Sie sind hier: Startseite » Antiquariate » Fundus-Online GbR Borkert, Schwarz, Zerfaß » Kataloge » Tschechoslowakei (24 Einträge)

Fundus-Online GbR Borkert, Schwarz, Zerfaß - Tschechoslowakei Impressum/Lieferzeit

24 Einträge in diesem Katalog (RSS-Feed abonnieren RSS-Feed abonnieren)
1 2 3
:. Tschechoslowakei
Boj delníku na stavbách našich prvních železnic.

Mehr von Polišenský Vomácková Novotný
Polišenský, J. V., V. Vomácková und K. Novotný:
Boj delníku na stavbách našich prvních železnic.

Praha: SNPL, 1956. 133 S., broschiert.


Einband leicht berieben. Papierbedingt gebräunt. Mit handschriftlicher Geschenkwidmung von Polisensky für Karl Obermann. - V práci o boji delníku na stavbách našich prvních železnic v roce 1844 uložili si autori znacne nárocný úkol: prozkoumat a osvetlit tento boj v souvislosti s celkovou sociálne ekonomickou a politickou situací v našich zemích v první polovine minulého století. Svou práci oprel; o dobový pramenný materiál, o zprávy, noviny a o nekolik soudobých anonymních brožur venovaných predevším hlavní z techto událostí - strelbe do delníku pred Porícskou branou. Autori ukazují, že" Rakousko v první polovine devatenáctého století bylo jedním ze zaostalých evropských státu, kde prevládající feudální výrobní vztahy brzdily rozvoj výrobních sil nejen v zemedelství, ale i v prumyslu. Ale práve ctyricátá léta zretelne ohlašují, že pod touto slupkou již dozrávají nové výrobní síly, chystající se setrást feudální pouta a uvolnit cestu novému výrobnímu zpusobu. Bylo však zvláštnosti rakouského vývoje, že rozpor mezi trídními nositeli nových, buržoasních výrobních vztahu - mezi proletariátem a bur-žoasií - vystupuje do popredí dríve, než byla buržoasie vubec schopna vybojovat si politickou moc na staré odumírající feudální tríde. Rakouská buržoasie, opoždená ve svém vývoji, byla príliš zbabelá, aby dokázala zpretrhat pouta s trouchnivející habsburskou dynastií, v níž videla jistou ochranu svých vykoristo-vatelských snah pred revolucním odporem lidu. To se projevilo zcásti již v roce 1844, který se tak stal nejen predzvestí hrdinného vystoupení proletariatu, ale i zrady buržoasie na revolucne demokratickém boji lidových mas v roce 1848.

Bestell-Nr.: 26123

Preis: 4,00 EUR
Versandkosten 3,00 EUR
Gesamtpreis: 7,00 EUR
In den Warenkorb
Angebotene Zahlungsarten: Vorauskasse, Rechnung (Vorauszahlung vorbehalten)
Paypal


Transparente Bestellabwicklung - Verkäufer nutzt Order-Control - klicken für mehr Information
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR<br/>Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR
Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Die tschechischen Sektionen der I. Internationale in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Mehr von Solle Zdenek
Solle, Zdenek:
Die tschechischen Sektionen der I. Internationale in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Sonderdruck aus: Historica VIII. Prag: Nakladatelstvï Ceskoslovenské akademie vëd Praha, 1964. S. 101-134, broschiert.


Einband angeschmutzt. Mit handschriftlicher Geschenkwidmung des Autors für Karl Obermann. - Die unbestrittene Tatsache, daß die zur Zeit der I. Internationale in den USA entstandene sozialistische Bewegung ein Bestandteil des europäischen Kulturkreises verblieb, vermindert natürlich keineswegs ihre historische Bedeutung. Im Gegenteil, im Falle der tschechischen Sektionen der Internationale gebührt eben dieser Bewegung das historische Verdienst der Initiative in dem Erwecken des Interesses an dem Sozialismus unter dem Proletariat in der alten Heimat im Herzen Europas.

