XVe siècle. Ainsi, le Miroir de Mort brasse les thèmes du contemptus mundi, de l'ars moriendi, du pulvis es, de l'ubi sunt, des Neuf Preux et Preuses avec une rare ingéniosité. Ce poème intéressera les philologues et les historiens, mais aussi tous ceux qui sont curieux des attitudes médiévales face à la mort. Il prouve que le "Grand George" possédait une sensibilité qui le range aux côtés des poètes de la densité verbale. Le Miroir de Mort est digne du grand indiciaire qui fut aussi chef de file des "Grands Rhétoriquers". Le Miroir de Mort reçoit ici sa première édition critique commentée, qui recense l'ensemble des onze manuscrits connus. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians<br>Bestell-Nr.: 45396<br>Preis: 29,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/miroir-de-mort-T-Van-Hemelryck,68703553-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/miroir-de-mort-T-Van-Hemelryck,68703553-buch<![CDATA[Selected Letters]]>https://www.buchfreund.de/Selected-Letters-Peter-the-Venerable,68703299-buchPeter the Venerable Selected Letters Brepols - Harvey Miller 1974 Hardcover. 115 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444523. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Church : religious orders Christian Church : Institutional History Western Church : history of dioceses clergy Medieval Renaissance History Medieval European history : main subdisciplines Religious history<br>Bestell-Nr.: 45141<br>Preis: 18,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Selected-Letters-Peter-the-Venerable,68703299-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Selected-Letters-Peter-the-Venerable,68703299-buch<![CDATA[Fête-Dieu (1246-1996) (set de 2 volumes), Vol. 1, Actes du Colloque de Liège, 12-14 septembre 1996. Vol. 2, Vie de sainte Julienne de Cornillon]]>https://www.buchfreund.de/F-te-Dieu-1246-1996-set-de-2-volumes-Vol-1-Actes-du-Colloque-de-Lige-12-14-septembre-1996-Vol-2-Vie-de-sainte-Julienne-de-Cornillon-A-Haquin-J-P-Delville,68703555-buchA. Haquin, J.-P. Delville Fête-Dieu (1246-1996) (set de 2 volumes), Vol. 1, Actes du Colloque de Liège, 12-14 septembre 1996. Vol. 2, Vie de sainte Julienne de Cornillon Brepols - Harvey Miller 1900 Hardcover. 548 p., 35 b/w ill., 160 x 240 mm, Languages: French, Including an index. Fine copy. ISBN 02110190200.En 1246, l'évêque de Liège, Robert de Thourotte, institue la Fête-Dieu afin que s'affermissent la dévotion et la foi en la présence du Christ à l'eucharistie. Cette décision mit fin à une longue période de discussions sur l'opportunité de créer une nouvelle fête en vue de célébrer spécialement le sacrement du corps et du sang du Christ à l'eucharistie. Dès 1210, au cours de visions, Julienne de Cornillon avait reçu un appel à une plus grande vénération de l'aucharistie: le disque incomplet de la lune fut pour elle le signe que l'Eglise avait besoin de cette fête. Quelques années plus tard (1254), le pape Urbain IV promulguait la fête du Saint-Sacrement pour l'Eglise universelle. Au cours des temps, la réception de cette fête fut considérable en Europe mais aussi dans les pays colonisés par elle, spécialement en Amérique Latine. Le 13e siècle connut en grand élan de ferveur eucharistique spécialement dans les milieux religieux féminins (cisterciennes, béguines, recluses), et parallèlement dans la théologie savante, spécialement chez Thomas d'Aquin, qui du reste fut chargé de rédiger l'office romain de la fête. Les Actes du Colloque historique Fête-Dieu 1246-1996 étudient le contexte socio-historique de la fête, l'évolution des pratiques et des doctrines, ainsi que les traces dans l'iconographie. Ils livrent également la bibliographie des années 1946 à 1997. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians<br>Bestell-Nr.: 45398<br>Preis: 94,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/F-te-Dieu-1246-1996-set-de-2-volumes-Vol-1-Actes-du-Colloque-de-Lige-12-14-septembre-1996-Vol-2-Vie-de-sainte-Julienne-de-Cornillon-A-Haquin-J-P-Delville,68703555-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/F-te-Dieu-1246-1996-set-de-2-volumes-Vol-1-Actes-du-Colloque-de-Lige-12-14-septembre-1996-Vol-2-Vie-de-sainte-Julienne-de-Cornillon-A-Haquin-J-P-Delville,68703555-buch<![CDATA[Life of Gundulf, Bishop of Rochester]]>https://www.buchfreund.de/Life-of-Gundulf-Bishop-of-Rochester-R-B-Thomson,68703303-buchR.B. Thomson Life of Gundulf, Bishop of Rochester Brepols - Harvey Miller 1977 Hardcover. 96 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444561. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Church : Institutional History Western Church : history of dioceses clergy Medieval Renaissance History Medieval European history : main subdisciplines Religious history Medieval European history : local regional history British Isles<br>Bestell-Nr.: 45145<br>Preis: 18,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Life-of-Gundulf-Bishop-of-Rochester-R-B-Thomson,68703303-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Life-of-Gundulf-Bishop-of-Rochester-R-B-Thomson,68703303-buch<![CDATA[Philippe de Mézières' Campaign for the Feast of Mary's Presentation]]>https://www.buchfreund.de/Philippe-de-Mzires-Campaign-for-the-Feast-of-Mary-s-Presentation-W-E-Coleman,68703306-buchW.E. Coleman Philippe de Mézières' Campaign for the Feast of Mary's Presentation Brepols - Harvey Miller 1981 Hardcover. 128 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444615. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hagiographical writings the cult of saints Hymn, chants song in church lassics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature<br>Bestell-Nr.: 45148<br>Preis: 11,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Philippe-de-Mzires-Campaign-for-the-Feast-of-Mary-s-Presentation-W-E-Coleman,68703306-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Philippe-de-Mzires-Campaign-for-the-Feast-of-Mary-s-Presentation-W-E-Coleman,68703306-buch<![CDATA[Canterbury Hymnal]]>https://www.buchfreund.de/Canterbury-Hymnal-G-R-Wieland,68703307-buchG.R. Wieland Canterbury Hymnal Brepols - Harvey Miller 1982 Hardcover. 144 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444622. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Church : Institutional History Western Church : history of dioceses clergy Medieval Renaissance History Medieval European history : main subdisciplines Religious history Medieval European history : local regional history British Isles<br>Bestell-Nr.: 45149<br>Preis: 10,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Canterbury-Hymnal-G-R-Wieland,68703307-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Canterbury-Hymnal-G-R-Wieland,68703307-buch<![CDATA[Rule of St. Benedict : The Abingdon Copy]]>https://www.buchfreund.de/Rule-of-St-Benedict-The-Abingdon-Copy-J-Chamberlin,68703308-buchJ. Chamberlin Rule of St. Benedict : The Abingdon Copy Brepols - Harvey Miller 1982 Hardcover. 95 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444639. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Church : religious orders Benedictines<br>Bestell-Nr.: 45150<br>Preis: 10,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Rule-of-St-Benedict-The-Abingdon-Copy-J-Chamberlin,68703308-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Rule-of-St-Benedict-The-Abingdon-Copy-J-Chamberlin,68703308-buch<![CDATA[Templum Dei]]>https://www.buchfreund.de/Templum-Dei-J-Goering-F-A-C-Mantello,68703309-buchJ. Goering, F.A.C. Mantello Templum Dei Brepols - Harvey Miller 1984 Hardcover. 100 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444646. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hymn, chants song in church Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature<br>Bestell-Nr.: 45151<br>Preis: 18,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Templum-Dei-J-Goering-F-A-C-Mantello,68703309-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Templum-Dei-J-Goering-F-A-C-Mantello,68703309-buch<![CDATA[Fall of Man, De spiritalis historiae gestis libri i-iii.]]>https://www.buchfreund.de/Fall-of-Man-De-spiritalis-historiae-gestis-libri-i-iii-D-J-Nodes,68703311-buchD.J. Nodes Fall of Man, De spiritalis historiae gestis libri i-iii. Brepols - Harvey Miller 1985 Hardcover. 79 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444660. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hymn, chants song in church Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature<br>Bestell-Nr.: 45153<br>Preis: 18,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Fall-of-Man-De-spiritalis-historiae-gestis-libri-i-iii-D-J-Nodes,68703311-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Fall-of-Man-De-spiritalis-historiae-gestis-libri-i-iii-D-J-Nodes,68703311-buch<![CDATA[Miracles of the Virgin Mary, in Verse, Miracula sanctae Dei genetricis virginis Marie. versifice.]]>https://www.buchfreund.de/Miracles-of-the-Virgin-Mary-in-Verse-Miracula-sanctae-Dei-genetricis-virginis-Marie-versifice-J-Ziolkowski,68703312-buchJ. Ziolkowski Miracles of the Virgin Mary, in Verse, Miracula sanctae Dei genetricis virginis Marie. versifice. Brepols - Harvey Miller 1986 softcover. 111 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444677. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hymn, chants song in church Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature<br>Bestell-Nr.: 45154<br>Preis: 18,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Miracles-of-the-Virgin-Mary-in-Verse-Miracula-sanctae-Dei-genetricis-virginis-Marie-versifice-J-Ziolkowski,68703312-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Miracles-of-the-Virgin-Mary-in-Verse-Miracula-sanctae-Dei-genetricis-virginis-Marie-versifice-J-Ziolkowski,68703312-buch<![CDATA[Durham Book of Devotions]]>https://www.buchfreund.de/Durham-Book-of-Devotions-T-H-Bestul,68703313-buchT.H. Bestul Durham Book of Devotions Brepols - Harvey Miller 1987 Hardcover. 110 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444684. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hymn, chants song in church Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature<br>Bestell-Nr.: 45155<br>Preis: 10,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Durham-Book-of-Devotions-T-H-Bestul,68703313-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Durham-Book-of-Devotions-T-H-Bestul,68703313-buch<![CDATA[Emendatio vitae. Orationes ad honorem nominis Ihesu]]>https://www.buchfreund.de/Emendatio-vitae-Orationes-ad-honorem-nominis-Ihesu-R-Rolle-N-Watson,68703316-buchR. Rolle, N. Watson Emendatio vitae. Orationes ad honorem nominis Ihesu Brepols - Harvey Miller 1995 Hardcover. 96 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444714.Richard Rolle (d.1439) played a major part in the growth of affective spirituality in England during the fourteenth century. A prolific mystical writer who lived as a hermit and drew his literary inspiration from the great monastic authors of the twelfth century, he nonetheless anticipated many of the teachings of his slightly later contemporaries and his work looks forward to the later fourteenth-century world of increasing lay involvement in spiritual life. While his original audience may have consisted mainly of nuns and anchoresses (for writings in English) and monks and secular priests (for writings in Latin), many of his works can be read as popularizations of the traditions he inherited, and were ultimately designed to reach a much broader audience. The book contains editions of one work by Rolle, the Emendatio vitae , and one medieval compilation of extracts from his writings, the Orationes ad honorem nominis Ihesu. The Emendatio vitae is one of Rolle's late works and aims to adapt an originally specialized programme for spiritual transformation to the needs of general Christian readers; most of the last third of the work consists of an arrangement of passages from his earlier writings. This process of adaptation was taken up by others, who compiled works of "Rolleana" out of other such excerpted passages. The second work edited here, the Orationes ad honorem nominis Ihesu, is a member of this little-studied secondary canon, being made up of purple passages from several of Rolle's works, which it presents as a catena of devotions to the "holy name" of Jesus. Besides providing an anthology of Rolle's rich prose styles, the Orationes exemplifies the way in which passages of his writing could be detached from their original contexts and pressed into the service of an important late medieval devotion. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic<br>Bestell-Nr.: 45158<br>Preis: 18,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Emendatio-vitae-Orationes-ad-honorem-nominis-Ihesu-R-Rolle-N-Watson,68703316-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Emendatio-vitae-Orationes-ad-honorem-nominis-Ihesu-R-Rolle-N-Watson,68703316-buch<![CDATA[Collationes de beata virgine, A cycle of Preaching in the Dominican Congregation of the Blessed Virgin Mary at Imola, 1286-1287.]]>https://www.buchfreund.de/Collationes-de-beata-virgine-A-cycle-of-Preaching-in-the-Dominican-Congregation-of-the-Blessed-Virgin-Mary-at-Imola-1286-1287-M-M-Mulchahey,68703319-buchM.M. Mulchahey Collationes de beata virgine, A cycle of Preaching in the Dominican Congregation of the Blessed Virgin Mary at Imola, 1286-1287. Brepols - Harvey Miller 1998 Hardcover. 119 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444745. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Church : religious orders Christian Church : Institutional History Western Church : history of dioceses clergy Medieval Renaissance History Medieval European history : main subdisciplines Religious history<br>Bestell-Nr.: 45161<br>Preis: 18,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Collationes-de-beata-virgine-A-cycle-of-Preaching-in-the-Dominican-Congregation-of-the-Blessed-Virgin-Mary-at-Imola-1286-1287-M-M-Mulchahey,68703319-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Collationes-de-beata-virgine-A-cycle-of-Preaching-in-the-Dominican-Congregation-of-the-Blessed-Virgin-Mary-at-Imola-1286-1287-M-M-Mulchahey,68703319-buch<![CDATA[Saints' Lives by Walter of Châtillon, Brendan, Alexis, Thomas Becket. Lives of Brendan and Alexis edited from London, British Library, MS. Cotton Vespasian D.ix. Thomas Becket edited from Vatican City, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS. Reginensis latinus 344]]>https://www.buchfreund.de/Saints-Lives-by-Walter-of-Ch-tillon-Brendan-Alexis-Thomas-Becket-Lives-of-Brendan-and-Alexis-edited-from-London-British-Library-MS-Cotton-Vespasian-D-ix-Thomas-Becket-edited-from-Vatican-City-Bibliote,68703321-buchC. Wollin Saints' Lives by Walter of Châtillon, Brendan, Alexis, Thomas Becket. Lives of Brendan and Alexis edited from London, British Library, MS. Cotton Vespasian D.ix. Thomas Becket edited from Vatican City, Biblioteca Apostolica Vaticana, MS. Reginensis latinus 344 Brepols - Harvey Miller 2002 Hardcover. VIII 104 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444776. Schlagworte: This volume presents an edition of three poetic Vitae, the lives of saints Brendan, Alexis, and Thomas Becket, all written anonymously but here ascribed to Walter of Châtillon (c. 1130-1200). A full critical edition is in preparation for the series Corpus Christianorum, continuatio medieavalis; the single manuscript edition offered here has been prepared to make these texts quickly and easily available to the public and more accessible to students. The ascription of the Vita S. Brandani, Vita S. Alexii, and Vita S. Thome to Walter of Châtillon is based primarily on a great number of common stylistic features; all three poems have parallels both with one another and with other of Walter's known works.<br>Bestell-Nr.: 45163<br>Preis: 18,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Saints-Lives-by-Walter-of-Ch-tillon-Brendan-Alexis-Thomas-Becket-Lives-of-Brendan-and-Alexis-edited-from-London-British-Library-MS-Cotton-Vespasian-D-ix-Thomas-Becket-edited-from-Vatican-City-Bibliote,68703321-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Saints-Lives-by-Walter-of-Ch-tillon-Brendan-Alexis-Thomas-Becket-Lives-of-Brendan-and-Alexis-edited-from-London-British-Library-MS-Cotton-Vespasian-D-ix-Thomas-Becket-edited-from-Vatican-City-Bibliote,68703321-buch<![CDATA[Ancestry of Jesus, Excerpts from 'Liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham' (Matthew 1:1?17) Excerpts from Liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham (Matthew 1:1?17)]]>https://www.buchfreund.de/Ancestry-of-Jesus-Excerpts-from-Liber-generationis-Iesu-Christi-filii-David-filii-Abraham-Matthew-1-1-17-Excerpts-from-Liber-generationis-Iesu-Christi-filii-David-filii-Abraham-Matthew-1-1-17-G-Dinkova,68703322-buchG. Dinkova-Bruun Ancestry of Jesus, Excerpts from 'Liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham' (Matthew 1:1?17) Excerpts from Liber generationis Iesu Christi filii David filii Abraham (Matthew 1:1?17) Brepols - Harvey Miller 2005 Hardcover. VIII 136 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Latin, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444783.The work edited here (in linked excerpts), an anonymous composition in 1611 rhymed hexameters, is an example of the exegetical type of biblical versification that became popular from the eleventh century onwards. The poem, likely composed in the middle to late eleventh century, forms a lengthy commentary on the genealogy of Jesus as it is recorded in the first seventeen verses of the gospel of Matthew, but the poet ranges widely over the entire Bible for his material, frequently drawing on the Old Testament (especially the books of Genesis and Kings) for details about the characters dealt with. Some of the characters in the poem are not even mentioned in Matthew, e.g. the first three sons of the patriarch Jacob; and the poet tackles two of the problems presented by Matthew's genealogy: that without counting Jeconiah twice, the division of the forty-two generations of Jesus' ancestry into three sets of fourteen is incomplete, and that the father of Joseph (the husband of Mary) is called Jacob in Matthew but Heli in Luke. This poem's solution to the latter problem is particularly convoluted, and not based on any of the poet's known or presumed sources. In the manuscript edited here, Heidelberg, Universitätsbibliothek, MS. Salem IX 15, dating to the late eleventh or early twelfth century, the poem is accompanied by extensive interlinear and marginal glosses, which provide lexical, grammatical, and syntactical aids as well as summaries, interpretations, and comments on the text, thus giving much essential assistance to readers of verses that are frequently very difficult to construe. The Liber generationis was edited in full by Martin Rödel in 1999; the present edition is of extracts only (totalling 860 verses), preserving as well as possible the internal logic of the text, but reducing its length in order to make the work more useful for teaching purposes and more accessible to a student audience. The 860 verses are accompanied by all their glosses, printed on facing pages; extensive footnotes to both the poem and the glosses supply references to biblical and other sources, clarifications of the biblical narrative presented by the poet (especially when the medieval glosses do not provide sufficient help), and translation aids. The introduction to the edition discusses the content and organization of the poem, its rhyme and meter, the complexity and difficulty of its language and the unusual features of its style, the nature of the codex, and the glosses; the section on glosses includes examples of how the poem and glosses must be read together to form a complete understanding of the text. A select bibliography, textual notes, and three appendices - a list of all the biblical names mentioned in the text, a genealogical table, and a list of the interpretations given to the biblical names in the text - complete the volume. This book will be of interest to students and teachers of Medieval Latin, literary and linguistic scholars, all those interested in medieval glossed texts and the use of such texts as teaching tools, and scholars of biblical versification and exegesis in the Middle Ages. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hymn, chants song in church Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature<br>Bestell-Nr.: 45164<br>Preis: 18,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Ancestry-of-Jesus-Excerpts-from-Liber-generationis-Iesu-Christi-filii-David-filii-Abraham-Matthew-1-1-17-Excerpts-from-Liber-generationis-Iesu-Christi-filii-David-filii-Abraham-Matthew-1-1-17-G-Dinkova,68703322-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Ancestry-of-Jesus-Excerpts-from-Liber-generationis-Iesu-Christi-filii-David-filii-Abraham-Matthew-1-1-17-Excerpts-from-Liber-generationis-Iesu-Christi-filii-David-filii-Abraham-Matthew-1-1-17-G-Dinkova,68703322-buch<![CDATA[légendiers latins et autres manuscrits hagiographiques]]>https://www.buchfreund.de/lgendiers-latins-et-autres-manuscrits-hagiographiques-G-Philippart,68703067-buchG. Philippart légendiers latins et autres manuscrits hagiographiques Brepols - Harvey Miller 1977 Hardcover. 180 p., incl. 40 p. updating, 156 x 234 mm, Languages: French, Fine copy. Including an index. ISBN 9782503360249. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hagiographical writings the cult of saints<br>Bestell-Nr.: 44908<br>Preis: 43,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/lgendiers-latins-et-autres-manuscrits-hagiographiques-G-Philippart,68703067-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/lgendiers-latins-et-autres-manuscrits-hagiographiques-G-Philippart,68703067-buch<![CDATA[martyrologes du moyen âge latin]]>https://www.buchfreund.de/martyrologes-du-moyen-ge-latin-J-Dubois,68703068-buchJ. Dubois martyrologes du moyen âge latin Brepols - Harvey Miller 1978 Hardcover. 98 p., incl. 7 p. updating, 160 x 240 mm, Languages: French, Fine copy. Including an index. ISBN 9782503360263.Les martyrologes sont des documents complexes qui mêlent étroitement des notices vieilles de plusieurs siècles à des notations contemporaines qui font écho à des faits récents.<br>L?essentiel du volume de la Typologie a été de définir et d?analyser les martyrologes types, ceux qui peuvent être considérés comme des ?uvres en majeure partie originale, et qui, en droit ou en fait, ont été à l?origine de familles de manuscrits. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hagiographical writings the cult of saints Medieval Renaissance History Medieval European history : auxiliary sciences<br>Bestell-Nr.: 44909<br>Preis: 31,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/martyrologes-du-moyen-ge-latin-J-Dubois,68703068-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/martyrologes-du-moyen-ge-latin-J-Dubois,68703068-buch<![CDATA[Epitome of Biblical History, Glosses on Walter of Châtillon?s 'Alexandreis' 4.176?274]]>https://www.buchfreund.de/Epitome-of-Biblical-History-Glosses-on-Walter-of-Ch-tillon-s-Alexandreis-4-176-274-D-Townsend,68703324-buchD. Townsend Epitome of Biblical History, Glosses on Walter of Châtillon?s 'Alexandreis' 4.176?274 Brepols - Harvey Miller 2008 Hardcover. X 94 p., 140 x 215 mm, Languages: English, Latin. ISBN 9780888444806.An epic of some 500 lines on the life of Alexander the Great, Walter of Châtillon?s Alexandreis ranked from the late twelfth century until the close of the Middle Ages among the most successful and widely read works of Latin literature. Walter's poem marks the apogee of classicizing medieval epic on ancient themes, emulating Silver Latin verse style with notable success. Over 200 manuscripts survive, a considerable number of them extensively glossed and so attesting the importance the poem came quickly to enjoy as a teaching text. This volume presents one free-standing version of the more or less ?standard? commentary, as recorded in a Liège manuscript of the late fourteenth century, on a celebrated passage from the poem. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hymn, chants song in church Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature<br>Bestell-Nr.: 45166<br>Preis: 18,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Epitome-of-Biblical-History-Glosses-on-Walter-of-Ch-tillon-s-Alexandreis-4-176-274-D-Townsend,68703324-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Epitome-of-Biblical-History-Glosses-on-Walter-of-Ch-tillon-s-Alexandreis-4-176-274-D-Townsend,68703324-buch<![CDATA[Sermons of William of Newburgh]]>https://www.buchfreund.de/Sermons-of-William-of-Newburgh-A-B-Kraebel,68703325-buchA. B. Kraebel Sermons of William of Newburgh Brepols - Harvey Miller 2010 Hardcover. X 118 p., 140 x 215 mm, Languages: Latin, English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888444813.This volume offers a first edition of three twelfth-century homiletic works by William of Newburgh, which together constitute a significant witness to the development of meditative theology as a vehicle of spirituality in England in the generations after Anselm. This volume offers a first edition of three homiletic works by the twelfth-century canon regular William of Newburgh: a homily on Luke 11.27 that explores in two successive sections the literal and typological exegesis of the passage, respectively; a sermon on the Trinity, structured as an extended exegesis of the Gloria Patri and the Benedicamus, and owing much to Augustinian notions of the Trinitarian structure of the human soul as an image of God; and a sermon on the martyrdom of St Alban which extrapolates from relatively brief references to the details of the narrative in order to explore the nature of martyrdom and the union of the martyr?s soul with Christ. Together they constitute a significant witness to the development of meditative theology as a vehicle of spirituality in England in the generations after Anselm. In keeping with the principles of the Toronto Medieval Latin Texts series, the texts are edited from a single MS witness, Oxford, Bodleian Library MS Rawlinson C. 31 in the case of the first two works and that of London, Lambeth Palace Library MS 73 in the case of the third, with judicious appeal to the other two MSS for variant readings only where the reading of the base MS is clearly defective. The volume concludes with an index of biblical citations. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hymn, chants song in church Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature<br>Bestell-Nr.: 45167<br>Preis: 18,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Sermons-of-William-of-Newburgh-A-B-Kraebel,68703325-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Sermons-of-William-of-Newburgh-A-B-Kraebel,68703325-buch<![CDATA[Making of Poetry, Late-Medieval French Poetic Anthologies]]>https://www.buchfreund.de/Making-of-Poetry-Late-Medieval-French-Poetic-Anthologies-J-TAYLOR,68703331-buchJ. TAYLOR Making of Poetry, Late-Medieval French Poetic Anthologies Brepols - Harvey Miller 2007 Hardcover. XVI 310 p., 24 b/w ill., 7 b/w tables, 160 x 240 mm, Languages: English, French, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503520728.In this ground-breaking book, Jane H. M. Taylor explores some late-medieval lyric anthologies. Taking a cue from the French sociologist, Pierre Bourdieu, she sets poetic creation in the context of an understanding of the structures of court society, and sketches the range of social, intellectual and aesthetic positions available to the poet and the patron. Her primary focus is on a series of manuscripts which, she argues, reveal much about the socioliterary dynamics of particular poems, and about the way in which they are vessels for the participation by individuals in a common culture of literary exchange: Charles d'Orléans's personal manuscript, BNF français 25458, in which, she argues, the poets leave implicit or explicit traces of their social interactions; his duchess Marie's album, Carpentras 375, which is interestingly different from the Duke's; BNF fr. 9223 and n.a.f. 15771, 'coterie' manuscripts which allow us to see how social milieu determines shared literary forms and conventions; Marguerite d'Autriche's Album poétique, Brussels BR 10572, an anthology which is a cultural commodity allowing a princely court to recognise stylistic expertise and control of form. She finishes by examining the first great French poetic anthology, Antoine Vérard's Jardin de Plaisance (1501), which seeks to recreate, knowingly and imaginatively, via rubrics, illustrations, and choice of texts, the elite sociability for which the other anthologies are evidence. Schlagworte: Book History, Manuscript Studies Palaeography Codicology Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Medieval Modern (Indo-European) Languages Literatures Romance literatures Old Middle French literature<br>Bestell-Nr.: 45173<br>Preis: 90,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Making-of-Poetry-Late-Medieval-French-Poetic-Anthologies-J-TAYLOR,68703331-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Making-of-Poetry-Late-Medieval-French-Poetic-Anthologies-J-TAYLOR,68703331-buch<![CDATA[Anne Bulkeley and her Book, Fashioning Female Piety in Early Tudor England]]>https://www.buchfreund.de/Anne-Bulkeley-and-her-Book-Fashioning-Female-Piety-in-Early-Tudor-England-A-Barratt,68703332-buchA. Barratt Anne Bulkeley and her Book, Fashioning Female Piety in Early Tudor England Brepols - Harvey Miller 2009 Hardcover. XII 276 p., 6 b/w ill. 4 colour ill., 160 x 240 mm, Languages: English, Latin, Middle English, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503520711.This study is focused on BL MS Harley 494, a small manuscript book which can be dated between 1532 and 1535 and which has many of the features of a preces privatae volume, or private prayer book. It contains prayers in English and Latin but also a number of brief devotional treatises in English. MS Harley 494 possesses two more features of interest: it belonged to a Hampshire widow, Anne Bulkeley (and possibly later to her daughter Anne, a nun at Amesbury Priory); and it emerged from a Birgittine textual community. Barratt edits and annotates the complete manuscript to provide an accessible