Bestell-Nr.: 26872

Preis: 4,00 EUR
Versandkosten 3,00 EUR
Gesamtpreis: 7,00 EUR
In den Warenkorb
Angebotene Zahlungsarten: Vorauskasse, Rechnung (Vorauszahlung vorbehalten)
Paypal


Transparente Bestellabwicklung - Verkäufer nutzt Order-Control - klicken für mehr Information
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR<br/>Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR
Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Vznik Socialistického Delnického Hnutí na Liberecku.

Mehr von Koralka Jiri
Koralka, Jiri:
Vznik Socialistického Delnického Hnutí na Liberecku.

Liberec: Krajské Nakladatelství, 1956. 357 S. 1 Faltkarte. Originalhalbleinen mit Schutzumschlag.


Berieben und bestossen, papierbedingt gebräunt. Widmungsexemplar. Vom Autor signiert. - Kniha mladého historika Jirího Koralky "Vznik socialistic-tického delnického hnutí na Liberecku" se zabývá vytvárením novodobého organisovaného hnutí delnické trídy v jedné z nejvýznamnejších prumyslových oblastí ceských zemí, na Liberecku. Na základe bohatého pramenného materiálu, predevším dosud nevyužitých archivních dokumentu, a se stálým zretelem k celkovým souvislostem, provádí tato práce v devíti kapitolách rozbor podmínek a podrobné vylícení vývoje delnického hnutí na Liberecku až do roku 1874, kdy byla založena první revolucní delnická strana v tehdejším Rakousku. ,,Byly to pohnuté a krásné casy!", vzpomínal po mnoha letech na toto období liberecký prukopník socialismu Josef Schillier. Hnutí se tehdy vyzná covalo bezpríkladnou obetavostí a 'nadšením mnoha známých i neznámých delnických bojovníku, kterí nelitovali casu, existencních obetí ani zdraví, aby se organisovali, vzdelávali a uvedomovali celou delnickou trídu o nutnosti boje proti kapitalistickému vykoristoval^. Na Liberecku k tomu ješte pristupovalo príkladné uplatnení zásady proletárského internacionalismu a spolupráce mezi ceskými a nemeckými delníky, které se osvedcilo v mnolía spolecných bojích a stalo se velkým vzorem pro dnešek. Pracující Liberecka moho|j být právem hrdi na revolucní tradice delnického hnutí ve svém kraji. V dobe, kdy delnické hnutí v našich zemích vznikalo, byl Liberec casto oznaco) ván za kolébku socialismu v Cechách. Tato kniha je proto urcena predevším jim, delníkum a ostatním pracujícím Libereckého kraje, nebot poznání života a boju v minulosti nás naucí vážit si vymožeností dneška. Soucasne muže tato kniha být prospešná všem, kdo mají zájem na hlubším poznání dejin revolucního delnického hnutí v celém státe (Klappentext).

Bestell-Nr.: 901275

Preis: 36,40 EUR
Versandkosten 3,00 EUR
Gesamtpreis: 39,40 EUR
In den Warenkorb
Angebotene Zahlungsarten: Vorauskasse, Rechnung (Vorauszahlung vorbehalten)
Paypal


Transparente Bestellabwicklung - Verkäufer nutzt Order-Control - klicken für mehr Information
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR<br/>Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR
Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Stumme Schönheit. Erinnerungen an Frauen im tschechoslowakischen GULAG

Mehr von Jisová (Hg.) Bozena
Jisová (Hg.), Bozena:
Stumme Schönheit. Erinnerungen an Frauen im tschechoslowakischen GULAG Aus dem Tschech. von Albert Hoffmann. Edition Zeitgeschichte(n); Bd. 2.

Halle (Saale) : Hasenverlag, 2009. 117 S. ISBN: 978393946846


Andulka Kvasnicková und ihre hundertprozentigen Mánner -- Aranka Rosenbergová -- Anicka Papežova und Ruženka Marková -- Dáša Šimková -- Julinka Hrušková, genannt Miicke -- Liduška Burianová -- Tonicka Smorádková, Brigitka FFochová und unser Weihnachtskonzert -- Greta Makovická, Paní Hadrabová und die schone stumme Frau -- Vlasta Charvátová -- Merina Jandová -- Helenka Maxiánová und Karol Kocián Romeo und Julia in den 1950er Jahren -- Ruženka Vacková -- Ruženka Vítková, Hanka Tumová und Fanynka Putnarová Englischstunden, Handarbeiten und andere Methoden, die Jahre im Gefángnis zu überstehen -- Schwester Zdenka Schelingová -- Die Ordensschwestern. Blanka Bicková -- Helenka Kordová -- Bedriška Synková (Federike Hofmann) -- Nachwort von Jaroslav Sonka -- Kommunistische Konzentrationslager auf dem Gebiet der CSSR. ISBN 978-3-939468-46

Bestell-Nr.: 945219

Preis: 6,90 EUR
Versandkosten 3,00 EUR
Gesamtpreis: 9,90 EUR
In den Warenkorb
Angebotene Zahlungsarten: Vorauskasse, Rechnung (Vorauszahlung vorbehalten)
Paypal


Transparente Bestellabwicklung - Verkäufer nutzt Order-Control - klicken für mehr Information
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR<br/>Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR
Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Ein Kurde im Mahlwerk des Überganges. Ein Bericht aus Tschechien.

Mehr von Uzunoglu Yekta
Uzunoglu, Yekta:
Ein Kurde im Mahlwerk des Überganges. Ein Bericht aus Tschechien. Mit einem Vorwort von Bernhard von Grünberg. Mit einer Einleitung von Frantisek Janouch.

Prag: Stiftung Charta 77 / Aktion Courage, 2007. 183 S. Broschiert.


Ein gutes und sauberes Exemplar. - Im Juli 2007 sprach das Stadtgericht Prag Dr. Yekta Uzunoglu endgültig frei nach einem über 13 Jahre verschleppten Verfahren, das offensichtlich einen politischen und wirtschaftlichen Hintergrund hatte. Das in diesem Buch vorgestellte Interview von Petr Zantovsky mit Yekta Uzunoglu ist im Herbst 2007 geführt und in Tschechien veröffentlicht worden. Es ist eine erregende, gleichzeitig traurig machende und schockierende Aussage über die tschechische Gesellschaft 18 Jahre nach der "samtenen Revolution" im Jahre 1989. Es ist ein Dokument über die Geschehnisse hinter der Kulisse der gesellschaftlichen Veränderung in dieser Zeit. Alte kommunistische Seilschaften haben den neu Kapitalismus erobert und nutzen alle bisherigen Methoden der Machtausübung zu ihrem wirtschaftlichen Vorteil. Gewählte Politiker wirken wie Marionetten. Dr. Uzunoglu erinnert sich in diesem Interview an seine Kindheit und Jugend in Kurdistan, seine Aktivitäten während des Studiums in Prag, seine Tätigkeit in Frankreich und Deutschland. Hierzu gehörte sein Engagement bei der Gründung und dem Einsatz für "Ärzte ohne Grenzen" in den Kriegsgebieten Irans und Iraks, sowie bei der Gründung der "Kurdischen Institute" in Frankreich und Deutschland. Es ging ihm um die Aufrechterhaltung der kulturellen Identität der Kurden. Er wollte mit anderen Sprachrohr der kurdischen Interessen in Europa sein. Das Interview wird ergänzt durch Fotos und Dokumente wie z.B. der offene Brief "Wir klag an" der tschechischen Intellektuellen, die sich während der gesamten Verfolgungszeit von Dr. Uzunoglu mit ihm solidarisierten. Prof. Frantisek Janouch, Vorsitzender der Stiftung Charta 77, vergleicht den Fall Uzunoglu mit der Dreyfußaffäre, die vor genau 100 Jahren nicht nur die französische, sondern auch die europäische Gesellschaft spaltete. Der Fall Uzunoglu dauerte länger als die Affäre Dreyfuß, obwohl es damals noch kein Internet, Fotokopiergerät oder Handy gab. Die Briefe wurden noch mit Dampflokomotiven oder Dampfschiffen befördert. (Rückentext).

Bestell-Nr.: 946248

Preis: 18,90 EUR
Versandkosten 3,00 EUR
Gesamtpreis: 21,90 EUR
In den Warenkorb
Angebotene Zahlungsarten: Vorauskasse, Rechnung (Vorauszahlung vorbehalten)
Paypal


Transparente Bestellabwicklung - Verkäufer nutzt Order-Control - klicken für mehr Information
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR<br/>Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR
Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Cechy Krasne, Cechy me.