and informative edition of this little known manuscript. However, Anne Bulkeley and her Book is not a conventional edition of a late Middle English text. Rather, Barratt carefully contextualizes the manuscript within its historical background just before the Dissolution of the Monasteries, and meticulously investigates the varied, and often unusual, sources of many of the individual items in the book. In addition, the discussion encompasses several related manuscripts (principally Lambeth Palace MS 3600 and the so-called Burnet Psalter (Aberdeen University Library MS 25)). This broad focus enables the volume to examine not only the evolution of the manuscript as a whole, but also to answer wider questions of its owner?s identity, her family connections, and her (and her book?s) place in literary, cultural, and religious history. Schlagworte: Book History, Manuscript Studies Palaeography Codicology Religion (including History of Religion) Theology Christian Church : religious orders Women's orders (nunneries, beguinages etc.) Medieval Modern (Indo-European) Languages Literatures English language literature Middle English language literature Comparative cultural studies through literature Literacy Medieval Renaissance History Medieval European history : genres specific topics Women's gender studies<br>Bestell-Nr.: 45174<br>Preis: 109,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Anne-Bulkeley-and-her-Book-Fashioning-Female-Piety-in-Early-Tudor-England-A-Barratt,68703332-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Anne-Bulkeley-and-her-Book-Fashioning-Female-Piety-in-Early-Tudor-England-A-Barratt,68703332-buch<![CDATA[Poet's Notebook, The Personal Manuscript of Charles d'Orléans (Paris, BnF MS fr. 25458)]]>https://www.buchfreund.de/Poet-s-Notebook-The-Personal-Manuscript-of-Charles-d-Orlans-Paris-BnF-MS-fr-25458-M-J-Arn,68703333-buchM.-J. Arn Poet's Notebook, The Personal Manuscript of Charles d'Orléans (Paris, BnF MS fr. 25458) Brepols - Harvey Miller 2008 Hardcover. XXII 202 p., 30 b/w ill. 1 colour ill., 8 b/w tables, with CD in envelope on inside cover, 160 x 240 mm, Languages: English, French, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503520704.This study of Charles d'Orléans's personal manuscript of his poetry ? the first in nearly a century ? paves the way not only for a new edition of the duke's ?uvre (by Mary-Jo Arn, John Fox, and R. Barton Palmer) but for a new view of it. Following the first complete modern description of the manuscript, this study reconstructs the history of the manuscript, copying layer by copying layer. Codicological observations supplemented with palaeographical, historical, art-historical, and textual information reveal the approximate sequence of the manuscript?s composition, which in turn allows a re-dating of the manuscript and some of the poems in it. Charles saw lyric form differently than did his predecessors and contemporaries, a view made manifest in the poet?s own numbering of his poems. He mixed his complaintes with ballades and his rondels with chansons, each pair of forms in a numbered series, but never presenting the longer alongside the shorter forms. The analysis of the manuscript?s construction corrects the current physical disorder of the later chansons and rondels, as well as that of the ?En la forest de longue actente? series (including the lyric omitted from the standard edition) and re-evaluates the handful of English poems in the manuscript. In the end, we come to understand the relationship between the visual ?messiness? of the manuscript and the poet?s strong concept of lyric order. The technical aspects of the study are clarified by many tables and fascimile pages; the interactive CD contains an index of first lines that can be sorted in various ways to reveal a variety of kinds of manuscript relationships. Schlagworte: Book History, Manuscript Studies Palaeography Codicology Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Medieval Modern (Indo-European) Languages Literatures Romance literatures Old Middle French literature<br>Bestell-Nr.: 45175<br>Preis: 122,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Poet-s-Notebook-The-Personal-Manuscript-of-Charles-d-Orlans-Paris-BnF-MS-fr-25458-M-J-Arn,68703333-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Poet-s-Notebook-The-Personal-Manuscript-of-Charles-d-Orlans-Paris-BnF-MS-fr-25458-M-J-Arn,68703333-buch<![CDATA[récits de voyages et de pèlerinages]]>https://www.buchfreund.de/rcits-de-voyages-et-de-plerinages-J-Richard,68703080-buchJ. Richard récits de voyages et de pèlerinages Brepols - Harvey Miller 1981 Hardcover. 88 p., 160 x 240 mm, Languages: French, Fine copy. Including an index. ISBN 9782503360386. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Liturgy, sacraments worship Social theology<br>Bestell-Nr.: 44921<br>Preis: 32,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/rcits-de-voyages-et-de-plerinages-J-Richard,68703080-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/rcits-de-voyages-et-de-plerinages-J-Richard,68703080-buch<![CDATA[Vies médiévales de Marie-Madeleine]]>https://www.buchfreund.de/Vies-mdivales-de-Marie-Madeleine-O-Collet-S-Messerli,68703337-buchO. Collet, S. Messerli Vies médiévales de Marie-Madeleine Brepols - Harvey Miller 2008 Hardcover. 709 p., 160 x 240 mm, Languages: French, Latin, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503528212.Marie-Madeleine a de tout temps nourri l?imaginaire chrétien. Figure de la pécheresse illuminée par la grâce, construite de toutes pièces par la patristique qui réunit en elle les traits de différentes femmes de la Bible, elle connaît au moyen âge un important développement. Le tournant des XIIe et XIIIe siècles lui invente même une vie légendaire et fait d?elle celle qui convertit la Gaule. L?édition de la trentaine de textes actuellement connus que la tradition médiévale française lui consacre, établie à partir de plus de cent manuscrits, rend compte de la vitalité extraordinaire de la littérature hagiographique entre 1200 et 1500. La description des exemplaires dans lesquels ces récits sont contenus affine notre compréhension de leurs conditions d?élaboration et de diffusion. Ce riche matériau permet enfin de mettre à jour les mécanismes de traduction et les procédés d?écriture, puis de réécriture, utilisés par les auteurs. Il invite ainsi tant à l?interprétation littéraire qu?à des observations sur l?évolution de la langue ancienne. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hagiographical writings the cult of saints Medieval Modern (Indo-European) Languages Literatures Romance languages History of the French language Romance literatures Comparative cultural studies through literature Translation vernacularity<br>Bestell-Nr.: 45179<br>Preis: 122,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Vies-mdivales-de-Marie-Madeleine-O-Collet-S-Messerli,68703337-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Vies-mdivales-de-Marie-Madeleine-O-Collet-S-Messerli,68703337-buch<![CDATA[monnik.]]>https://www.buchfreund.de/monnik-M-A-Erens-O-P,67475054-buchM.A. Erens O.P. monnik. Antwerpen Standaard s.d. (ca. 1940) Gebrocheerd, opgekleefde titelillustratie in kleur, 168pp., 27x20cm., ills. in z/w., goede staat. Schlagworte: godsdienst religie geschiedenis monniken erens religieuze orden lage landen nederlanden vlaanderen<br>Bestell-Nr.: 44182<br>Preis: 11,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/monnik-M-A-Erens-O-P,67475054-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/monnik-M-A-Erens-O-P,67475054-buch<![CDATA[Pierre Crapillet, recteur de l'hôpital du Saint Esprit de Dijon, Le 'Cur Deus homo' d'Anselme de Canterbury et le 'De arrha animae' d'Hugues de Saint-Victor traduits pour Philippe le Bon.]]>https://www.buchfreund.de/Pierre-Crapillet-recteur-de-l-h-pital-du-Saint-Esprit-de-Dijon-Le-Cur-Deus-homo-d-Anselme-de-Canterbury-et-le-De-arrha-animae-d-Hugues-de-Saint-Victor-traduits-pour-Philippe-le-Bon-R,68703354-buchR. Bultot, G. Hasenohr Pierre Crapillet, recteur de l'hôpital du Saint Esprit de Dijon, Le 'Cur Deus homo' d'Anselme de Canterbury et le 'De arrha animae' d'Hugues de Saint-Victor traduits pour Philippe le Bon. Brepols - Harvey Miller 1984 Hardcover. 462 p., 9 ill:, 160 x 240 mm, Languages: French, Including an index. Fine copy. ISBN 02110060200. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Medieval Renaissance History Medieval European history : local regional history France<br>Bestell-Nr.: 45196<br>Preis: 95,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Pierre-Crapillet-recteur-de-l-h-pital-du-Saint-Esprit-de-Dijon-Le-Cur-Deus-homo-d-Anselme-de-Canterbury-et-le-De-arrha-animae-d-Hugues-de-Saint-Victor-traduits-pour-Philippe-le-Bon-R,68703354-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Pierre-Crapillet-recteur-de-l-h-pital-du-Saint-Esprit-de-Dijon-Le-Cur-Deus-homo-d-Anselme-de-Canterbury-et-le-De-arrha-animae-d-Hugues-de-Saint-Victor-traduits-pour-Philippe-le-Bon-R,68703354-buch<![CDATA[miroir de mort]]>https://www.buchfreund.de/miroir-de-mort-T-Van-Hemelryck,68703363-buchT. Van Hemelryck miroir de mort Brepols - Harvey Miller 1995 Hardcover. 188 p., 8 ill., 160 x 240 mm, Languages: French, Including an index. Fine copy. ISBN 02110170200.George Chastelain est surtout connu comme le premier indiciaire des ducs de Bourgogne. Mais le chroniqueur de Philippe le Bon était également un poète salué comme un maître jusqu'à la génération de Clément Marot. Son oeuvre poétique n'égale certes pas l'ampleur de sa Chronique, mais elle est riche en textes où la qualité de la diversification va de pair avec la hauteur de la pensée. Dans cet ensemble, le Miroir de Mort est une pièce remarquable et souvent peu remarquée, tant ce versant de sa production a été délaissé par la critique, faute peut-être d'une édition sûre et d'accès aisé. Centré sur le thème de la mort, ce poème didactico-moral se présente comme la parfaite synthèse des différentes expressions du macabre propre au XVe siècle. Ainsi, le Miroir de Mort brasse les thèmes du contemptus mundi, de l'ars moriendi, du pulvis es, de l'ubi sunt, des Neuf Preux et Preuses avec une rare ingéniosité. Ce poème intéressera les philologues et les historiens, mais aussi tous ceux qui sont curieux des attitudes médiévales face à la mort. Il prouve que le "Grand George" possédait une sensibilité qui le range aux côtés des poètes de la densité verbale. Le Miroir de Mort est digne du grand indiciaire qui fut aussi chef de file des "Grands Rhétoriquers". Le Miroir de Mort reçoit ici sa première édition critique commentée, qui recense l'ensemble des onze manuscrits connus. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians<br>Bestell-Nr.: 45205<br>Preis: 29,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/miroir-de-mort-T-Van-Hemelryck,68703363-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/miroir-de-mort-T-Van-Hemelryck,68703363-buch<![CDATA[Capitula episcoporum. Die bischöflichen Kapitularien des 9. und 10. Jahrhunderts]]>https://www.buchfreund.de/Capitula-episcoporum-Die-bischoeflichen-Kapitularien-des-9-und-10-Jahrhunderts-P-Brommer,68703128-buchP. Brommer Capitula episcoporum. Die bischöflichen Kapitularien des 9. und 10. Jahrhunderts Brepols - Harvey Miller 1985 Hardcover. 68 p., 160 x 240 mm, Languages: German, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503360430. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Devotional literature (general) Medieval Renaissance History Medieval European history : main subdisciplines Religious history<br>Bestell-Nr.: 44969<br>Preis: 18,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Capitula-episcoporum-Die-bischoeflichen-Kapitularien-des-9-und-10-Jahrhunderts-P-Brommer,68703128-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Capitula-episcoporum-Die-bischoeflichen-Kapitularien-des-9-und-10-Jahrhunderts-P-Brommer,68703128-buch<![CDATA[Salimbene de Adam, un chroniqueur franciscain]]>https://www.buchfreund.de/Salimbene-de-Adam-un-chroniqueur-franciscain-O-Guyotjeannin,69117089-buchO. Guyotjeannin Salimbene de Adam, un chroniqueur franciscain Brepols - Harvey Miller 1995 Hardcover. 344 p., 130 x 190 mm, Languages: French, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503504148.A la fin des années 1280, Salimbene de Adam, enfant de Parme et franciscain de la province de Bologne, compose une Chronique, dernière et seule conservée de ses oeuvres. Le projet, plutôt banal, est métamorphosé par la volonté de transmettre toute l'expérience d'une vie. L'auditoire restreint, qui contient en germe une faible diffusion, autorise une liberté de ton et une pratique débridée des digressions, qui font de l'oeuvre un prodigieux réservoir de choses vues. Prédicateur, Salimbene a le sens du récit et du détail croqué sur le vif. Jadis marqué par le joachimisme, il traque les signes, consigne et commente les prophéties. Ce qu'il a vu d'espoirs et de déchirements dans l'ordre franciscain, où il a vécu un demi-siècle, de drames et d'ambitions dans la vie communale, dont il connait les ressorts et les protagonistes, de dévotions et de curiosités dans les villes et les campagnes qu'il a parcourues, il veut le transmettre. Hommes et miracles, sanctuaires et prêches, chants et bons mots, joutes oratoires et travaux publics, guerres et éclipses sont évoquées avec l'art du conteur et la science du clerc, nourri de grammaire et d'Écriture: histoires vraies, histoires vues, histoires édifiantes, insérées au fil des années et le plus souvent dans la trame de démonstrations savantes, donnent ainsi naissance à une oeuvre foisonnante et inclassable, qui tient du recueil d'autorités et du répertoire d'histoires exemplaires, du martyrologe et du traité théologico-moral, de la chronique urbaine et du recueil de mirabilia. Salimbene arrive à s'y perdre et les seuls fils que l'on suive de bout en bout sont l'apologie de l'ordre franciscain et les préceptes éthiques. Sa mauvaise foi éclate quand il veut noircir les adversaires et concurrents de l'Ordre, ses préjugés aristocratiques affleurent partout. Sententieux dans ses portraits et partial dans ses préférences, toujours curieux et passionné, il livre sans détour, mais non sans apprêt, un témoignag Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Church : religious orders Other religious (incl. military) orders Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature<br>Bestell-Nr.: 45754<br>Preis: 12,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Salimbene-de-Adam-un-chroniqueur-franciscain-O-Guyotjeannin,69117089-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Salimbene-de-Adam-un-chroniqueur-franciscain-O-Guyotjeannin,69117089-buch<![CDATA[Les mondes du sacré. - Etude comparée des voies du sacré en Occident et en Orient]]>https://www.buchfreund.de/Les-mondes-du-sacr-Etude-compare-des-voies-du-sacr-en-Occident-et-en-Orient-Jean-Marie-Rifflet,69776034-buchJean-Marie Rifflet Les mondes du sacré. - Etude comparée des voies du sacré en Occident et en Orient Bierges, Mols, 2000 Broché, 797pp., 24x16cm., comme neuf. ISBN 9782874020155.Grand voyageur, au fil de ses missions à l'étranger, Jacques Rifflet fut frappé par l'aspiration des hommes à briser leur condition animale et lever leur destin. Ce " souffle du sacré " prend toutes les voies du possible et ses courants profonds ont influencé et influenceront toujours les faits politiques et sociologiques du monde. L'auteur en parle en expert averti de l'histoire des religions et de la politique internationale, qu'il éclaire sous un jour nouveau. Tissé d'un fil conducteur très clair, lié a une approche originale centrée sur le double enchaînement des pensées religieuses à l'Ouest et à l'Est de la Mésopotamie, vers la Méditerranée et vers l'Asie, cet ouvrage est parfaitement accessible aux non-spécialistes. D'autant plus que l'auteur fait appel à sa longue expérience de l'enseignement pour faire ?uvre de pédagogue. Plus ambitieux qu'un dictionnaire, " Les mondes du sacré " explique et compare tous les choix ouverts à la grande quête spirituelle de l'humanité : les religions, la voie initiatique et la franc-maçonnerie, la laïcité et sa spiritualité immanente. Un ouvrage capital, passionnant. Schlagworte: religion histoire monde du sacré spiritualité occident orient<br>Bestell-Nr.: 45942<br>Preis: 25,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Les-mondes-du-sacr-Etude-compare-des-voies-du-sacr-en-Occident-et-en-Orient-Jean-Marie-Rifflet,69776034-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Les-mondes-du-sacr-Etude-compare-des-voies-du-sacr-en-Occident-et-en-Orient-Jean-Marie-Rifflet,69776034-buch<![CDATA[Guillaume de Saint-Thierry, premier auteur mystique des anciens Pays-Bas]]>https://www.buchfreund.de/Guillaume-de-Saint-Thierry-premier-auteur-mystique-des-anciens-Pays-Bas-P-Verdeyen,69117092-buchP. Verdeyen Guillaume de Saint-Thierry, premier auteur mystique des anciens Pays-Bas Brepols - Harvey Miller 2003 Hardcover. 158 p., 150 x 210 mm, Languages: French, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503522531.La mystique occidentale naît dans l'infirmerie de l'abbaye de Clairvaux. Guillaume de Saint-Thierry et Bernard de Clairvaux y échangent leurs vues, pour la première fois dans l'église occidentale, sur le lien d'amour unissant le Créateur et sa créature. Cette intelligence inspirée de la langue et des images du Cantique des cantiques continuera à nourrir leurs écrits et aura une influence majeure sur d'autres grands auteurs mystiques tels que Ruusbroec, Hadewijch ou Jean de la Croix. Paul Verdeyen analyse finement la pensée et la vie de Guillaume de Saint-Thierry: son combat contre Abélard et la scolastique, ses commentaires sur le Cantique des cantiques, son choix radical comme moine bénédictin en faveur du sévère ordre de Cîteaux, sa critique de l'affaiblissement de la vie religieuse dans les couvents et abbayes ... Ce livre est très clair, et il est surtout original. Pour la première fois, cet auteur mystique oublié et pourtant si important a été remis à l'honneur. De nombreux extraits de son oeuvre traduits en français rendent désormais accessible à tous sa pensée. Paul Verdeyen est professeur émérite de l'université d'Anvers. Il a réalisé l'édition critique de la version latine du Mirouer des simples âmes de la mystique Marguerite Porete et a consacré plusieurs ouvrages à l'histoire de la spiritualité au moyen âge. Paul Verdeyen est professeur émérite de l'université d'Anvers. Il a réalisé l'édition critique de la version latine du Mirouer des simples âmes de la mystique Marguerite Porete et a consacré plusieurs ouvrages à l'histoire de la spiritualité au moyen âge. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Ecclesiology Christian Church : religious orders Cistercians Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45757<br>Preis: 22,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Guillaume-de-Saint-Thierry-premier-auteur-mystique-des-anciens-Pays-Bas-P-Verdeyen,69117092-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Guillaume-de-Saint-Thierry-premier-auteur-mystique-des-anciens-Pays-Bas-P-Verdeyen,69117092-buch<![CDATA[Vincent de Beauvais et le Grand Miroir du monde]]>https://www.buchfreund.de/Vincent-de-Beauvais-et-le-Grand-Miroir-du-monde-M-Paulmier-Foucart-M-C-Duchenne,69117093-buchM. Paulmier-Foucart, M.