Mehr von Macht Jiri
Macht, Jiri:
Cechy Krasne, Cechy me. Böhmen, mein schönes Land.

Studio Macht, o.J. (ca. 2000). 161 S., durchgehend illustriert + Audio CD. Originalleinen mit Schutzumschlag. ISBN: 8086115097 (EAN: 9788086115092 / 978-8086115092)


Sehr gutes Ex. - JIRI MACHT hat das STUDIO im Jahre 1989 gegründet. Seit der Zeit gab er sechs Werke über Prag heraus, die auf dem Markt zu den meistverkauften gehört haben (Prag 6, Prag 1, Magisches Prag, Romantisches Prag, Poetisches Prag, Fantastic Prague, Prag). Prag ist nicht das einzige Thema daß Ihn inspiriert - am meisten haben Ihn Böhmerwald und Südböhmen bezaubert. Der Autor gab über sechzig Titel von seinen Wandkalender heraus. Er stellte mehrmal in Prag sowie im Ausland aus (London, Singapur, Jakarta, Braunschweig). Nach der Austeilung in London hat das englische Prestigenfotomagazin Camera Weekly über die Photos von J. Macht geschrieben, daß sie traumhaft sind und daß sie völlig neue Blicke auf die Stadt der Gotik und des Barocks - auf altes Prag anbieten... (S. 13). - Die Audio CD mit Stücken von Smetana, Dvorak, Benda u.a. ISBN 8086115097
Schlagworte: Ostrava, Prag, Fotoband, Photographie

Bestell-Nr.: 946930

Preis: 13,90 EUR
Versandkosten 5,50 EUR
Gesamtpreis: 19,40 EUR
In den Warenkorb
Angebotene Zahlungsarten: Vorauskasse, Rechnung (Vorauszahlung vorbehalten)
Paypal


Transparente Bestellabwicklung - Verkäufer nutzt Order-Control - klicken für mehr Information
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR<br/>Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR
Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Tvare / Faces. CZ.

Mehr von Slavik Herbert
Slavik, Herbert:
Tvare / Faces. CZ.

1.Aufl. WWA photo, 2008. Ca. 200 S., illustriert. Gebundene Ausgabe mit Schutzumschlag. EAN: 9788090396319 (ISBN: 8090396313)


Sehr gutes Ex. - Texte tschechisch/engl. - To me, a country is its people. I like to observe them and see how they behave, what they do, how they look, what they eat, how they enjoy themselves, how they dress. They reveal a lot about the country and the place they live. This is why I wanted to showcase the Czech Republic by focusing not only on its landscape, places and architecture, but also on the faces and portraits of famous Czechs who have made it in the world, as well as the faces of people whose work creates a contemporary picture of the Czech Republic. - Work on this project took place between November 2007 and December 2008. - 533 people were photographed 2,063 images were produced The project was prepared by a team of 11 people 73 people helped to organize the photographing 155 hours were spent on the phone - Photos were taken in five different countries on three continents (Czech Republic, Germany, Italy, USA, Afghanistan). 34,070 kilometres were travelled (10,637 km by car) ISBN 9788090396319
Schlagworte: Czech Republic, Photographie, Herbert Slavik, Fotoband

Bestell-Nr.: 946951

Preis: 32,90 EUR
Versandkosten 5,50 EUR
Gesamtpreis: 38,40 EUR
In den Warenkorb
Angebotene Zahlungsarten: Vorauskasse, Rechnung (Vorauszahlung vorbehalten)
Paypal


Transparente Bestellabwicklung - Verkäufer nutzt Order-Control - klicken für mehr Information
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR<br/>Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR
Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Nitra.

Mehr von Velika Dagmar
Velika, Dagmar:
Nitra.