-C. Duchenne Vincent de Beauvais et le Grand Miroir du monde Brepols - Harvey Miller 2004 Hardcover. VIII 375 p., 140 x 210 mm, Languages: French, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503514543.L'ouvrage présente le Speculum maius, communément appelé "la Grande Encyclopédie du Moyen Age", écrit dans les années 1230-1260. Ce Grand Miroir du monde est une ?uvre de commande et un produit d'atelier; Vincent de Beauvais, frère prêcheur de la première génération, en est le maître d'?uvre, sous l'impulsion probable d'un des premiers Maîtres universitaires de l'Ordre, Hugues de Saint-Cher. Cette "encyclopédie" en trois parties est une compilation "du meilleur de tous les livres". Elle doit rendre accessible aux Frères Prêcheurs - les fratres communes - tout le savoir du monde, tel qu'il est constitué au milieu du XIIIe siècle, et étudié dans les studia établis obligatoirement dans tous les couvents dominicains. Le travail d'équipe qui aboutira en deux étapes (c. 1244 et c. 1259) à l'?uvre aujourd'hui connue fut d'abord de lire et de faire des extraits, puis - ce fut la tâche même de Vincent de Beauvais - d'organiser la présentation de ces extraits pour que les connaissances ainsi accumulées soient facilement repérables : la matière des trois parties fut donc divisée en livres et en chapitres indexés par un titre descriptif du contenu, en signalant clairement l'identité des textes cités, car leur poids de vérité dépend de l'autorité accordée aux auteurs. L'ouvrage analyse les conditions de production du Speculum maius comme outil pour le studium dominicain, parmi d'autres (correctoire et concordance de la bible, traités des vices et des vertus, recueils hagiographiques, sommes de pénitence et de droit, commentaires des Sentences), puis caractérise chacune des parties. D'abord le Speculum naturale, consacré à l'histoire naturelle selon l'ordre des six jours de la Création, qui a connu deux éditions, avec des différences importantes, c. 1244 et c. 1259, où se lit remarquablement l'évolution de la philosophie naturelle au milieu du XIIIe siècle, à savoir avant et après la première rencontre, au couvent Saint-Jacques à Paris, d'Albert le Grand avec les ?uvres naturelles d'Aristote; puis le Speculum doctrinale, inachevé, reprenant un plan victorin, qui passe en revue toutes les branches du savoir, trivium propédeutique, sciences pratiques, sciences mécaniques, sciences théoriques, mais introduit des modifications significatives liées au classement des sciences d'al Farabi; le Speculum historiale enfin, qui déroule les facta et gesta de l'humanité, en mêlant récit historique proprement dit, histoire littéraire et hagiographie, jusqu'au jugement dernier, selon la vision augustinienne de l'histoire. On a souvent insisté dans le passé sur la relation entre Vincent de Beauvais et le roi Louis IX, jusqu'à faire de ce dernier le commanditaire de l'ouvrage. Il n'en est rien; même si une influence royale peut se déceler ici ou là, même si Vincent de Beauvais a écrit pour le roi d'autres ?uvres, il reste que le Speculum maius est un ouvrage dominicain, qui tente, parfois maladroitement, comme toutes les ?uvres de compilation, d'intégrer dans le programme d'étude des frères prêcheurs un savoir marqué par "les derniers progrès de la science", en l'occurrence essentiellement les textes d'origine grecque et arabe, tout en veillant à rester à l'écart d'une vaine curiosité toujours condamnable. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Ecclesiology (theology of Christian life) Christian Church : religious orders Cistercians Orders of Friars Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45758<br>Preis: 64,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Vincent-de-Beauvais-et-le-Grand-Miroir-du-monde-M-Paulmier-Foucart-M-C-Duchenne,69117093-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Vincent-de-Beauvais-et-le-Grand-Miroir-du-monde-M-Paulmier-Foucart-M-C-Duchenne,69117093-buch<![CDATA[Pierre de Blois, Ambitions et remords sous les Plantegenêts]]>https://www.buchfreund.de/Pierre-de-Blois-Ambitions-et-remords-sous-les-Plantegen-ts-E-Tuerk,69117094-buchE. Türk Pierre de Blois, Ambitions et remords sous les Plantegenêts Brepols - Harvey Miller 2006 Hardcover. 731 p., 140 x 210 mm, Languages: French, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503518053.L'essor des villes au XIIe siècle s'accompagne de l'apparition d'un nouveau groupe social, les intellectuels. Ces magistri qui écrivent, enseignent et se déplacent à travers l'Europe naissante commencent de peupler, à partir du règne d'Henri II Plantagenêt, les cours des puissants à la recherche d'un personnel qualifié pour structurer une administration en gestation, ce qui offre aux ambitieux l'occasion de faire carrière, même s'ils sont d'origine modeste. Pierre de Blois, issu de la petite noblesse bretonne, appartient à ce groupe émergeant. Maître ès arts et poète célèbre, il se laisse emporter par la perspective d'un rôle de premier plan et se retrouve d'abord à la cour royale de Palerme, précepteur du jeune Guillaume II et garde des sceaux. Revenu en France après l'échec politique de l'équipe qu'il avait suivie en Sicile, il est appelé par Henri II en Angleterre. Cependant, au sortir d'une grave maladie, rongé de remords, il quitte ses fonctions auprès du roi pour offrir ses services aux deux successeurs de Thomas Becket à Cantorbéry. Véritable cas d'espèce, Pierre de Blois n'a pas voulu profiter des avantages que lui réservait sa position privilégiée pour rejoindre le cercle dirigeant de son temps. Pris dans un conflit devenu pour lui presqu'existentiel au fil des ans, il condamne finalement, au nom de sa déontologie, son ambition de vouloir jouer un rôle prééminent: diacre, il ne doit pas s'engager dans les affaires du monde. La peur des compromis, voire des compromissions, l'a donc fait renoncer au but ultime de nombreux magistri, l'épiscopat, et à l'exercice d'un pouvoir spirituel et temporel. S'il s'est contenté du rang d'archidiacre, il ne s'est pas lassé d'encourager les décideurs de l'époque à résoudre son propre problème: accorder action publique et préceptes chrétiens. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45759<br>Preis: 54,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Pierre-de-Blois-Ambitions-et-remords-sous-les-Plantegen-ts-E-Tuerk,69117094-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Pierre-de-Blois-Ambitions-et-remords-sous-les-Plantegen-ts-E-Tuerk,69117094-buch<![CDATA[Bernard le Clunisien, Une vision du monde vers 1144]]>https://www.buchfreund.de/Bernard-le-Clunisien-Une-vision-du-monde-vers-1144-A-Cresson,69117095-buchA. Cresson Bernard le Clunisien, Une vision du monde vers 1144 Brepols - Harvey Miller 2009 Hardcover. 303 p., 140 x 210 mm, Languages: French, Latin, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503532240.La tendance dominante du christianisme durant des siècles n'a pas été l'affirmation d'une puissance travaillant à la transformation du monde et de l'histoire, mais plutôt la disposition à s'en écarter et à prendre ses distances, selon la doctrine du "mépris du monde" (contemptus mundi). C'était en tout cas l'orientation de la pensée monastique qui a traversé tout le Moyen Âge. Vers la fin de la première moitié du XIIe siècle, un moine bénédictin de Cluny, que l'on a appelé Bernard de Morlaix ou de Morlas ou Bernard le Clunisien, et qui résidait au prieuré Saint-Denis de Nogent-le-Rotrou, a écrit lui aussi un De contemptu mundi. Cet immense poème en vers métriques, est, malgré son titre, beaucoup plus que l'expression habituelle du thème monastique de la vanité du monde. Il contient une représentation lumineuse du Ciel, Jérusalem céleste, Cité resplendissante où Dieu est tout en tous, et une vision des enfers, où les références à Virgile semblent annoncer la grande épopée dramatique et mystique de la Divine Comédie de Dante ; et c'est aussi une longue complainte et une impitoyable satire contre les désordres et les injustices de l'époque, satire n'épargnant ni les prêtres, ni les évêques, ni le pouvoir de Rome. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Scholastic Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45760<br>Preis: 70,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Bernard-le-Clunisien-Une-vision-du-monde-vers-1144-A-Cresson,69117095-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Bernard-le-Clunisien-Une-vision-du-monde-vers-1144-A-Cresson,69117095-buch<![CDATA[Rois, reines et évêques. L'Allemagne aux Xe et XIe siècles, Recueil de textes traduits]]>https://www.buchfreund.de/Rois-reines-et-v-ques-L-Allemagne-aux-Xe-et-XIe-sicles-Recueil-de-textes-traduits-B-M-Tock-C-Giraud-A-Fernique-A-Leducq,69117096-buchB.-M. Tock, C. Giraud, A. Fernique, A. Leducq Rois, reines et évêques. L'Allemagne aux Xe et XIe siècles, Recueil de textes traduits Brepols - Harvey Miller 2009 Hardcover. 341 p., 140 x 210 mm, Languages: French, Latin, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503532417.L?Allemagne médiévale reste peu connue de nos jours. Pourtant, c?est une grande période de l?histoire germanique, marquée par la naissance de l?Empire, les particularités de l?Eglise impériale, la place des principautés au sein du royaume? La période ottonienne et salienne en particulier (Xe-XIe siècles) est un âge d?or pour le pouvoir des souverains et des évêques. Le présent recueil propose d?introduire le lecteur dans la compréhension de cette époque en lui permettant de lire en traduction française (généralement pour la première fois) les Gestes des Saxons de Widukind de Corvey (livres 2 et 3), la plus ancienne vie de la reine Mathilde, la Chronique de Thietmar de Mersebourg (livres 3 et 4), la vie d?Henri II par Adalbold d?Utrecht, la vie de Conrad II par Wipo, les Gestes des évêques d?Eichstätt et une sélection de chartes germaniques de cette période. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Ecclesiology ( theology of Christian life) Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Political institutional history Cultural intellectual history Medieval European historylocal regional history Germany, Switzerland Austria<br>Bestell-Nr.: 45761<br>Preis: 70,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Rois-reines-et-v-ques-L-Allemagne-aux-Xe-et-XIe-sicles-Recueil-de-textes-traduits-B-M-Tock-C-Giraud-A-Fernique-A-Leducq,69117096-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Rois-reines-et-v-ques-L-Allemagne-aux-Xe-et-XIe-sicles-Recueil-de-textes-traduits-B-M-Tock-C-Giraud-A-Fernique-A-Leducq,69117096-buch<![CDATA[Latin hymns]]>https://www.buchfreund.de/Latin-hymns-J-Szoevrffy,68703145-buchJ. Szövérffy Latin hymns Brepols - Harvey Miller 1989 Hardcover. 144 p., 160 x 240 mm, Languages: English, Fine copy. Including an index. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Hymn, chants song in church Medieval Renaissance History Medieval European history : main subdisciplines Religious history<br>Bestell-Nr.: 44986<br>Preis: 45,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Latin-hymns-J-Szoevrffy,68703145-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Latin-hymns-J-Szoevrffy,68703145-buch<![CDATA['ordines', les ordinaires et les cérémoniaux]]>https://www.buchfreund.de/ordines-les-ordinaires-et-les-crmoniaux-A-G-Martimort,68703146-buchA.-G. Martimort 'ordines', les ordinaires et les cérémoniaux Brepols - Harvey Miller 1991 Hardcover. 126 p., 160 x 240 mm, Languages: French, Fine copy. Including an index. ISBN 9782503360560. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Liturgy, sacraments worship Medieval Renaissance History Medieval European history : main subdisciplines Religious history<br>Bestell-Nr.: 44987<br>Preis: 35,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/ordines-les-ordinaires-et-les-crmoniaux-A-G-Martimort,68703146-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/ordines-les-ordinaires-et-les-crmoniaux-A-G-Martimort,68703146-buch<![CDATA[gracial d?Adgar. Miracles de la vierge, Dulce chose est de Deu cunter]]>https://www.buchfreund.de/gracial-d-Adgar-Miracles-de-la-vierge-Dulce-chose-est-de-Deu-cunter-J-L-Benoit,69117098-buchJ.-L. Benoit gracial d?Adgar. Miracles de la vierge, Dulce chose est de Deu cunter Brepols - Harvey Miller 2012 Hardcover. 424 p., 140 x 210 mm, Languages: French, Old French, Including an index. Fine copy. ISBN 9782503544694.Le Gracial d'Adgar est la première oeuvre représentative du genre des miracles de Notre-Dame en français. Écrite en anglo-normand, vers 1165, elle témoigne de l'influence de l'Angleterre dans le développement du culte marial et l'éclosion de la littérature française. Ce genre littéraire connaîtra un succès considérable dans toute l'Europe. Il s'agit de montrer que si Adgar condamne la littérature profane pour ses mensonges et son immoralité, il sait tout de même en retirer une leçon de «sagesse et de courtoisie». Son oeuvre s'adresse à un public «frivole», mais exigeant. Il faut que cette littérature pieuse puisse rivaliser, par son agrément, avec la littérature courtoise de son temps et dépasser les Vies de saints par son homogénéité et sa variété. Le texte latin est traduit en français moderne, afin que le lecteur puisse constater les enjeux d'une impossible fidélité. Quelques miracles d'Adgar sont enfin comparés à ceux de ses confrères romans, notamment le plus brillant d'entre eux, Gautier de Coinci. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Ecclesiology (theology of Christian life) Christian Church : religious orders Cistercians Orders of Friars Classics, Ancient History, Oriental Studies Latin literature Medieval Latin literature Medieval Renaissance History Medieval European history main subdisciplines Cultural intellectual history<br>Bestell-Nr.: 45763<br>Preis: 63,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/gracial-d-Adgar-Miracles-de-la-vierge-Dulce-chose-est-de-Deu-cunter-J-L-Benoit,69117098-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/gracial-d-Adgar-Miracles-de-la-vierge-Dulce-chose-est-de-Deu-cunter-J-L-Benoit,69117098-buch<![CDATA[Révelationes]]>https://www.buchfreund.de/Rvelationes-P-Dinzelbacher,68703147-buchP. Dinzelbacher Révelationes Brepols - Harvey Miller 1991 Hardcover. 108 p., 160 x 240 mm, Languages: French, Fine copy. Including an index. ISBN 9782503360577. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Liturgy, sacraments worship Medieval Renaissance History Medieval European history : main subdisciplines Religious history<br>Bestell-Nr.: 44988<br>Preis: 32,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Rvelationes-P-Dinzelbacher,68703147-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Rvelationes-P-Dinzelbacher,68703147-buch<![CDATA[Artes praedicandi. Artes orandi]]>https://www.buchfreund.de/Artes-praedicandi-Artes-orandi-M-G-Briscoe-B-H-Jaye,68703151-buchM.G. Briscoe, B.H. Jaye Artes praedicandi. Artes orandi Brepols - Harvey Miller 1992 Hardcover. 120 p., 160 x 240 mm, Languages: French, Fine copy. Including an index. ISBN 9782503360614.Apparus à la fin du XIIe siècle, les "artes praedicandi" sont des traités qui présentent une méthode et des techniques de prédication: ils enseignent les différentes facons de composer un sermon et de le prononcer. Ce genre évolue au cours du Moyen Age en fonction du temps et du public auquel la prédication est destinée. M.G. Briscoe s'attache particulièrement aux problèmes critiques soulevés par ces textes. Beaucoup d'entre eux sont anonymes ou sont faussement attribués à des "autorités", parfois réunis en collection ou avec d'autres instruments de travail des prédicateurs. La langue employée, le latin, est influencée par la langue vernaculaire, au fur et à mesure que l'on avance dans le Moyen Age. La tradition manuscrite et textuelle de ces traités a été jusqu'ici peu étudiée. Ce sont cependant des textes fondamentaux pour la connaissance de la rhétorique médiévale. Outre les historiens de la prédication et de sa pratique, ils intéresseront spécialement ceux qui étudient la théologie pastorale et l'histoire religieuse du bas Moyen Age. Les "artes orandi" sont un genre littéraire qui n'a attiré l'attention des érudits qu'au XXe siècle. C'est que le Moyen Age ne connait pas ce terme. On peut définir l'"ars orandi" comme un genre qui traite de la prière comme une activité requérant une stratégie verbale consciente. Et, au Moyen Age, la prière, activité commune ou privée, verbale ou silencieuse se distingue de la méditation, toujours privée et silencieuse. Le genre a ses racines dans l'Antiquité chrétienne et va, à partir du XIIe siècle, se systématiser et se diversifier: traité qui applique l'analyse scolastique et les règles de la rhétorique à la prière destiné à un public universitaire, traités de prières destinés aux ordres religieux et, à partir du XIVe siècle, des "artes orandi" destinés à la dévotion privée des laïcs. En l'absence d'un relevé des "artes orandi" conservés, B.H. Jaye en dresse une première liste non exhaustive. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Liturgy, sacraments worship Medieval Renaissance History Medieval European history : main subdisciplines Religious history<br>Bestell-Nr.: 44992<br>Preis: 38,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Artes-praedicandi-Artes-orandi-M-G-Briscoe-B-H-Jaye,68703151-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Artes-praedicandi-Artes-orandi-M-G-Briscoe-B-H-Jaye,68703151-buch<![CDATA[lectures liturgiques et leurs livres]]>https://www.buchfreund.de/lectures-liturgiques-et-leurs-livres-A-G-Martimort,68703154-buchA.-G. Martimort lectures liturgiques et leurs livres Brepols - Harvey Miller 1992 Hardcover. 112 p., 156 x 234 mm, Languages: French, Fine copy. Including an index. ISBN 9782503360645. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Liturgy, sacraments worship Medieval Renaissance History Medieval European history : main subdisciplines Religious history<br>Bestell-Nr.: 44995<br>Preis: 34,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/lectures-liturgiques-et-leurs-livres-A-G-Martimort,68703154-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/lectures-liturgiques-et-leurs-livres-A-G-Martimort,68703154-buch<![CDATA[sources hébraïques médiévales Vol. II. Les commentaires exégétiques.]]>https://www.buchfreund.de/sources-hbra-ques-mdivales-Vol-II-Les-commentaires-exgtiques-A-Grabo-s,68703156-buchA. Graboïs sources hébraïques médiévales Vol. II. Les commentaires exégétiques. Brepols - Harvey Miller 1993 Hardcover. 68 p., 160 x 240 mm, Languages: French, Fine copy. Including an index. ISBN 9782503360669.The medieval Hebrew exegesis in its entirety is indisputably a major achievement in the work of the Jewish sages. The exegesis, designed firstly to elucidate the meaning of biblical terms, whose language was not always understood by members of the Jewish communities scattered throughout the Christian and Muslim world, and then to annotate them for academic and practical purposes, played an important role in enhancing understanding of the sacred texts and adapting them to the needs of schools and communities. The author defines the genre of the exegetic commentary and characterises the methods employed: he traces the stages of its development across the different socio-cultural backgrounds of medieval Judaism; he draws up specific critical criteria; he follows the spread of the genre in time and space, weighs up modern editions and shows us the contribution these commentaries make to the history of the Middle Ages. At the end of the book is a bibliography detailing the principal commentaries and tables showing how the genre is chronologically, geographically and thematically divided. The book provides a critical introduction to a category of sources which has been too long neglected by historians.<br>Dans son ensemble, l'exégèse hébraïque médiévale est sans doute une réalisation majeure de l'oeuvre des sages juifs. Destinée à élucider le sens des termes bibliques, dont la langue n'était plus toujours comprise par les membres des communautés dispersées dans les mondes chrétien et musulman, et à les commenter à des fins académiques et pratiques, l'exégèse joua un rôle important dans l'intelligence des textes sacrés et leur adaptation aux besoins des écoles et des communautés. L'auteur définit le genre du commentaire exégétique et caractérise les méthodes que celui-ci met en oeuvre; il retrace les étapes de son évolution dans les différentes aires socio-culturelles du judaïsme médiéval; il formule des règles de critique spécifiques; il suit la diffusion du genre dans l'espace et dans le temps, apprécie les éditions modernes et met en lumière l'apport de ces commentaires à l'histoire du moyen âge. Une bibliographie des principaux commentaires et des tables visualisant la répartition chronologique, géographique et thématique du genre complètent cet ouvrage qui introduit critiquement à une catégorie de sources trop négligée par les historiens. Schlagworte: Book History, Manuscript Studies Palaeography Palaeography, Scripts Manuscript Studies Semitic Arabic scripts manuscripts Religion (including History of Religion) Theology Judaeo-Christian Bible : texts criticism exegesis<br>Bestell-Nr.: 44997<br>Preis: 21,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/sources-hbra-ques-mdivales-Vol-II-Les-commentaires-exgtiques-A-Grabo-s,68703156-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/sources-hbra-ques-mdivales-Vol-II-Les-commentaires-exgtiques-A-Grabo-s,68703156-buch<![CDATA[Filosofia e teologia nel trecento, Studi in ricordo di Eugenio Randi.]]>https://www.buchfreund.de/Filosofia-e-teologia-nel-trecento-Studi-in-ricordo-di-Eugenio-Randi-L-Bianchi,68900533-buchL. Bianchi Filosofia e teologia nel trecento, Studi in ricordo di Eugenio Randi. Brepols - Harvey Miller 1994 Hardcover. 582 p., 165 x 240 mm, Languages: Italian, French, English, Including an index. Fine copy. ISBN 02150010200.G.Piaia, "L'errore di Erode" e la via media in Giovanni da Parigi, C.Marmo, Carattere dell'oratore e recitazione nel commento di Giovanni di Jandun al terzo libro della Retorica, A.De Libera, Averroïsme éthique et philosophie mystique. De la félicité intellectuelle à la vie bienheureuse, M.Fumagalli Beonio-Brocchieri, Note sul concetto di teologia in Durando di S.Porziano, A.Ghisalberti, Amore di Dio e non-contraddizione: l'essere e il bene in Guglielmo di Ockham, P.Müller, Le Obligationes nella Summa logicae di Guglielmo di Ockham, R.Imbach-P.Ladner, Die Handschrift 51 der Freiburger Franziskanerbibliothek und das darin erhaltene Fragment des Ockham zugeschriebenen Traktats De principiis theologiae, R.Lambertini, Il mio regno non è di questo mondo. Aspetti della discussione sulla regalità di Cristo dall'Improbacio di Francesco d'Ascoli all'Opus nonaginta dierum di Guglielmo d'Ockham, K.H.Tachau, Robert Holcot on Contingency and Divine Deception, Z.Kaluza, Les sciences et leurs langages. Note sur le statut du 29 décembre 1340 et le prétendu statut perdu contre Ockham, C.Roncaglia, Utrum impossibile sit significabile: Buridano, Marsilio di Inghen e la chimera, M.E.Reina, Comprehensio veritatis. Una questione di Marsilio di Inghen sulla Metafisica, A.Tabarroni, Nuovi testi di logica e di teologia in un codice palermitano, W.J.Courtenay, Book Production and Libraries in Fourteenth Century Paris, J.Agrimi-C.Crisciani, La medicina scolastica: studi e ricerche (1981-1991), M.Panza, Dalla metafisica del moto alla scienza matematica della natura. Considerazione critiche a proposito di alcuni problemi cinematici trecenteschi, J.Hamesse, Les florilèges philosophiques, instruments de travail des intellectuels à la fin du moyen âge et à la Renaissance, L.Bianchi, "Aristotele fu un uomo e poté errare": sulle origine medievali della critica al "principio di autorità", M.Parodi, Lo stile del desiderio. Schlagworte: Philosophy Scholastic Philosophy Religion (including History of Religion) Theology Christian Theology Theologians Early Medieval<br>Bestell-Nr.: 45503<br>Preis: 69,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Filosofia-e-teologia-nel-trecento-Studi-in-ricordo-di-Eugenio-Randi-L-Bianchi,68900533-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Filosofia-e-teologia-nel-trecento-Studi-in-ricordo-di-Eugenio-Randi-L-Bianchi,68900533-buch<![CDATA[Medieval Heresies: A Bibliography 1960-1979]]>https://www.buchfreund.de/Medieval-Heresies-A-Bibliography-1960-1979-C-T-Berkhout-J-B-Russell,69117110-buchC.T. Berkhout, J.B. Russell Medieval Heresies: A Bibliography 1960-1979 Brepols - Harvey Miller 1981 Hardcover. 217 p., 165 x 245 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888443601. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Liturgy, sacraments worship Medieval Renaissance History Medieval European history : main subdisciplines Religious history<br>Bestell-Nr.: 45775<br>Preis: 38,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Medieval-Heresies-A-Bibliography-1960-1979-C-T-Berkhout-J-B-Russell,69117110-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Medieval-Heresies-A-Bibliography-1960-1979-C-T-Berkhout-J-B-Russell,69117110-buch<![CDATA[sacramentaires]]>https://www.buchfreund.de/sacramentaires-M-Metzger,68703160-buchM. Metzger sacramentaires Brepols - Harvey Miller 1994 Hardcover. 138 p., 160 x 240 mm, Languages: French, Fine copy. Including an index. ISBN 9782503360706.Les sources liturgiques ont déjà fait l'objet dans la collection Typologie des sources du moyen âge occidental, de plusieurs fascicules (n°52, 56 et 64). Le professeur, M.Metzger, de l'université de Strasbourg, traite aujourd'hui des sacramentaires. Le sacramentaire est d'origine romaine. Il apparaît au VIIième siècle et son existence sera brève, il est progressivement remplacé par les différents livres qui enregistraient les fonctions distinctes, exercées par des ministres différents, et qui sont à l'origine du "missel". Recueils de pièces euchologiques considérées comme émanent d'autorités antiques, les sacramantaires n'étaient pas destinés à être particularisés, mais à transcender le temps et l'espace. Ils étaient sans cesse recopiés à partir d'un modèle, grégorien ou gélasien, avec parfois des compléments, des réajustements et des réorganisations. Après une présentation minutieuse de sacramentaires têtes de lignée, l'auteur propose aux médiévistes des règles critiques pour l'étude des copies particulières. Celles-ci, diffusées dans les pays francs notamment, témoignent des formes d'autorité liturgique, de l'influence personnelle de certains clercs, de la diversité des usages; elles éclairent, de façon limitée, les principales institutions liturgiques et leur évolution. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Liturgy, sacraments worship Medieval Renaissance History Medieval European history : main subdisciplines Religious history<br>Bestell-Nr.: 45001<br>Preis: 48,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/sacramentaires-M-Metzger,68703160-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/sacramentaires-M-Metzger,68703160-buch<![CDATA[Models of Holiness in Medieval Sermons, Proceedings of the International Symposium (Kalamazoo, May 4-7, 1995), organised by the International Medieval Sermon Studies Society (IMSSS).]]>https://www.buchfreund.de/Models-of-Holiness-in-Medieval-Sermons-Proceedings-of-the-International-Symposium-Kalamazoo-May-4-7-1995-organised-by-the-International-Medieval-Sermon-Studies-Society-IMSSS-B-M-Kienzle,68900536-buchB.M. Kienzle Models of Holiness in Medieval Sermons, Proceedings of the International Symposium (Kalamazoo, May 4-7, 1995), organised by the International Medieval Sermon Studies Society (IMSSS). Brepols - Harvey Miller 1996 Hardcover. 422 p., 165 x 240 mm, Languages: English, French, Including an index. Fine copy. ISBN 02150050200.Hagiographers and sermonists came together in 1995 to focus on the sermon, the central literary genre in the life of medieval Christians and Jews and the primary medium for conveying and adapting models of holiness to the public. the contribution in this volume elaborate the sermon's role in constructing and diffusing models of holiness in different cultural and chronological categories, from ninth-century Ireland to late medieval Germany, from the synagogues of medieval Spain to the piazzas of fifteenth-century Florence, and from the secret meetings of heretics to the papal court in Avignon. While ideals of holiness remained relatively consistent, the practical interpretations varied widely. Among the topics explored are the swift construction and propagation of Becket's cult after his martyrdom; The reappearance of certain biblical figures in different milieux; the non-utilization of non-biblical models; the interpretation of models for lay listeners and female audiences: chronological shifts in the vocabulary of sanctity; the theological basis for encouraging lay preaching; and attitudes in the eve of the Reformation. Methodological concerns are also elucidated here: the challenge in methodology shared by scholars of Jewish and Christian preaching; the sources other than sermons that bear on preaching; compilers' modifications to their sources; the role sermons played in canonization processes; expanding the definition of a sermon to encopass the activities of lay movements, laywyers, monarchs, and contexts beyond the framework of traditional worship. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian devotion forms of religious expression Sermons preaching Hagiographical writings the cult of saints<br>Bestell-Nr.: 45506<br>Preis: 64,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Models-of-Holiness-in-Medieval-Sermons-Proceedings-of-the-International-Symposium-Kalamazoo-May-4-7-1995-organised-by-the-International-Medieval-Sermon-Studies-Society-IMSSS-B-M-Kienzle,68900536-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Models-of-Holiness-in-Medieval-Sermons-Proceedings-of-the-International-Symposium-Kalamazoo-May-4-7-1995-organised-by-the-International-Medieval-Sermon-Studies-Society-IMSSS-B-M-Kienzle,68900536-buch<![CDATA[Register 'Notule communium' 14 of the Diocese of Barcelona (1345-1348), A calendar with selected documents.]]>https://www.buchfreund.de/Register-Notule-communium-14-of-the-Diocese-of-Barcelona-1345-1348-A-calendar-with-selected-documents-J-N-Hillgarth-G-Silano,69117112-buchJ.N. Hillgarth, G. Silano Register 'Notule communium' 14 of the Diocese of Barcelona (1345-1348), A calendar with selected documents. Brepols - Harvey Miller 1983 Hardcover. 375 p., plate, 165 x 245 mm, Languages: English, Including an index. Fine copy. ISBN 9780888443625. Schlagworte: Religion (including History of Religion) Theology Christian Church : Institutional History Western Church : history of dioceses clergy Medieval Renaissance History<br>Bestell-Nr.: 45777<br>Preis: 59,00 EUR<br><a href="https://www.buchfreund.de/Register-Notule-communium-14-of-the-Diocese-of-Barcelona-1345-1348-A-calendar-with-selected-documents-J-N-Hillgarth-G-Silano,69117112-buch">Bestellen</a>Fri, 04 May 2018 17:00:21 +0200https://www.buchfreund.de/Register-Notule-communium-14-of-the-Diocese-of-Barcelona-1345-1348-A-calendar-with-selected-documents-J-N-Hillgarth-G-Silano,69117112-buch