Nitra: DaVei, 2003. Mit zahlr. auch farb. Abb. Originalleinen mit Schutzumschlag. ISBN: 8096904981 (EAN: 9788096904983 / 978-8096904983)


Umschlag leicht berieben und eingerissen, sonst gutes Exemplar. - Text slowakisch, deutsch, englisch. - Die Stadt Nitra, „die Mutter aller slowakischen Städte", mit einer symbolischen Bedeutung für die Slowakei erstreckt sich direkt unter dem majestätischen Berg Zobor. Die naturgegebene Szenerie erfüllt der Fluss Nitra und einige Hügel, die seit geraumer Zeit befestigte Organisationszentren der umliegenden Ansiedlungen waren. ISBN 8096904981

Bestell-Nr.: 975005

Preis: 13,90 EUR
Versandkosten 3,00 EUR
Gesamtpreis: 16,90 EUR
In den Warenkorb
Angebotene Zahlungsarten: Vorauskasse, Rechnung (Vorauszahlung vorbehalten)
Paypal


Transparente Bestellabwicklung - Verkäufer nutzt Order-Control - klicken für mehr Information
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR<br/>Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR
Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Staroslovenské Legendy Ceského Puvodu = Altslawische Legenden vom Ursprung der Tschechen.

Mehr von Bláhova Emilie Václav
Bláhova, Emilie und Václav Konzal:
Staroslovenské Legendy Ceského Puvodu = Altslawische Legenden vom Ursprung der Tschechen.

Praha, 1976. 399 S. Originalleinen mit Schutzumschlag.


Aus dem Nachlass von Michael Richter. Mit Namensstempel auf Vorsatz. Umschlag leicht berieben, sonst gutes Exemplar. - In tschechischer Sprache.

Bestell-Nr.: 994445

Preis: 38,90 EUR
Versandkosten 3,00 EUR
Gesamtpreis: 41,90 EUR
In den Warenkorb
Angebotene Zahlungsarten: Vorauskasse, Rechnung (Vorauszahlung vorbehalten)
Paypal


Transparente Bestellabwicklung - Verkäufer nutzt Order-Control - klicken für mehr Information
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR<br/>Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR
Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Domovni znamení staré Prahy.

Mehr von Petránová Lydia
Petránová, Lydia:
Domovni znamení staré Prahy. Fotografoval Pavel Stecha.

Praha : Panorama, 1988. 333 S. Mit zahlr. auch farb. Abb. Originalleinen mit Schutzumschlag.


Gebraucht, aber sehr gut erhalten. - Pražskému chodci -- Co náleží mezi domovní znamení -- Odkdy jsou na pražských domech -- Jméno nebo domovní znamení -- Co zobrazují dávná znamení -- Hmota, tvary a barvy -- Konec života a objevení krásy domovních znamení -- Vesmír nebo rozkošná zahrada znamení -- Nebeská telesa -- Okrsek zemský -- Živocišná ríše -- Osoby -- Lidské výtvory -- Nadprirozená ríše ochráncu -- Povesti -- Obrazová cást -- Seznam domovních znamení staré Prahy -- Zmeny popisných císel -- Seznam domovních znamení uchovaných v Muzeu hl.m. Prahy -- Abecední rejstrík k seznamu domovních znamení. - Buch über Hausmarken in Prag.

Bestell-Nr.: 999892

Preis: 16,90 EUR
Versandkosten 5,50 EUR
Gesamtpreis: 22,40 EUR
In den Warenkorb
Angebotene Zahlungsarten: Vorauskasse, Rechnung (Vorauszahlung vorbehalten)
Paypal


Transparente Bestellabwicklung - Verkäufer nutzt Order-Control - klicken für mehr Information
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR<br/>Bestellwert bei diesem Verkäufer.
Versandkostenfrei nach DE ab 60,00 EUR
Bestellwert bei diesem Verkäufer.
1 2 3
Meine zuletzt angesehenen antiquarischen und neue Bücher
    Noch keine antiquarischen bzw. neuen Bücher angesehen.
Meine letzten Buch Suchanfragen
    Noch keine Suchanfragen vorhanden.

© 2003 - 2018 by whSoft GmbH
Entdecken Sie außerdem: Antiquariatsportal · Achtung-Bücher.de · Booklink · Buchhai - Bücher Preisvergleich
Alle genannten Preise sind Bruttopreise und enthalten, soweit nicht anders vom Verkäufer angegeben, die gesetzliche Umsatzsteuer.